zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Pozvánka na seminář - Povinnosti podniků v životním prostředí v roce 2016 a 2017

03.08.2016
Firemní ekologie
Legislativa
Pozvánka na seminář - Povinnosti podniků v životním prostředí v roce 2016 a 2017

Kurz Ekologické povinnosti firem v roce 2016 a 2017 je určen pracovníkům odpovědným za chování k životnímu prostředí v podniku, sledování aktuální legislativy a její plnění, zavádění, udržování a auditování systému managementu péče o životní prostředí podle ISO 14001. Dále je vhodný k získání přehledu pro statutární zástupce společností, majitele firem a vrcholové vedení.

PRAHA
30. - 31. srpna 2016

Změny v evropské i národní chemické legislativě, zákoně o odpadech nebo zcela požadavky nového zákona o prevenci závažných havárií jsou jen střípkem v mozaice stále se měnících ekologických povinností reflektujících množství předpisů, vyhlášek a nařízení. Jako podnikový ekolog máte spoustu zákonem daných závazků, které musíte dodržovat. Náš kurz vás přehledně seznámí nejen se všemi povinnostmi v roce 2016 i očekávanými změnami v roce 2017, ale přiblíží vám také nejčastější pochybení v oblasti životního prostředí, kterých se musíte vyvarovat.

Na kurzu Ekologické povinnosti firem v roce 2016 a 2017 si přehledně a uceleně představíme aktuální ekologickou problematiku, platnou legislativu životního prostředí a z ní vyplývající povinnosti a jejich řešení v roce 2016 i pravděpodobné změny v roce 2017. Představíme Vám také nejčastější nedostatky v ekologických povinnostech z praxe. Seznámíme vás s jejich možnými následky a doporučíme způsoby, jak jim lze předcházet.

Kurz se zaměří především na praxi a pokusí se podat komplexní informace k podstatě problematiky právní úpravy povinností v ŽP, zejména pak informace, návody a postupy jak v běžné praxi postupovat. Prostor bude věnován i návaznostem mezi stávajícími složkovými právní povinnosti (vodní zákon, zák. o ovzduší, ekologická újma, IRZ ap.).

Písemné podkladové materiály týkající se probírané problematiky obdrží účastníci při prezenci. Každý účastník kurzu obdrží osvědčení o jeho absolvování.

Lektor semináře:

Ing. Josef Marek, environmentální poradce, auditor. Dlouhodobě se věnuje poradenství a zajišťování funkcí externích ekologů podniků a při výchově a vzdělávání podnikových pracovníků v oblasti ekologie, BOZP, ADR, systémů řízení a auditů. Je držitelem autorizace EIA. Působí jako odpadový hospodář.

PROGRAM SEMINÁŘE
30. - 31. srpna 2016 - úterý - středa - Praha 6
08.45 - 09.00 Registrace účastníků
09.00 - 12.00 Přednášky, přestávky budou určovány operativně
13.00 - 16.00 Přednášky, přestávky budou určovány operativně
Nabízený seminář se bude věnovat požadavkům v oblasti životního prostředí na podniky a jejich chování.

Obsah se zaměří především na:
o obecnou právní úpravu ochrany životního prostředí;
o zákon o odpadech a odpadové hospodářství, obaly;
o chemické látky a nakládání s nimi (REACH, CLP, zákon o veřejném zdraví);
o prevenci závažných havárií - revize protokolů o nezařazení;
o nakládání s vodami, ochrana vod, změny v povolování vypouštění odpadních vod;
o ochranu ovzduší - povinnosti, povolování, závazná stanoviska;
o regulované látky - kontroly, evidence, označování a ohlašování zařízení;
o integrovaný registr znečišťování a ohlašování údajů do něj;
o ISPOP - elektronické plnění ohlašovacích povinností;
o ekologickou újmu a hodnocení rizik - základní a podrobné hodnocení rizika ekologické újmy;
o EIA - posuzování vlivů na životní prostředí;
o nakládání s energiemi - PENB, energetické audity, kotle a klimatizace.
Na semináři bude vyhrazen čas pro diskusi a konkrétní dotazy účastníků.

ORGANIZAČNÍ INFORMACE PRO ÚČASTNÍKY
1. Závaznou přihlášku s potvrzením o úhradě vložného zašlete obratem na adresu Ing. Josef Marek - PROEKO, Ciolkovského 847/7, 161 00 Praha 6 nejpozději 24. srpna 2016.
2. Cena semináře:
Vložné za 1 osobu: ......... 5.600,- Kč. Cena je stanovena jako smluvní.
Místo konání:
Předběžně prostory v objektu CDMS, Praha 6, J. Martího (může být změněno). O přesném místě konání budou přihlášení účastníci vyrozuměni mailem.
8. Ubytování a stravování s výjimkou občerstvení v průběhu není zajišťo?váno. Na základě požadavku účastníka je možné zajis?tit rezervaci hotelového ubytování poblíž místa konání akce.
9. Pořadatel:
Ing. Josef Marek - PROEKO, Ciolkovského 847/7, 161 00 Praha mobil: 737 738 433,
e-mail: marek-proeko@volny.cz, www.marek-proeko.cz

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí