zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Náplň práce odpadového hospodáře

17.05.2016
Odpady
Firemní ekologie
Náplň práce odpadového hospodáře

Stručný obsah profese odpadového hospodáře a jeho náplň práce v praktickém vymezení.

Tento popis slouží především jako základní informační materiál pro zájemce o výkon profese odpadového hospodáře.

Na základě zákona č. 185/2001 o odpadech, v platném znění je dle § 15 ,,Původce a oprávněná osoba, kteří nakládali v posledních 2 letech s nebezpečnými odpady v množství větším než 100 t nebezpečného odpadu za rok, a provozovatel první a druhé fáze provozu skládky jsou povinni zajišťovat odborné nakládání s odpady prostřednictvím odborně způsobilé osoby (dále jen "odpadový hospodář")".

,,Odpadovým hospodářem může být určena pouze fyzická osoba, která má dokončené vysokoškolské vzdělání a nejméně 3 roky praxe v oboru odpadového hospodářství v posledních 10 letech, nebo střední vzdělání ukončené maturitou a nejméně 5 let praxe v oboru odpadového hospodářství v posledních 10 letech."

Výkon profese odpadového hospodáře je situován především do oblasti velkých podniků nakládajících s nebezpečným odpadem ve velkém množství. Firma má možnost zaměstnat odpadového hospodáře nebo využít externích služeb mnoha specializovaných firem v tomto oboru (externí odpadový hospodář). Důležitým atributem jsou specifika daného provozu jednotlivých firem či organizací (např. nemocniční zařízení/průmyslové zařízení). Z toho vyplývá, že uplatnění je jak ve státním, tak i soukromém sektoru.

Do možné náplně pracovní činnosti takto odborně způsobilé osoby patří:

  1. odborně vedená agenda nakládání s odpady; jednání s orgány státní správy ve věcech odpadového hospodářství (na základě zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech, v platném znění, § 15);

1.1. označování nebezpečných odpadů grafických symbolem a popiskem (dle zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech, v platném znění, § 13);

1.2. vypracování identifikačních listů nebezpečných odpadů a zavedení do provozních podmínek dle zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech, v platném znění, § 13);

  1. podávání hlášení do systému ISPOP v rámci odpadového hospodářství a vedení evidence (na základě zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech, v platném znění, § 39);
  2. zajištění plnění zpětného odběru u některých výrobků (v rámci zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech, v platném znění, část 4, 5);
  3. školení zaměstnanců v rámci odpadového hospodářství (může být součástí školení BOZP);
  4. interní kontrola zaměstnanců v rámci odpadového hospodářství, kontrola systému odpadového hospodářství;
  5. vypisování výběrových řízení (na základě zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, v platném znění; od 1. 10. 2016 bude v účinnosti zákon č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázkách), nákup potřebného vybavení (např. nádoby na odpad) v rámci odpadového hospodářství;
  6. implementace nových legislativních požadavků na provozní podmínky;
  7. spolupráce s externími dodavateli v rámci odpadového hospodářství (např. zajištění svozu, likvidace odpadu);
  8. tvorba odborné interní dokumentace v rámci odpadového hospodářství (např. pravidla, směrnice -> v případě zdravotnického zařízení tvorba dle metodického doporučení vydaného Ministerstvem životního prostředí);
  9. v případě některých firem patří do náplně práce odpadového hospodáře také např. agenda obalů (na základě zákona č. 477/2001 Sb. o obalech, v platném znění).


Náplň práce odpadového hospodáře se může lišit v závislosti na podnikatelském odvětví dané firmy či organizace. Rámcový základ práce je však velmi podobný. V případě zájmu o tuto problematiku existuje na ,,vysokoškolském trhu" několik oborů v různých stupních studia zaměřených nejenom na problematiku odpadového hospodářství (např. Česká zemědělská univerzita v Praze, Mendelova univerzita v Brně), ale také na technologii odpadů nebo ekologii jako takovou. Další možností je také navštívit odborné kurzy, které nabízejí specializované firmy.

Zdroj dat: zákon č. 185/2001 Sb. o odpadech, v platném znění

Autor: Lukáš Žaludek

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Chystané akce
27
5. 2021
27-28.5.2021 - Konference
ONLINE
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí