zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Mnoho výrobků s obsahem nebezpečných chemických látek, které jsou určeny spotřebitelům, nemá obaly vybavené uzávěry odolnými proti otevření dětmi

19.07.2016
Chemické látky
Šlendryján
Zdraví
Mnoho výrobků s obsahem nebezpečných chemických látek, které jsou určeny spotřebitelům, nemá obaly vybavené uzávěry odolnými proti otevření dětmi

ECHA Fórum pro výměnu informací o prosazování (Fórum)* realizovalo projekt zaměřený na plnění legislativních požadavků na obaly vybavené uzávěry odolnými proti otevření dětmi.

ECHA Fórum zadalo provedení pilotního projektu kontroly plnění požadavků na bezpečné obaly, speciálně se zaměřením na vybavení obalů uzávěry odolnými proti otevření dětmi u výrobků s obsahem nebezpečných chemických látek nebo nebezpečných směsí chemických látek prodávaných veřejnosti. Realizace pilotního projektu se zúčastnilo 15 členských zemí, včetně České republiky.

Bylo zkontrolováno celkem 797 výrobků (v tom 24 z ČR), z toho 230 výrobků nevyhovělo požadavkům na klasifikaci, označování a balení látek a směsí podle nařízení CLP (tj. 29 %). Jednalo se hlavně o výrobky typu: desinfekční přípravky, bělící prostředky a různé druhy čisticích prostředků jako např. čističe odtoků, čističe WC, čističe trub na pečení a oken. Většina kontrol se prováděla u distributorů, hlavně maloobchodníků. Ve 32 případech inspektoři prokázali, že výrobky obsahující nebezpečné chemické látky, nebyly náležitě zabezpečeny uzávěry odolnými proti otevření dětmi a tím nebyly splněny legislativní požadavky. Většina kontrolovaných výrobků byla klasifikována jako žíravé pro kůži kategorie 1 a nebezpečné při vdechování kategorie 1.

Často se inspektoři setkali s problémy u certifikátů, některé byly nevěrohodné a některé bez jasné vazby na balení.

U 70 výrobků nebyly na obalech uvedeny legislativou požadované hmatatelné výstrahy nebezpečí nebo nebyly správně umístěny. Klasifikace a označování, pokud jde o plnění požadavků na uzávěry odolné proti otevření dětmi, byly nesprávné v 66 případech. V malém počtu případů byly nalezeny výrobky s obaly, které by navrženy tak, že by mohly upoutat pozornost dětí a proto nebyly v souladu s požadavky nařízení CLP.

Výsledkem projektu bylo 411 legislativních právních úkonů a vynucovacích opatření přijatých inspektory. U 24 výrobků byl vydán zákaz jejich uvádění na trh a dalších 24 výrobků bylo z trhu staženo. Většina právních úkonů bylo ústní nebo písemné ponaučení a nápravná opatření.

Projekt byl realizován pracovní skupinou, která v závěrečné zprávě navrhla řadu doporučení jednak směrem k průmyslu a jednak směrem ke kompetentním orgánům (Evropské komisi, ECHA a národním orgánům pověřeným prosazováním nařízení CLP). Doporučení se zaměřila na bezpečnost dětí a snížení počtu neplnění požadavků na vybavení obalů výrobků uzávěry odolnými proti otevření dětmi v celé EU.

* Fórum pro výměnu informací o prosazování (Fórum) je síť orgánů zodpovědných za prosazování nařízení REACH, CLP a PIC v EU, Norsku, Lichtenštejnsku a na Islandu. Fórum tvoří zástupci členských států (po jednom zástupci z každého státu).

zdroj: ECHA web -- News ECHA

Další informace

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí