zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Změna nařízení REACH - příloh VII a VIII

12.07.2016
Chemické látky
Změna nařízení REACH - příloh VII a VIII

Dne 01. 06. 2016 zveřejnil Úřední věstník Evropské unie ve své částce L 144/27, nařízení Komise (EU) 2016/863, kterým se mění přílohy VII a VIII nařízení REACH.


Evropská komise provedla přezkum zkušebních metod (ke stanovení podstatných vlastností chemických látek) v návaznosti na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH), zejména na čl. 13 odst. 2 (Obecné požadavky na získávání informací o podstatných vlastnostech látek), který říká, že se tyto metody pravidelně přezkoumávají a zdokonalují s cílem omezit zkoušky na obratlovcích a snížit počet použitých zvířat.

V posledních letech bylo dosaženo významného vědeckého pokroku ve vývoji alternativních zkušebních metod pro stanovení sledovaných vlastností látek, jako jsou žíravost/dráždivost pro kůži a vážné poškození očí/podráždění očí a akutní toxicita. Odpovídajícím způsobem bylo proto změněno nařízení REACH, resp. jeho přílohy VII a VIII.

V rámci změn byly nahrazeny texty bodů 8.1 a 8.2, přílohy VII týkající se zpracování/nezpracování studií ke stanovení žíravosti/dráždivosti pro kůži a vážného poškození očí/podráždění očí a bodu 8.5 přílohy VIII týkajícího se zpracování/nezpracování studií ke stanovení akutní toxicity orální cestou a provedení/neprovedení zkoušek inhalační a dermální cestou.

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Zdroj: Úřední věstník Evropské unie

Další informace -- přímý přístup k legislativě:

http://eur--lex.europa....uri=CELEX:32016R0863&rid=1

http://eur--lex.europa....uri=CELEX:32016R0863&rid=1

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí