zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

200 let služby moravské kultuře a vědě

13.01.2017
Ekologická dovolená, cestování
Geologie
200 let služby moravské kultuře a vědě

Moravské zemské muzeum zahajuje rok oslav výročí svého založení..

Série výstav představuje všechna odborná oddělení

Výstavní prostor: Dietrichsteinský palác, sál Karla Valocha, Zelný trh 8, Brno

Termín výstavy: 11. 1. - 5. 2. 2017, otevřeno út 9 - 15, stř - pá 9 - 17, so a ne 13 - 18

Vernisáž: 10. 1. 2017 v 17 hodin

Nad oslavami 200. výročí založení MZM převzal záštitu prezident České republiky Miloš Zeman, ministr kultury ČR Daniel Herman, hejtman Jihomoravského kraje a primátor statutárního města Brna Petr Vokřál.

Součástí roku oslav 200. výročí Moravského zemského muzea je mimo dalších aktivit i série výstav, během níž se vždy na jeden měsíc představí všechna odborná oddělení, jejich TOP sbírkové předměty, osobnosti, dějinné okamžiky, vědecké úspěchy.

Geologicko-paleontologického oddělení Přírodovědného muzea MZM se představuje

Paleontologická sbírka Moravského zemského muzea obsahuje více než 250 000 zkamenělin z více než 1000 českých a moravských lokalit a z více než 850 zahraničních lokalit. Obsahuje fosilie z dnes již zaniklých lokalit, které jsou tedy jediným hmotným dokladem jejich existence. Významnou
a hodnotnou částí sbírky je typový a figurovaný materiál (holotypy).

Kromě paleontologického a geologického materiálu oddělení spravuje významný fotoarchív, mapový archív a především vzácnou kolekci paleontologických rekonstrukcí akademického malíře Z. Buriana zakoupenou v roce 1975, jedinečný je také soubor historických litografických výukových tabulí německého profesora Carla Alfreda von Zittela z roku 1879.

Z historického hlediska se paleontologická sbírka ještě v době působení kustoda Albina Heinricha skládala jen z ojedinělých zkamenělin. Starší jsou pouze dva vzorky ze sbírek starohraběte Františka Huga Salma a Karla Liechtensteina. Albin Heinrich ve svém prvním průvodci z roku 1853 popisuje z Brna a okolí kosti a zuby čtvrtohorních velkých savců - mamutů, jeskynních medvědů, nosorožců. Henrich také objevil během terénních výzkumů nejstarší holotyp, který geologicko-paleontologické oddělení spravuje. Je to exemplář velmi zvláštní ryby příbuzný dnešní klunatce. Rybka byla popsána a po Henrichovi pojmenována jako Amphisile heinrichi. Dnes tyto ryby žijí v Indickém oceánu
a jejich zkameněliny jsou důkazem propojenosti třetihorního moře na Moravě s tímto světovým oceánem. Tento exemplář je tedy ,,zlatým vejcem" sbírky, a to z hlediska historického
i vědeckého
.

První větší kolekce zkamenělin pochází z roku 1850 od lékaře Josefa Meliona, k nejpůsobivějším sbírkám patří otisky rostlin a měkkýšů z kulmských břidlic v okolí Bruntálu, kde dlouhou dobu působil i jako balneolog.

Za základ paleontologické sbírky Františkova muzea však lze pokládat až rozsáhlou kolekci dalšího lékaře - Ferdinanda Katholitzkého, kterou muzeum koupilo v roce 1889. Katholitzkého sbírka byla
v podstatě i základem první expozice. Díky této akvizici se do sbírek dostaly zkameněliny z oblasti Barrandienu a z významných evropských lokalit jako jsou Holzmaden, Gerolstein, Eifel, Monte Bolca, alpského triasu.

Další přírůstky úzce souvisely s geologickými a paleontologickými výzkumy konce 19. a počátku 20. století. V tomto období je Františkovo muzeum spojeno se jmény Jaroslav Jiljí Jahn, Anton Rzehak, Alexander Makowsky a Vladimír Procházka. V roce 1903 geolog Jaroslav Jiljí Jahn iniciuje založení Komise na přírodovědný výzkum Moravy a Slezska v Brně. Díky komisi se začaly systematicky dokumentovat jednotlivé lokality a byly získávány významné kolekce zkamenělin. V roce 1908 je novým kustodem přírodovědných sbírek jmenován Dr. Karel Absolon. Dalšími významnými osobnostmi v dějinách oddělení jsou Dr. Vladimír Procházka, který vytvořil rozsáhlou sbírku třetihorních zkamenělin z oblasti karpatské předhlubně, po první světové válce a vzniku Československé republiky to byl Dr. Zdeněk Jaroš, který se odborně zapsal jak v mineralogii tak
i paleontologii. V roce 1937 oddělení získává darem rozsáhlou a cennou geologickou knihovnu montanisty Karla Augusta Redlicha obsahující významnou odbornou literaturu z celé bývalé monarchie. Významným spolupracovníkem se stal geolog Dr. Karel Zapletal, který odborně reinstaloval dosavadní expozici. Následující přednostové oddělení jsou Dr. František Zvejška, Dr. Miloslav Pokorný (1950) a Dr. Rudolf Musil, který zasvětil svoje výzkumy pleistocenním obratlovcům v oblasti Moravského krasu nebo Stránské skále. V roce 1976 se vedoucí oddělení stává Dr. Jiřina Uhrová, která se věnovala studiu karbonských sedimentů rosicko-oslavanské pánve, od roku 1990 pak Dr. Jaroslav Říha, jenž se specializoval především na studium ostrakodů. Od roku 1997 oddělení vede RNDr. Růžena Gregorová PhD.

Geologicko-paleontologické oddělení se prezentuje ve stálé expozici Zaniklý život na Moravě, která byla otevřena v roce 1990, v současné době prochází revitalizací. Ze současných výstav oddělení připomeňme ještě Zápas ichtyosaurů aneb pravěk štětcem Zdeňka Buriana (Pavilon Antrhopos).

Exponáty ve výstavě:

? Nejstarší holotyp ze sbírek geologicko-paleontologického oddělení Amphisyle heinrichii Heckel 1850

? Otisk kulmské rostliny z kolekce Josefa Meliona (1852).

? Vzácný otisk členovce Anger longirostris z německé lokality Solnhofen (kolekce Katholitzkého, 1889).

? Alpský vápenec s akumulací amonitů (kolekce Katholitzkého, 1889).

? Holotyp plže rodu Levianthia popsaný Alexandrem Makowskym (1884).

? Rukopisné přednášky slavného geologa rakouské monarchie Eduarda Suesse,

? Havýš Oligolactoria bubiki - druhý nejstarší zástupce havýšovitých na světě.

? Picavus litencicensis, holotyp fosilního rodu datlíčkovitých z lokality Litenčice.

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí