zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Chrudim: Příprava Adaptační strategie na změny klimatu

30.10.2016
Klimatické změny
Urbánní ekologie
Chrudim: Příprava Adaptační strategie na změny klimatu

Příprava Adaptační strategie města Chrudimi na změny klimatu pokračuje projednáním analytických závěrů a diskusí o možných opatřeních. Na začátku října se sešla již podruhé pracovní skupina, složená ze zástupců města, aby projednala hlavní rizika vyplývající z předpokládaných změn klimatu a hlavní adaptační opatření ve městě a jeho okolí.

Do budoucna se ve městě počítá zejména s nárůstem průměrných i sezónních teplot, úbytkem srážek zejména v letních měsících a častějším výskytem extrémních jevů, jako jsou sucha, vlny veder, povodně nebo přívalové srážky. Cílem strategie není reagovat na jednu hrozbu, která se může akutně projevit v některém roce, ale sledovat klimatické trendy a připravit Chrudim na co nejvíce těchto extrémních jevů.

,,Tyto změny přinášejí celou řadu rizik", popisuje architekt Vojtěch Lekeš, jeden z členů zpracovatelského týmu. ,,Například nárůst teplot a s ním spojené vlny veder sníží životní komfort a může být nebezpečný zejména pro seniory nebo nemocné obyvatele města. Tento předpoklad je pro Chrudim, město, jehož jedním z cílů je podpora zdraví obyvatel, zvláště významný. Nedostatek vody ztíží údržbu zeleně a veřejných ploch a extrémní jevy (např. přívalové srážky) mohou ohrozit obyvatele nebo jejich majetek." popisuje Vojtěch Lekeš některá z rizik.

Výsledky analýzy ukazují hlavní silné a slabé stránky, příležitostí a hrozby, které vyplývají ze změny klimatu. Mezi silné stránky a zároveň příležitosti města patří přírodní prostor v okolí řeky Chrudimky a dalších vodních toků, který by Chrudimi mohla jiná města závidět. ,,Je potřeba tyto přírodní plochy chránit a dále rozvíjet, protože mohou sloužit jako přirozené opatření, které snižuje potenciální hrozby extrémních klimatických jevů, např. povodní a současně pomáhá udržovat ve městě příznivější mikroklima," myslí si Radim Misiaček, další člen zpracovatelského týmu. Z probíhající diskuse je zřejmé, že mezi významnou silnou stránku patří dlouhodobé zapojení města Chrudimi do Národní sítě Zdravých měst, které přináší mj. předávání zkušeností, dobré praxe nebo ověřenou schopnost komunikovat s občany města. Tato skutečnost je výhodou i při návrhu a realizaci adaptačních opatření.

K předloženým analytickým závěrům a návrhu potenciálních adaptačních opatření probíhala intenzivní diskuze. Jak potvrzuje starosta Chrudimi Petr Řezníček, toto téma je pro město zvláště důležité. ,,Po dokončení strategie ji chceme využít pro návrh konkrétních projektů, které přispějí k tomu, že naše město bude pro své obyvatele ještě příznivější", sděluje ambice města starosta Řezníček. ,,V blízké budoucnosti plánujeme provést úpravu přednádražního terminálu - pokud bude zahrnovat vhodná opatření, mohla by to být ukázka vzorového projektu, zohledňujícího požadavky adaptace na změny klimatu ve městě", uvádí Petr Řezníček jeden z příkladů.

Příloha

Město připravuje strategii adaptace na změny klimatu (PRO města a obce, říjen 2016) (PDF)

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí