zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Veřejná konzultace k návrhu harmonizované klasifikace a označování

24.05.2016
Chemické látky
Veřejná konzultace k návrhu harmonizované klasifikace a označování

ECHA vyzývá zainteresované strany k veřejné konzultaci k návrhům harmonizované klasifikace a označování (CLH) v termínu do 13. června 2016 (zveřejněno ECHA 4. 5. 2016).

ECHA zahájila 45--denní veřejnou konzultaci k návrhu harmonizované klasifikace pro chlorid methylrtuti (EC 204--064--2, CAS 115--09--3). Látka již má harmonizovanou klasifikaci v příloze VI nařízení CLP jako součást skupiny organických sloučenin rtuti. Používá se jako laboratorní chemikálie. Francie navrhuje dodatečně klasifikovat látku jako mutagenní, karcinogenní a toxickou pro reprodukci.

Jsou očekávány komentáře ke třídám nebezpečnosti: akutní toxicita, mutagenita v zárodečných buňkách, karcinogenita, toxicita pro reprodukci, toxicita pro specifické cílové orgány po jednorázové expozici a toxicita pro specifické cílové orgány po opakované expozici.

Komentáře mohou zainteresované subjekty předkládat v anglickém jazyce do 13. června 2016 formou elektronického formuláře v tabulce na internetových stránkách ECHA, kde jsou k oběma látkám uvedeny další podrobné informace.

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí