zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Strážce přírody

26.07.2016
Příroda
Strážce přírody

Stručný popis legislativních požadavků a dalších předpokladů potřebných k výkonu strážce přírody.

Základními právními předpisy v této problematice jsou zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění a vyhláška 395/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v aktuálním znění.

Zajímavá možnost pro ty, kteří rádi chodí do přírody, zabývají se ochranou životního prostředí, ochranou přírody a krajiny, environmentalistikou nebo působí jako průvodci, je stát se členem stráže přírody. Samotné uplatnění v tomto oboru nemusejí najít pouze nadšenci přírody, ale také studenti vysokých škol, kteří hledají odbornou praxi a chtějí sbírat nové zkušenosti přímo z terénu.

Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění vymezuje základní podmínky pro všechny potencionální zájemce (§ 81, 81a, 81b). Každý uchazeč (fyzická osoba) musí splnit zákonné požadavky dle § 81:

  • ,,je občanem České republiky,
  • je starší 21 let,
  • nebyla pravomocně odsouzena pro úmyslný trestný čin,
  • má způsobilost k právním úkonům,
  • je zdravotně způsobilá,
  • prokázala znalost práv a povinností stráže přírody podle tohoto zákona a znalost souvisejících předpisů,
  • složila před ustanovujícím úřadem slib tohoto znění: "Slibuji, že jako stráž přírody budu s největší pečlivostí a svědomitostí plnit povinnosti při kontrole dodržování předpisů o ochraně přírody a krajiny, že budu při výkonu této činnosti dodržovat právní předpisy a nepřekročím oprávnění příslušející stráži přírody".

Náplň práce strážce přírody

Takto ustanovení strážci přírody mají mnohá oprávnění, např. vybírat blokové pokuty (zde platí zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, v platném znění a jsou to především § 13, § 19 - v případě mladistvých, § 45). Taková bloková pokuta hrozí pachateli, pokud se dopustí nezákonného jednání ve smyslu zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění. Zákon upravuje jednotlivá pravidla pro chráněné území (národní parky, CHKO a další). V praxi to může znamenat: rozdělávání ohně mimo vyhrazená místa; táboření mimo vyhrazená místa; pohybovat se mimo značené stezky (v případě národních parků); zasahovat do přírodního prostředí. V jednotlivých případech rozhoduje samotný strážce, zdali blokovou pokutu udělí či nikoliv, zpravidla při těch ,,lehčích" prohřešcích je využita slovní domluva.

Strážce přírody slouží ale především jako odborný znalec (ochrana přírody, biodiverzita, ekologie), ochránce a průvodce ve svěřeném úseku krajiny. Z následujícího pramení, že strážce by měl znát přírodní poměry ve své svěřené lokalitě, orientovat se v mapě, ve složení fauny a flóry, znát historii a vývoj naučných stezek, protože právě na nich bývá nejvyšší kumulace návštěvníků. Při výkonu služby strážce pořizuje záznamový materiál: o přestupcích; o případném poničení, údržbě naučné stezky; o rozšiřování informačních materiálů; o výskytu/pozorování rostlinných a živočišných druhů; o odborném komentáři a dalších námětech a doporučeních v rámci ochrany přírody. Měl by také ovládat základní postupy první pomoci, disponovat vybavením pro případné informování integrovaného záchranného systému.

V terénu takovou osobu poznáte podle služebního odznaku stráže přírody, nášivky sestávající se ze znaku příslušné CHKO nebo NP a také slovního označení ,,strážce". Taktéž při výkonu své činnosti mají strážci přírody statut úřední osoby se všemi náležitými atributy. Případní zájemci mohou kontaktovat orgány, pod které tato problematika spadá, a těmito jsou správy národních parků, regionální pracoviště Agentury ochrany přírody a krajiny a také krajské úřady.

Zastřešující organizací je Asociace strážců přírody České republiky, která sdružuje strážce přírody a poskytuje další odborné informace k této problematice.

Zdroj dat: zákon č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny; Asociace strážců přírody ČR

Autor: Lukáš Žaludek

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Chystané akce
25
11. 2020
25.11.2020 - Seminář, školení
hotel Olympik, sál Olymp, Praha
INISOFT s.r.o.
1
12. 2020
1.12.2020 - Seminář, školení
Praha, ČVUT
INISOFT s.r.o.
8
12. 2020
8.12.2020 - Seminář, školení
Praha, ČVUT
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí