zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Pro chytrou a udržitelnou mobilitu

09.10.2016
Doprava
Pro chytrou a udržitelnou mobilitu

Letošní kampaň Evropského týdne mobility, letos propagující myšlenku chytré a čisté mobility jako posilujícího faktoru silné ekonomiky, proběhla v evropských městech a obcích ve dnech 16. - 22. září.

Do kampaně Evropského týdne mobility se již tradičně zapojila i Česká republika. Kromě hlavního města Prahy se mezi prvními do kampaně přihlásilo také Brno, Ústí nad Labem, Chrudim, Třebíč, Otrokovice a další města. Tato celoevropská akce si klade za cíl vytvoření udržitelnější dopravní strategie pro země EU. Pomocí popularizačních osvětových akcí rozšiřuje povědomí široké veřejnosti o alternativních možnostech udržitelné mobility, seznamuje občany s problémy měst a obcí v oblasti dopravy a ovlivňuje jejich chování v rámci společenské odpovědnosti a vztahu k životnímu prostředí. Letos se do akce zaregistrovalo dohromady 2 359 měst z 36 evropských zemí.

Z jednodenní akce týdenní kampaň

Propagace udržitelné mobility má své kořeny v roce 2000, kdy byl z iniciativy Evropské komise dne 22. září poprvé vyhlášen Evropský den bez aut (EDBA). Jeho cílem bylo upozornit na stav ovzduší a životného prostředí ve městech, zejména v průmyslových regionech. Evropská komise tehdy reagovala na obavy veřejnosti, vyvolané prognózami neudržitelného nárůstu individuální automobilové dopravy. Nastolila tehdy i různé způsoby jeho řešení, od rozšiřování veřejné dopravy na silnicích a regeneraci železniční dopravy, až po výstavbu nových cyklostezek a kvalitních pěších zón.

Jednodenní akce během dvou let přerostla do populární celotýdenní kampaně pod názvem Evropský týden mobility (dále ETM), jenž probíhá každý rok v druhé polovině září. Kampaň řídí obvykle místní úřady, které zaměřují svoje aktivity na řešení vlastních problémů udržitelné dopravy a mobility. U nás se do obou kampaní od roku 2002 zapojují především města a obce sdružené v Národní síti Zdravých měst ČR. Účast je však otevřena pro všechna města, obce i regiony, jež mají zájem o posílení udržitelné dopravy na svém území. Jedinou podmínkou pro zapojení se do kampaní je souhlas s dodržováním pravidel, popsaných v Chartě ETM. Koordinátorem kampaní v ČR je Ministerstvo životního prostředí ČR, které na svých stránkách přináší také Tematické pokyny 2016 a Příručku pro pořadatele místních kampaní.

Tři kritéria pro zapojení

ETM se věnuje také otázkám zdraví a kvality života občanů. Veřejnost by se měla seznámit se situaci znečišťování ovzduší ve své obci či regionu. Místní úřady mají v rámci ETM možnost méně formální cestou získat zpětnou vazbu od svých občanů. Osvědčené příklady z jiných míst a diskuse o různých aspektech mobility, o inovacích, vedoucích ke snižování emisí, či testování nových technologií - toto všechno jsou nabízená řešení, kterými se může obec inspirovat.

Organizátoři by se měli před začátkem akce zavázat ke splnění tří základních kritérií. Prvním je realizace alespoň jednoho nového stabilního opatření, které přispěje k oslabení nejvíc znečisťujících druhů dopravy. Podpoří například možnosti jak nahradit používání osobních automobilů dopravními prostředky šetrnějšími k životnímu prostředí (kolo, dostupná a kvalitní MHD, pěší chůze). Druhým kritériem je zaměřit alespoň jedno z těchto opatření na úpravu silničního prostoru ve prospěch chodců, cyklistů nebo veřejné dopravy (budování nových cyklostezek, bezpečných, dobře osvětlených pěších zón, posílení nebo zavedení nové linky MHD apod.). Třetí podmínkou je zorganizování akce ,,Den bez aut" k celoevropskému dni 22. září. Většinou jde o vyhrazení jednoho nebo více míst v centru města pouze pro chodce, cyklisty a veřejnou dopravu po dobu celého dne, spojené s využitím tohoto prostoru pro kulturní a osvětové akce. Místní úřady, které splní všechna tři kritéria, se stávají tzv. zlatými partnery kampaně a postupují do soutěže o cenu Evropského týdne mobility.

Národní třída bez aut

Typickým příkladem dobře připravené městské kampaně je letošní Den bez aut na Národní třídě, v centru hlavního města Prahy. Národní třída se na jeden den promění v pěší zónu, otevřenou pro nejrůznější aktivity spojené s propagací udržitelné dopravy. Letošní kampaň na Národní třídě je určená každému, kdo se chce dozvědět zajímavosti o dopravě v metropoli, nebo si jen užít pohodu pěší zóny s bohatým pouličním programem od divadelních představení pro nejmenší, hudebních produkcí, křtu první pražské mapy pro chodce, filmové projekce, dvou fotografických výstav, či panelové diskuse odborníků na téma ETM. Připravené jsou také oddechové zóny, kde se můžou návštěvníci zapojit do nejrůznějších workshopů, seznámit se s carsharingem (sdílení vozů), bikesharingem (sdílení kol), s nákladními koly (cargo kola), různými modely elektrokol, podívat se do zákulisí divadla Viola, zúčastnit se některé z komentovaných prohlídek Urban Walks, absolvovat jízdu zručnosti na modelové trati Městské policie, bosou vycházku do okolí nebo si přímo zasoutěžit v bosém běhu.

Na Národní třídu se přestěhovala i Městská knihovna se svou mobilní ,,Knihovnou v krabici". Svoji zónu se spoustou zajímavostí tam bude mít i pražský Dopravní podnik. Nejvýznamnějším hostem Dne bez aut bude dánský velvyslanec Christian Hoppe, který mimo jiné zahájí výstavu svého krajana M. Colville-Andersena ,,Město v pohybu", zachycující každodenní život na kole v dánské metropoli Kodani - městě cyklistů. Jízda na kole je jednou z nejtypičtějších charakteristik životního stylu Dánů. Využívá ho devět z deseti obyvatel Dánska. V Česku je kolo také velmi populární, jeho širší používání však omezují pro cyklisty ještě stále dost nebezpečné silnice a (přes určitý pokrok) nedostatek cyklostezek.

Investice pro Evropu

Města a obce zapojené do Evropského týdne mobility by neměly zapomenout na monitoring, jenž by zahrnoval modální rozdělení, plynulost a využívání hromadné dopravy, kvalitu ovzduší, hluk (hladinu akustického tlaku) a opakované průzkumy veřejného mínění. Bezpochyby by se od občanů dozvěděly spoustu inspirativních informací. Investice pro Evropu - tentokrát do udržitelné dopravní strategie, znamená také paralelní zvyšování kvality života obyvatel měst a obcí. Zkvalitňování a rozšiřování možností dopravní mobility, společně s ochranou životního prostředí je nezbytnou podmínkou udržitelného vývoje zejména ve velkých sídlech a zalidněných průmyslných oblastech.

Zdroj: www.udrzitelny-rozvoj.cz

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí