zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Informační společnost a udržitelný rozvoj

19.10.2016
Obecné
Informační společnost a udržitelný rozvoj

Informace jsou základním předpokladem pro udržitelné chování a jednání. Koncepty informační společnosti a udržitelného rozvoje se proto prolínají a doplňují.

Informační společnost může být definována a popisována různými způsoby. Jejím charakteristickým rysem je pronikání informačních a komunikačních technologií do všech oblastí jejího fungování. Známí futurologové Heidi a Alvin Tofflerovi používají pro popis změn a procesů, které v západní společnosti začaly ve druhé polovině dvacátého století, označení třetí vlna - první vlnou byla revoluce zemědělská, druhou industriální (pro úvod do problematiky viz Informační služby budoucnosti a role knihoven). Albert Gore poukázal již v roce 1995 na nutnost propojení telekomunikačních technologií a udržitelného rozvoje: ,,Telekomunikace a vytváření globální informační infrastruktury je vstupním předpokladem pro udržitelný rozvoj, ekonomický růst bez poškozování životního prostředí a pro podporu demokracie ve světě." Současný proces digitální transformace se rapidně zrychluje, je všudypřítomný a všeprostupující. Proniká nejen do stávajících oblastí lidského života, ale vytváří i oblasti nové. Hovoří se proto také o čtvrté průmyslové revoluci (viz článek Průmysl 4.0: Další průmyslová revoluce na obzoru). Je pravděpodobné, že většina stávajících povolání časem zanikne a lidé budou pracovat v oborech, které ještě neexistují. Digitální ekonomika bude hrát zásadní roli. Celoživotní učení, vyhledávání a osvojování nových informací a znalostí se stane základní podmínkou jak pro konkurenceschopnost jedince a společnosti v tržním prostředí, tak i pro další oblasti jejich životů. Doba totální transformace právě začíná.

Informace jsou pro udržitelný rozvoj klíčové (viz článek Šířením znalostí k udržitelnému rozvoji). Stejně tak proces jejich vytváření, šíření a sdělování, který probíhá mezi jednotlivými aktéry a poskytuje tak prostor pro uplatnění principů kolektivní inteligence. Pro dobré fungování informační společnosti je nezbytné, aby do ní byli zapojeni všichni občané. Tento požadavek je nutný i pro existenci společnosti, která vyznává principy udržitelného rozvoje. Pro dobré fungování informační společnosti je dále důležitá jak diverzita zdrojů, rešeršních procesů a postupů, tak i aktivní přístup občanů k jejich vyhledávání, v opačném případě jí hrozí, že se stane společností dezinformační, která nebude poznání rozšiřovat ale zužovat a zároveň vytvářet prostor pro propagandu názorů a ideologií. Také tento aspekt tvoří její společný jmenovatel s modelem udržitelného rozvoje, pro jehož prosazení je zásadní rozmanitost nejen biologická, ale i kulturní, její respektování a zachování. Dalším principem, na němž je postavena úspěšná aplikace obou teoretických konceptů do reálné praxe, je nutnost spolupráce jednotlivých aktérů. Don Tapscott upozorňuje na přínosy globální kooperace. Ve své práci Wikinomie přichází s tezí o masové spolupráci prostřednictvím sítí, která od základů mění socioekonomické vzorce a vede k tzv. kolaborativní ekonomice (ekonomice sdílení).

Průnikům informační společnosti se v minulých letech věnovala řada autorů a studií. Organizace spojených národů zřídila Skupinu při OSN pro informační společnost, která pracuje ve spolupráci s dalšími organizacemi sdruženými v rámci OSN. Při příležitosti letošního Světového summitu o informační společnosti pak vytvořila Mezinárodní telekomunikační unie pozoruhodnou práci, jež se zabývá korelacemi mezi jednotlivými Cíli udržitelného rozvoje a informačními a komunikačními technologiemi. Je zřejmé, že svobodný přístup k internetu bude pro implementaci této koncepce naprosto zásadní. Je možné namítnout, že koncepty a teoretické rámce udržitelného rozvoje i informační společnosti jsou příliš široké - v tom může být naopak ale jejich síla. K jejich úspěšnému naplňování je totiž třeba, aby byly skutečně inkluzivní a poskytovaly prostor pro zapojení a propojení všech a všeho. Kromě aktivního přístupu občanů a organizací je k rozvoji a aplikaci obou modelů potřeba i institucionální opora a koordinace.

V České republice byla za tímto účelem založena Rada vlády a to jak pro udržitelný rozvoj, tak pro informační společnost.

Zdroj: www.udrzitelny-rozvoj.cz

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí