zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Připomínkové řízení k novele nařízení vlády č. 401/2015 Sb. ukončeno

07.06.2016
Voda
Připomínkové řízení k novele nařízení vlády č. 401/2015 Sb. ukončeno

Dne 26.5.2016 bylo ukončeno vnější připomínkové řízení k novele nařízení vlády č. 401/2015 Sb., o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění povrchových vod a odpadních vod, náležitostech povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových a do kanalizací a o citlivých oblastech.

Novela nařízení vlády se zaměřuje v souladu s usnesením vlády ze dne 14.12.2015 čj. 1237/15 na úpravu přílohy č. 7 k tomuto nařízení, která definuje nejlepší dostupné technologie v oblasti zneškodňování odpadních vod a podmínky jejich použití.

Návrh oproti platnému znění přílohy zpřesňuje slovní definici nejlepší dostupné technologie pro jednotlivé velikostní kategorie čistíren a podstatně zpřísňuje číselné parametry těchto technologií. Zpřísnění parametrů je dosaženo uvedením rozsahu hodnot koncentrací pro ukazatele znečištění, kdy dolní mez uvedeného intervalu odpovídá technickým limitům při použití technologie podle slovního popisu a horní mez je blízko stávajícím závazným emisním standardům podle nařízení vlády č. 401/2015 Sb. pro danou velikost čistírny, respektive blízko reálným hodnotám koncentrace znečištění v odpadních vodách, vypouštěných z čistírny dané velikosti.

Návrh obsahuje také jednoznačnou a podrobnou specifikaci způsobu využití popisu nejlepších dostupných technologií vodoprávním úřadem při postupu stanovení emisních limitů podle § 38 odst. 8 a 10 vodního zákona tak, aby nedocházelo ke stanovení neodůvodněně přísných limitů pro vypouštěné znečištění v případech, kdy to není z hlediska ochrany vod nezbytné, nebo v případech, kdy výše případné investice do nejlepší dostupné technologie bude neadekvátní dosaženým výsledků z hlediska ochrany vod.

Po vypořádání připomínek bude materiál odeslán do vlády.

Autor: Mgr. Veronika Vytejčková

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí