zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Buky ve smrkovém porostu mají dobrý vliv na vlastnosti půdy

18.11.2016
Les
Buky ve smrkovém porostu mají dobrý vliv na vlastnosti půdy

Kvalita opadu lesních dřevin má určující význam pro vytváření humusových forem.

Rozklad opadu je nejdůležitějším procesem při určování toku živin a organické hmoty v ekosystému a jejich vstup do půdy. Silně tak ovlivňuje půdní prostředí a produkci porostů. V podmínkách České republiky má značný význam hodnocení vlastností nadložního humusu pod smrkem ztepilým a bukem lesním, protože smrk je naší hlavní hospodářskou dřevinou a buk je doporučován jako meliorační a zpevňující příměs na naprosté většině stanovišť.

Vlastnostmi půdy stejně jako sběrem a hodnocením opadu se podrobně zabývá Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti, v. v. i.Jedním z jeho šetření byl také výzkum vlivu starší skupiny buku (stáří asi 170 let) na humus a půdu pod sousedící smrkovou kmenovinou ve věku kolem 110 let. Výzkum, na kterém pracovali řešitelé zVýzkumné stanice Opočno (Útvar pěstování lesa) se uskutečnil v Jizerských horách vlokalitě Bílé bukoví.

Vzorky svrchních horizontů půdy řešitelé odebrali v jihovýchodně orientovaném transektu (ve směru převládajícího větru), který započal pod korunami skupinky buků. V přiléhajícím porostu smrku byly vzorky odebrány ve vzdálenostech 10 m a 20 m od okraje korun skupiny buků. Vzorky jednotlivých horizontů půdy byly následně dány na chemickou analýzu. U horizontu opadu se řešitelé zaměřili na hmotnost sušiny a obsah základních živin. U tří dalších horizontů studovali oxidovatelný uhlík, dusík, pH, vlastnosti půdního sorpčního komplexu (S, T, V), a obsah přístupných živin.

les

,,Při hodnocení vlivu starší skupiny buku na vlastnosti svrchních horizontů v přilehlém smrkovém porostu byly zjištěny průkazné trendy v půdní aciditě i zastoupení vybraných živin. Přítomnost buku vedla k průkaznému zvýšení pH v horizontech humusu pod přilehlým smrkem, zvýšeno bylo také zastoupení bází (draslík, vápník, hořčík) a nasycení půdního sorpčního komplexu bázemi (V). V horizontu Ah pod bukem a v okolním porostu smrku bylo zjištěno nižší zastoupení dusíku a fosforu a vyšší zastoupení hořčíku v porovnání s polohou v části smrkového porostu, v které již přítomnost bukového opadu byla minimální," shrnuli výsledky výzkumu vědečtí pracovníci Ondřej Špulák a Dušan Kacálek.

Kontakt na autory studie:Ing. Ondřej Špulák, Ph.D., Ing. Dušan Kacálek Ph.D., e-mail: spulak@vulhmop.cz,

Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti, v. v. i., VS Opočno, Na Olivě 550, 517 73 Opočno

Ilustrační foto: Buk smíšený se smrkem, Lužické hory, Jan Řezáč

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí