zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

České firmy z oborů důlní průmysl a environmentální služby se prezentovaly v Peru

07.10.2016
Firemní ekologie
České firmy z oborů důlní průmysl a environmentální služby se prezentovaly v Peru

Skupina českých firem navštívila ve dnech od 13. do 22. září 2016 Peru v rámci společné prezentační akce, jejímž cílem bylo prohloubit obchodní spolupráci v oblasti těžby nerostných surovin, environmentálních služeb a obnovitelné energetiky.

Český výrobce důlních strojů DUVAS-UNI realizoval vlastní expozici na regionálně významném veletrhu Expomina, jehož 6. ročník v tu dobu probíhal v Limě. Na též veletržní akci s potenciálními obchodními partnery zároveň jednaly české firmy v oblasti environmentálních služeb a obnovitelné energetiky, GEMEC UNION a PHOTON ENERGY. Firmy navíc v rámci svého pobytu v Peru pod vedením obchodní komory ČESTA absolvovaly na míru vytvořený program, zahrnující přijetí v sídlech vybraných kompetentních institucí.

Na první akci tohoto formátu a zaměření byli přítomni pracovníci českého velvyslanectví a CzechTradu v Limě, kteří v rámci podpory ekonomické diplomacie a v zájmu posílení českého exportu zboží a služeb do teritoria doprovázeli firmy na řadě jednání. Ta zahrnovala mj. přijetí výkonnou ředitelkou národního fondu pro životní prostředí (dále FONAM) Juliou Justou Sotou a přijetí předsedou představenstva peruánského ústavu pro geologii, těžbu a metalurgii (dále INGEMMET) Ing. Oscarem Bernuyem Verandem v sídlech těchto institucí.

Jednání přinesla možnost prezentovat vedení kompetentních institucí ČR jako technologicky vyspělou zemi, která věnuje vysokou pozornost rozvoji inovativních oborů a environmentální udržitelnosti hospodářských činností. V opačném směru čeští účastníci získali cenné informace o aktuálních prioritách ve výše uvedených sektorech v Peru, které zahrnují rekultivaci krajiny po těžbě nerostných surovin, dekontaminaci půdy v amazonské oblasti v důsledku nedávného úniku ropy z páteřního ropovodu, větší využívání obnovitelných zdrojů energie.

Dále pak komplexní řešení v oblasti vodohospodářství a odpadních vod, efektivní nakládání s pevným odpadem domácností a výstavba řízených skládek v regionech, rozvoj metalurgie (mj. železo a ocel) ke zvýšení přidané hodnoty exportu, měření objemu ledovců jakožto zdrojů pitné vody, vyhodnocování přírodních rizik (vč. tektonických, sesuvů půdy, povodní apod.) a následné zpracovávání strategií pro největší peruánská města a jejich vodní toky či vyhodnocování geologických informací pro rozvoj lázeňství v některých regionech.

Program části delegace pak kromě hlavního města zahrnoval též návštěvu regionu Piura na severu země a jednání s regionálními institucemi s cílem navázat na rozvojové aktivity, realizované Českou geologickou službou v uplynulé dekádě.

,,Naše firma hledá v Peru projekty, zaměřené na vyhodnocování přírodních rizik a odstraňování environmentálních zátěží způsobených těžbou. Na veletrhu Expomina jsme se sešli s řadou firem i státních institucí, se kterými jsme se domluvili na výměně dalších technických informací s perspektivami konkrétní spolupráce. Za přidanou hodnotu mise považujeme přijetí na institucích, které se zabývají environmentálními a geologickými službami", komentoval svoji návštěvu v Peru Michal Rajchl, zástupce firmy GEMEC UNION a.s.

Důkladný průzkum trhu a přes desítku jednání, v mnohých případech s reálnými exportními vyhlídkami, přinesla účast na veletrhu týmu firmy DUVAS-UNI, vedenému obchodní manažerkou Soňou Lážovou. Firmou nabízené spektrum kvalitní a vysoce inovativní důlní techniky, zahrnující vrtací vozy, nakladače a přibírkové stroje, vzbudilo zájem mnoha místních návštěvníků. Zařízení by se mohla úspěšně uplatnit zejména v hlubinných dolech, ale i při budování infrastruktury.

Veletrhu se též zúčastnila Renata Rážová, zástupkyně firmy Zephyr, která se zabývá zajišťováním expozic a prezentací na veletrzích po celém světě včetně služeb s tím spojených.

Akci též ocenil další účastník, Lukáš Jelínek, ředitel pro rozvoj obchodu firmy PHOTON ENERGY, která dokáže nabídnout komplexní řešení v oblasti solárního a fotovoltaického průmyslu s možnostmi uplatnění v těžebním průmyslu, i v rámci jiných ostrovních systémů. Firma též nabízí unikátní přenosná řešení na míru pro získávání pitné vody z povrchových zdrojů s využitím různých technologií či odsolování vody mořské.

Šárka Stegbauerová, výkonná ředitelka Smíšené obchodní komory Česko-tichomořská aliance - ČESTA představila peruánským partnerům ještě další české firmy z prezentovaných sektorů a informovala peruánské partnery o vývoji na české straně.

Druhé části programu, která zahrnovala jednání s partnerskými podnikatelskými svazy i účast na mezinárodní energetické konferenci, se zúčastnil předseda a spoluzakladatel obchodní komory, Georg Hotar.

Na závěr svého pobytu se pak delegace setkala s ředitelem kanceláře německé rozvojové agentury GIZ v Limě, Ulrichem Krammenschneiderem, se kterým probrala možnosti užší spolupráce ve vztahu k teritoriu. Ta se nabízí vzhledem k účasti ČR na německém projektu Climate Finance Readiness Programme (CF Ready), který je zaměřen na finanční pomoc rozvojovým zemím při řešení jejich klimatických otázek.

Více informací k navštíveným institucím, veletrhu Expomina a perspektivním sektorům

Instituce FONAM byla založena v roce 1997 zákonem z inciativy parlamentu. Jejím cílem je zprostředkovávat financování a v mnohých případech i expertízu při realizaci plánů, programů a projektů na ochranu životního prostředí a šetrné využívání přírodních zdrojů (lesů, půdy, vodních toků apod.). FONAM se podílí na mezinárodní spolupráci i finančních mechanizmech v oblasti snižování emisí CO2. Jelikož se jedná o instituci podléhající soukromému právu, má značnou samostatnost na resortech (ministerstvo energetiky a těžby, ministerstvo životního prostředí, ministerstvo pro bydlení, stavebnictví a odpadové hospodářství), mj. pokud jde o vypisování výběrových řízení na dodávky služeb. Ta jsou zveřejňována a lze je sledovat prostřednictvím webu FONAM.

Instituce INGEMMET je obdobou České geologické služby, získává a zpracovává poznatky z geologických průzkumů a zabývá se vyhodnocováním přírodních rizik jak v městských oblastech, tak v souvislosti s těžbou nerostných surovin. V peruánských podmínkách jeho kompetence též zahrnují registraci, udělování, resp. odejímání koncesí pro investiční projekty v oblasti těžby nerostných surovin.

Environmentální a vodohospodářské technologie se rýsují jako nový perspektivní obor, který reaguje na aktuální rozvojové potřeby země, kdy např. k upravené pitné vodě má v současnosti přístup jen 81,9 % obyvatel. Vzhledem k současnému úsilí nové vlády o překonávání administrativních překážek bude stále více reálné nabízet do Peru české služby, přičemž nejvíce (vedle ICT) přichází v úvahu právě služby environmentální, geologické a hydrologické, mj. vzhledem k možné návaznosti na dřívější bilaterální rozvojové projekty.

Veletrh EXPOMINA je přední akcí daného zaměření v regionálním měřítku. Koná se každé dva roky v Limě. Jeho 6. ročník proběhl v hlavním městě ve dnech 14.-16. září 2016. Výstavní plocha při této příležitosti dosáhla 45 000 m2; přítomno bylo přes 1 000 výstavních stánků. Národní expozicí disponovaly Argentina, Chile, USA, Kanada, ČLR, Brazílie, Finsko, Španělsko a Německo. Veletrh českým firmám poskytl platformu pro osobní interakce s obecně velmi dobře připravenými vystavovateli i návštěvníky, jejichž počet v průběhu 3 dnů přesáhl 50 000.

Důlní průmysl představuje v Peru tradiční sektor, který přispívá k tvorbě celkového HDP 12-15 % a zaujímá 55 % celkového exportu. Peru je jednou z 6 zemí s největším přírodním bohatstvím na světě a patří v celosvětovém měřítku mezi 3 největší producenty zlata, stříbra, mědi, cínu a zinku. V příštím roce proběhne ještě větší veletrh v oboru, PERUMIN (září 2017), a to v druhém peruánském největším městě Arequipa, do kterého je v současnosti soustřeďována řada velkých těžebních projektů. Pro tento veletrh, který se koná každé dva roky, se plánuje česká oficiální účast, což bude jedinečná příležitost pro české firmy k prezentaci progresivních technologií v tomto prioritním sektoru.

Informace poskytnuta Zastupitelským úřadem České republiky v Limě (Peru). Autor: Ing. Jan Vejmelka, tajemník pro ekonomickou, rozvojovou a kulturní spolupráci.

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí