zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

22. 5. je Dnem biodiverzity. Ta představuje téma dneška, jen Evropě její citelná ztráta působí roční škody ve výši 50 mld. EUR

22.05.2016
Příroda
22. 5. je Dnem biodiverzity. Ta představuje téma dneška, jen Evropě její citelná ztráta působí roční škody ve výši 50 mld. EUR
22. 5. je Dnem biodiverzity. Ta představuje téma dneška, jen Evropě její citelná ztráta působí jí roční škody ve výši 50 mld. EUR

Biologická rozmanitost je provázaná s udržitelným rozvojem dnešní společnosti. OSN vyhlásilo 22. květen za Mezinárodní den biologické rozmanitosti s jasným cílem, a to zvýšit obecné povědomí o problematice ohrožení biologické rozmanitosti.

"Biodiverzita", tedy biologická rozmanitost, znamená rozmanitost života ve všech jeho formách, úrovních a kombinacích. Zahrnuje variabilitu genovou i všech žijících organismů včetně ekosystémů a ekologických komplexů, jejichž jsou součástí. Není to jen pouhý součet všech genů, druhů a ekosystémů, ale spíš variabilita uvnitř a mezi nimi.

Členské státy EU se na základě Střednědobého vyhodnocení Strategie EU pro oblast biodiverzity do roku 2020 shodly, že je nezbytné vyvinout výrazně vyšší úsilí a efektivněji využívat stávající nástroje pro ochranu biodiverzity, a to ve všech klíčových sektorech, které stav biologické rozmanitosti zásadním způsobem ovlivňují. Evropská komise má např. k dispozici souhrnnou analýzu ekonomických rizik spojených se ztrátami evropské biodiverzity, z níž odhaduje, že neplnění hlavního cíle výše uvedené Strategie EU pro oblasti biodiverzity do roku 2020 způsobuje ekonomice EU každoroční ztráty v objemu 50 miliard EUR.

Na území ČR zmizely populace některých druhů, další jsou v kritickém ohrožení. Dále ubývá míst, kde mohou vedle člověka nerušeně existovat vzácné rostliny a živočichové. Snižuje se i ptačí populace, zejména v lesích a na polích. Na alarmujícím stavu biodiverzity u nás se podepsaly například meliorace, narovnání koryt řek a potoků, stavby jezů, větší hnojení, intenzivní chov ryb nebo hustší síť silnic. Snahou dneška je tyto razantní změny z minulosti napravit třeba výsadbami nových remízů, revitalizací vodních toků nebo alespoň omezit jejich účinek (např. stavbami rybích přechodů, úpravami načasování zemědělských prací v oblastech s výskytem ohrožených druhů).

Ministerstvo životního prostředí připravilo ve spolupráci s Ministerstvem zemědělství a Agenturou ochrany přírody a krajiny ČR aktualizovanou Strategii ochrany biologické rozmanitosti pro období 2016 - 2025. Vláda ji schválila na jaře letošního roku a Ministerstvo životního prostředí v současné době připravuje publikaci Strategie, která obsahuje celkem 20 strategických cílů, 66 dílčích cílů a 123 konkrétních opatření, jejichž realizace má přispět k posílení biodiverzity na území ČR. Širší začlenění problematiky ochrany biodiverzity (tzv. mainstreaming) v rámci rozhodovacích procesů a zvyšování povědomí o jejím významu představují hlavní cíl strategie. Mezi dílčí cíle patří podpora environmentálního vzdělávání a výchovy, revize druhové ochrany, omezení šíření stávajících invazních druhů, zlepšení prostupnosti krajiny nebo omezení eutrofizace a intenzity hospodaření v krajině.

V prosinci letošního roku se v mexickém Cancúnu uskuteční v pořadí 13. zasedání Konference smluvních Úmluvy biologické rozmanitosti, které bude také zaměřeno na provázání problematiky ochrany biologické rozmanitosti napříč všemi relevantními sektory, zejména pak zemědělství, lesnictví, rybolovu a cestovního ruchu. Více na stránkách CBD .

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí