zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Česká republika v roce 2030?

08.10.2016
Obecné
Česká republika v roce 2030?

K formulaci rozvojových priorit ČR můžete přispět i vy!

Pomozte nám zvýšit kvalitu života v ČR pro současné i budoucí generace. Poraďte nám, kam máme směřovat naše úsilí v příštích patnácti letech.

Vaše podněty se mohou objevit v právě vznikajícím dokumentu Česká republika 2030. Můžete je s námi sdílet prostřednictvím webu Databáze strategií, na kterém nalezne všechny strategické dokumenty státu.

Česká republika 2030 je připravována jako zastřešující strategický dokument České republiky. Navazuje na dobrou praxi promýšlení našeho rozvoje po roce 1989, která vyvrcholila v roce 2004 přijetím naší první Strategie udržitelného rozvoje. Ta byla několikrát aktualizována, naposledy jako Strategický rámec udržitelného rozvoje České republiky (2010). Právě tento dokument Česká republika 2030 aktualizuje. Důvodem k aktualizaci je, že se od roku 2010 kontext promýšlení udržitelného rozvoje značně proměnil. Na váze nabyly problémy spojené s klimatickou změnou a ubývajícími přírodními zdroji. Prohloubily se nerovnosti mezi státy i uvnitř nich. Do popředí se nově dostala otázka zajištění kvality života, spíše než hospodářského růstu jako primárního cíle.

S ohledem na přijetí Cílů udržitelného rozvoje na Summitu OSN v New Yorku v září 2015 byl termín přípravy nového dokumentu stanoven do konce roku 2016. Podrobný popis toho, jak podobný dokument vzniká, naleznete na webu vlada.cz.

Dříve, než začnete připomínkovat, rádi bychom připomněli/představili základní účel dokumentu:

  1. Stanovuje základní priority a strategické cíle rozvoje České republiky.
  2. Vytváří základní rámec pro ostatní strategické dokumenty na národní, krajské i místní úrovni.
  3. Je příspěvkem České republiky k naplňování globální rozvojové strategie Agendy 2030 pro udržitelný rozvoj Organizace spojených národů a navazuje na úsilí o udržitelný rozvoj na úrovni Evropské unie.
  4. Nenahrazuje sektorové strategické dokumenty, ale s důrazem na jejich provázanost ukazuje oblasti, které jsou rozhodující z hlediska dlouhodobého rozvoje České republiky.
  5. Konkrétní kroky k naplnění strategických cílů jsou v gesci příslušných ministerstev, Úřadu vlády České republiky a samozřejmě místních a krajských samospráv.


Dokument proto nenařizuje konkrétní opatření ani neformuluje jasné cesty vedoucí k naplnění jednotlivých cílů. Ty se vždy nutně skládají z podmnožiny opatření na mnoha úrovních (legislativní, finanční, strategické). Jeho cílem je pomoci nám orientovat se na to podstatné a vytyčit základní směr. Vaše připomínky můžete vkládat na webu Databáze strategií zde.

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Chystané akce
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí