zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Medzinárodné vedecké podujatie Energetika 2016

10.06.2016
Energie
Medzinárodné vedecké podujatie Energetika 2016

V dňoch 31. mája - 2. júna 2016 sa v hoteli Hutník v Tatranských Matliaroch vo Vysokých Tatrách uskutočnilo medzinárodné vedecképodujatie ,,Energetika 2016".

Súbežne sa tu zišli účastníci konferencií ,,Energetika - Ekológia - Ekonomika 2016" (EEE), ,,Riadenie v energetike 2016" (CPS) a ,,Obnoviteľné zdroje energie 2016" (OZE). Organizátormi podujatia boli Slovenská technická univerzita v Bratislave, Národné centrum pre výskum a aplikácie obnoviteľných zdrojov energie, Slovenský výbor Svetovej energetickej rady a spoločnosť VUJE, a.s.

Cieľom podujatia ,,Energetika 2016" bolo vytvorenie spoločnej platformy pre výskumných pracovníkov z univerzít a výskumných pracovísk a odborníkov z praxe zo Slovenska i zo zahraničiapre nadviazanie a prehĺbenie spolupráce, ako aj výmenu informácií a skúseností z celého spektra oblastí energetiky, ako je rozvoj, riadenie a prevádzka elektrizačnej sústavy, jadrová energetika, modelovanie energetických systémov, inteligentné siete, nové materiály v energetike, ako aj možnosti využívania obnoviteľných zdrojov energie v nadväznosti na ekonomické a ekologické aspekty ich prevádzky. Model súbežného organizovania konferencií na jednom podujatí sa osvedčil už v minulých šiestich ročníkoch, a v tomto roku prebiehal odborný program podujatia celkovo v ôsmych sekciách konferencií.

Na podujatí sa zúčastnilo 183 slovenskýchaj zahraničných odborníkov v sektore energetiky. O účasť prejavili záujem aj ďalší hostia, ale organizátori museli obmedziť registráciu z dôvodu úplného naplnenia kapacity hotela a prednáškových sál. Okrem osobností z akademickej obce sa podujatia zúčastnili aj zástupcovia prevádzkovateľov prenosovej a distribučných sústav, výrobcov elektriny, obchodníkov s elektrinou, Úradu pre reguláciu sieťových odvetví a ďalších priemyselných a výskumných organizácií.

Medzinárodné vedecké podujatie ,,Energetika 2016"otvorilgarant podujatia prof. Ing. František Janíček, PhD., riaditeľ Ústavu elektroenergetiky a aplikovanej elektrotechniky na Fakulte elektrotechniky a informatiky Slovenskej technickej univerzity v Bratislave, ktorý prítomným priblížil ciele podujatia vo väzbe na hlavné európske a svetové trendy, ktoré ovplyvňujú rozvoj energetiky a elektroenergetiky na Slovensku.

Na slávnostnom otvorení podujatia sa zúčastnil aj rektor STU v Bratislave prof. Ing. Robert Redhammer, PhD. a dekan FEI STU v Bratislave prof. Dr. Ing. Miloš Oravec, ktorí vo svojich príhovoroch zdôraznili dôležité postavenie energetiky v národnom hospodárstve a zaželali účastníkom podujatia kvalitné prednášky a veľa nových poznatkov.

V rámci plenárnych prednášok počas slávnostného otvorenia podujatia zazneli vyžiadané príspevky významného jadrového energetika Tibora Mikuša o úlohe jadrových elektrární v energetickej politike krajiny, Karola Kósu zo spoločnosti SEPS, a.s. o rozvoji prenosovej sústavy v nasledujúcej dekáde, Zoltána Kovácsa zo spoločnosti Relko spol. s r.o. o bezpečnostných analýzach ťažkých havárií jadrových elektrární, Karla Másla zo spoločnosti ČEPS,a.s. o budúcnosti európskych prepojených sústav, Andreja Hanzela z Centra pre vedu a výskum, s.r.o. o technických pravidlách prevádzkovania veľkých synchrónnych prepojených sústav a prednáška českého odborníka Vítězslava Bendu z ČVUT v Prahe o súčasnom stave vo vývoji fotovoltických systémov. Po odbornom začiatku podujatia nasledoval spoločenský banket, ktorý bol miestom udeľovania už tradičných ocenení ,,Osobnosť elektroenergetiky". Tento rok prevzali ocenenia Ing. Juraj Elenič za zásluhy o rozvoj elektroenergetiky na Slovensku, Ing. Zoltán Kovács, CSc. za zásluhy o rozvoj elektroenergetiky a vedeckovýskumnej spolupráce v oblasti jadrovej energie, Ing. Ladislav Lörinc za zásluhy o rozvoj elektroenergetiky na Slovensku a Dr.h.c. Ing. Tibor Mikuš, PhD. za zásluhy o rozvoj elektroenergetiky a za zásluhy o budovanie jadrových elektrární na Slovensku.

Na slávnostnom večeri boli zároveň odovzdané diplomy a ocenenia autorom troch najlepších prezentovaných doktorandských vedeckých príspevkov. V rámci konferencie EEE si ocenenie prevzali Ing. Jozef Bendík a Ing. Matej Cenký z Fakulty elektrotechniky a informatiky STU v Bratislave za príspevok ,,Complex Calculation of Intensity of Electric Field under Power Transmission Line Using Catenary Shape of Conductors and Flat Surface". Za konferenciu CPS bol ocenený Ing. Piotr Pruski zo Sliezskej technickej univerzity Gliwice v Poľsku za príspevok ,,Calculation of Electromechanical EigenValues Based on Angular SpeedW aveforms at Pulse and Short-Circuit Disturbances". V rámci konferencie OZE si ocenenie prevzala Ing. Alexandra Sládková z Fakulty chemickej a potravinárskej technológie STU v Bratislave za príspevok ,,Extractives from Spruce Bark Obtained by Accelerated Solvent Extraction and Possibilities of Using Waste Bark".

Druhý deň boli na programe rokovania a prednášky v jednotlivých sekciách konferencií EEE (Energetika, ekológia a efektívnosť, Inteligentné siete), CPS (Riadenie v energetike) a OZE (združená sekcia s názvom Slnečná energia/Všeobecné aplikácie OZE).

Účastníci a hostia konferencie mali možnosť využiť popoludnie druhého dňa na výlet do jedinečného ekologického rezortu pod Vysokými Tatrami Aquacity Poprad ako aj na prechádzky v krásnom vysokohorskom prostredí. Sprievodným programom počas celého podujatia boli aj prezentačné jazdy elektromobilomOPEL AMPERA a ukážky činnosti bezpilotných dronov. O sprievodný program podujatia prejavili účastníci veľký záujem. Po uplynutí voľného času a návrate z výletov a individuálneho programu pokračoval odborný program prezentáciou príspevkov vo forme posterov, ktoré boli k dispozícii tak v tlačenej ako aj digitálnejforme.

Tretí deň pokračovalo podujatiev sekciáchkonferencií EEE(Elektrické vedenia, Jadrová energia) a OZE (Biomasa a združená sekcii Biomasa/Všeobecné aplikácie OZE).

Príprava podujatia bola možná aj vďaka finančnej, vecnej a mediálnej podpore partnerov a mediálnych partnerov. Osobitná vďaka patrí generálnym partnerom, ktorými boli Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s., Slovenské elektrárne, a.s.a Slovenský plynárenský priemysel, a. s.

Organizačný tím verí, že všetci účastníci podujatia boli spokojní s organizáciou podujatia ako aj so sprievodným programom a zároveň verí, že nabudúce sa opäť radi zúčastnia medzinárodného vedeckého podujatia Energetika a už teraz si ho v pracovnom kalendári zaznačia ako významnú udalosť. Sme presvedčení, že si účastníci podujatia vymenili podnety a inšpiráciu pre svoju odbornú aj výskumnú prácu, čo je základným zmyslom konferencií. Inšpirovaní podnetmi a návrhmi zo strany účastníkov sa tešíme na ďalšie spoločné stretnutie a veríme, že toto podujatie prispeje k ďalšiemu rozvoju energetiky a elektroenergetiky ako jedného zo zásadných pilierov hospodárskej politiky Slovenskej republiky.

Organizačný výbor Energetika 2016

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí