zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

LÉČBA KOMPOSTEM - otevřený dopis ministru zemědělství Marianu Jurečkovi

03.10.2016
Zemědělství
Bioodpady
LÉČBA KOMPOSTEM - otevřený dopis ministru zemědělství Marianu Jurečkovi

Vážený pane ministře,

od roku 2004 se aktivně zabývám problematikou bioodpadů a kompostování. Již v té době bylo
odborníky deklarováno, že nedílnou součástí řešení musí být spolupráce se zemědělci. Přesto, že
již existují příklady dobré praxe, systémové řešení založené na úzké spolupráci ministerstev
životního prostředí a zemědělství stále neexistuje a v celkovém průměru se stav půdy zhoršuje.

Podle vyjádření odborníků z Výzkumného ústavu meliorací a ochrany půd současný způsob
konvenčního hospodaření ve většině případů nevyhnutelně vede k degradaci půdy. Agrotechnická
opatření předepisovaná ministerstvem zemědělství v registru půdy LPIS degradaci půdy pouze
zmírňují. Zemědělská půda zabírá 54% rozlohy našeho státu a změna kvality půdy se podstatným
způsobem dotýká každého z nás. 90% veškeré používané vody je vázáno v půdě. Degradovaná
půda není schopná vodu zadržet, což vede k poklesu spodních vod a zároveň zvyšuje riziko
povodní.

Snižování kvality půdy navíc neustále zvyšuje nutnost její chemizace a ošetřování rostlin pesticidy,
které se tak dostávají do potravin. Díky výkupům a jednotnému trhu s potravinami chemie
negativně ovlivňuje zdraví nás všech. Podle České onkologické společnosti České lékařské
společnosti JEP každý třetí občan onemocní rakovinou a každý čtvrtý na ni zemře. Rakovina
tlustého střeva a konečníku je u nás druhým nejčastějším nádorovým onemocněním a ve srovnání
s jinými státy Česká republika v tomto onemocnění drží smutné prvenství.

Zemědělství je tak jediným hospodářským odvětvím, kde je tolerováno kromě poškozování půdy
a životního prostředí i poškozování zdraví nás všech, navíc s přispěním evropských dotací v řádech
desítek miliard korun. Velké konvenční zemědělské podniky díky dotacím vyrábějí levné potraviny,
zároveň však způsobují degradaci půdy. Rostliny tak následně vyžadují navyšování spotřeby
chemie, která vytváří pacienty pro zdravotní kliniky. Konvenční zemědělci, kteří do půdy investují a
uchovávají ji v dobrém stavu nebo svým hospodařením půdu dokonce zlepšují, mají stejné finanční
podmínky jako převažující část zemědělců, kteří půdu vnímají pouze jako výrobní nástroj. Pro
kvalitní péči tak chybí motivace.

Jedním z faktorů zhoršujících kvalitu půdy je nedostatečné užívání organických hnojiv a kompostů.
Obce v České republice aktuálně řeší snižování směsného komunálního odpadu z domácností
vytříděním kompostovatelné biologicky rozložitelné složky. Přirozená spolupráce se zemědělci
však zde stále chybí a odbyt kompostů do zemědělství je zcela nedostatečný.

1. Jaká zavádíte opatření, aby konvenčně hospodařící zemědělci využívali organická hnojiva
a snížili užití chemie?
2. Jak podporujete zájem zemědělců o komposty, které i jako registrované hnojivo nachází
v zemědělství obtížně uplatnění?
3. Jak je zajištěna obnova půdy degradované a poškozené zemědělskou výrobou a kdo za tuto
obnovu nese odpovědnost?

Předem děkuji za Vaše odpovědi.

S pozdravem

Tomáš Hodek
předseda spolku Ekodomov

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí