zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 89/2006 Sb., o bližších podmínkách pěstování geneticky modifikované odrůdy

07.12.2016
GMO
Legislativa
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 89/2006 Sb., o bližších podmínkách pěstování geneticky modifikované odrůdy

Ministerstvo zemědělství stanoví podle § 2i odst. 4 zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství..

Citace: 392/2016 Sb. Částka: 159/2016 Sb.
Na straně (od-do): 6112-6214 Rozeslána dne: 5. prosince 2016
Druh předpisu: Vyhláška Autoři předpisu: Ministerstvo zemědělství
Datum přijetí: 29. listopadu 2016 Datum účinnosti od: 1. ledna 2017
Platnost předpisu: ANO Pozn. k úč.:Vydáno na základě: 252/1997 Sb.
Předpis mění: 89/2006 Sb.


392

VYHLÁŠKA

ze dne 29. listopadu 2016,

kterou se mění vyhláška č. 89/2006 Sb., o bližších podmínkách pěstování
geneticky modifikované odrůdy, ve znění vyhlášky č. 58/2010 Sb.


Ministerstvo zemědělství stanoví podle § 2i odst. 4 zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění zákona č. 371/2016 Sb.:


Čl. I

Vyhláška č. 89/2006 Sb., o bližších podmínkách pěstování geneticky modifikované odrůdy, ve znění vyhlášky č. 58/2010 Sb., se mění takto:

1. V nadpisu § 2 se slova "půdními bloky, popřípadě" zrušují.

2. V § 2, § 4 odst. 2 písm. i) a v § 6 písm. f) se slova "půdním blokem, popřípadě" zrušují.

3. Za § 2 se vkládá nový § 2a, který včetně nadpisu a poznámky pod čarou č. 5 zní:

"§ 2a

Minimální vzdálenost od státní hranice při pěstování geneticky
modifikované odrůdy

[K § 2i odst. 2 písm. f) a odst. 4 písm. g) zákona]

Minimální vzdálenost místa pěstování geneticky modifikované odrůdy od státní hranice České republiky5) pro jednotlivou plodinu je uvedena v příloze k této vyhlášce.

______________________________________
5)
Čl. 1 bod 1 směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/412 ze dne 11. března 2015, kterou se mění směrnice 2001/18/ES, pokud jde o možnost členských států omezit či zakázat pěstování geneticky modifikovaných organismů (GMO) na svém území.".

4. V § 3, § 4 odst. 1 úvodní části ustanovení, § 4 odst. 2 úvodní části ustanovení, § 6 úvodní části ustanovení a v § 7 se slova "půdním bloku, popřípadě" zrušují.

5. V § 4 odst. 1 úvodní části ustanovení, § 4 odst. 1 písm. e), § 4 odst. 2 písm. d), § 4 odst. 2 písm. g) a v § 6 písm. d) se slova "půdního bloku, popřípadě" zrušují.

6. V § 4 odst. 1 písm. a) a v § 4 odst. 2 písm. a) se slova "místa podnikání a" nahrazují slovy "sídla nebo".

7. V § 4 odst. 1 písm. b) a v § 4 odst. 2 písm. b) se slova "nebo obchodní firma a právní forma," zrušují.

8. V § 4 odst. 1 písm. b) a v § 4 odst. 2 písm. b) se slova "organizační složky" nahrazují slovem "pobočky".

9. V § 4 odst. 2 úvodní části ustanovení se slova "Ministerstvu zemědělství (dále jen "ministerstvo")" nahrazují slovy "Státnímu zemědělskému intervenčnímu fondu".

10. V § 4 odst. 2 písm. i) a v § 6 písm. f) se slova "půdních bloků, popřípadě" zrušují.

11. V § 4 odst. 3 se slovo "ministerstvem" nahrazuje slovy "Státním zemědělským intervenčním fondem".

12. Příloha zní:

"Příloha k vyhlášce č. 89/2006 Sb.


(Příloha není v digitální podobě)


Čl. II

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2017.


Ministr:
Ing. Jurečka v. r.


Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Chystané akce
22
4. 2021
22.4-16.5.2021 - Festival, slavnost
Brno a okolí
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí