zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Co projedná zítra Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin EP

23.05.2016
Obecné
Politika
Co projedná zítra Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin EP

Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin

ENVI(2016)0523_1

NÁVRH POŘADU JEDNÁNÍ

Schůze

Pondělí 23. května 2016, 15:00-18:30

Úterý 24. května 2016, 9:00-12:30

Brusel

Místnost: József Antall (4Q2)

23. května 2016, 15:00-16:15

1. Přijetí pořadu jednání

2. Sdělení předsedy

3. Schválení zápisů ze schůzí konaných ve dnech:

?23. února 2016 PV - PE578.534v01-00

?21.-22. března 2016 PV - PE580.399v01-00

4. Výměna názorů v rámci strukturovaného dialogu s místopředsedou Komise odpovědným za energetickou unii Marošem Ševčovičem

23. května 2016, 16:15-18:30

5. Zpráva o probíhajících interinstitucionálních jednáních

ENVI/8/02915

o úřední kontroly a jiné úřední činnosti prováděné s cílem zajistit uplatňování právních předpisů týkajících se potravin a krmiv a pravidel týkajících se zdraví zvířat a dobrých životních podmínek zvířat, zdraví rostlin, rozmnožovacího materiálu rostlin a přípravků na ochranu rostlin
o zdravotnické prostředky a diagnostické zdravotnické prostředky in vitro

Společná rozprava

6. Výměna názorů s Jensem Geierem, hlavním zpravodajem pro návrh rozpočtu na rok 2017

7. Rozpočet na rok 2016 - mandát k zahájení třístranných jednání

ENVI/8/05781

2016/2024(BUD)

Navrhovatel:

Giovanni La Via (PPE)

PA - PE582.104v01-00

Příslušný výbor:

BUDG -

Jens Geier (S&D)

?projednání návrhu stanoviska

?lhůta pro předložení pozměňovacích návrhů: 31. května 2016, 12:00

Společná rozprava

8. Prezentace posouzení uplatňování nařízení (ES) 1935/2004 o kontaktních materiálech v Evropské unii

ENVI/8/06431

9. Provádění nařízení o materiálech a předmětech určených pro styk s potravinami ((ES) 1935/2004)

ENVI/8/03960

2015/2259(INI)

Zpravodajka:

Christel Schaldemose (S&D)

PR - PE575.317v01-00

Příslušný výbor:

ENVI

?projednání návrhu zprávy

?lhůta pro předložení pozměňovacích návrhů: 2. června 2016, 12:00

Společná rozprava

10. Námitka podle článku 106 jednacího řádu: uvedení geneticky modifikovaného karafiátu (Dianthus caryophyllus L., linie SHD-27531-4) na trh

ENVI/8/06358

Spoluzpravodajové:

Bart Staes (Verts/ALE)
Guillaume Balas (S&D)
Lynn Boylan (GUE/NGL)
Eleonora Evi (EFDD)
Sirpa Pietikäinen (PPE)

?projednání návrhu usnesení

11. Námitka podle článku 106: povolení geneticky modifikované kukuřice Bt11 x MIR162 x MIR604 x GA21

ENVI/8/06359

Spoluzpravodajové:

Bart Staes (Verts/ALE)
Guillaume Balas (S&D)
Lynn Boylan (GUE/NGL)
Eleonora Evi (EFDD)
Sirpa Pietikäinen (PPE)

?projednání návrhu usnesení

24. května 2016, 9:00-10:00

Neveřejná schůze

12. Schůze koordinátorů

24. května 2016, 10:00-12:30

*** Elektronické hlasování ***

13. Námitka podle článku 106 jednacího řádu: uvedení geneticky modifikovaného karafiátu (Dianthus caryophyllus L., linie SHD-27531-4) na trh

ENVI/8/06358

Spoluzpravodajové:

Bart Staes (Verts/ALE)
Guillaume Balas (S&D)
Lynn Boylan (GUE/NGL)
Eleonora Evi (EFDD)
Sirpa Pietikäinen (PPE)

?přijetí návrhu usnesení

14. Námitka podle článku 106: povolení geneticky modifikované kukuřice Bt11 x MIR162 x MIR604 x GA21

ENVI/8/06359

Spoluzpravodajové:

Bart Staes (Verts/ALE)
Guillaume Balas (S&D)
Lynn Boylan (GUE/NGL)
Eleonora Evi (EFDD)
Sirpa Pietikäinen (PPE)

?přijetí návrhu usnesení

*** Konec elektronického hlasování ***

15. Výroční zpráva za rok 2014 o subsidiaritě a proporcionalitě

ENVI/8/04765

2015/2283(INI) COM(2015)0315

Navrhovatelka:

Mireille D'Ornano (ENF)

PA - PE576.942v01-00

Příslušný výbor:

JURI -

Sajjad Karim (ECR)

?projednání návrhu stanoviska

?lhůta pro předložení pozměňovacích návrhů: 27. května 2016, 12:00

16. Strategie EU pro vytápění a chlazení

ENVI/8/06094

2016/2058(INI) COM(2016)0051

Navrhovatel:

Christofer Fjellner (PPE)

PA - PE582.292v01-00

Příslušný výbor:

ITRE -

Adam Gierek (S&D)

PR - PE582.058v01-00

?projednání návrhu stanoviska

?lhůta pro předložení pozměňovacích návrhů: 26. května 2016, 12:00

17. Provádění právních předpisů v oblasti ochrany životního prostředí

ENVI/8/04527

CM - PE569.670v01-00

?výměna názorů se zástupci Komise o provádění právních předpisů v oblasti odpadu (rámcová směrnice o odpadech, balení odpadu)

18. Různé

19. Příští schůze

?6. června 2016 (Štrasburk)

?15.-16. června 2016 (Brusel)

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí