zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Poplatková přiznání pro odběratele podzemní vody a znečišťovatele do 15. 2. 2017!

13.02.2017
Voda
Firemní ekologie
Poplatková přiznání pro odběratele podzemní vody a znečišťovatele do 15. 2. 2017!

15. 2. 2017 uplyne termín pro podání poplatkových přiznání rozhodných pro výpočet poplatku za odebrané množství podzemní vody a poplatků za vypouštění odpadních vod do vod povrchových.

Poplatkové přiznání podává odběratel podzemní vody do 15. 2. následujícího kalendářního roku příslušnému oblastnímu inspektorátu České inspekce životního prostředí (ČIŽP); http://www.cizp.cz/Organizacni-struktura. V poplatkovém přiznání uvede celkové množství odebrané podzemní vody a roční výši poplatku vypočtenou vynásobením příslušné sazby poplatku [příloha č. 2 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů] skutečným odběrem. Na základě těchto údajů a po jejich ověření vydá ČIŽP poplatkový výměr, na jehož základě a po porovnání se zaplacenými zálohami bude provedeno vyúčtování. Toto správní rozhodnutí (poplatkový výměr) ČIŽP zašle po nabytí právní moci příslušnému celnímu úřadu s oznámením, že poplatkový výměr nabyl právní moci. Vodní zákon pro toto řízení stanoví lhůtu 60 dní. Odkladný účinek odvolání proti poplatkovému výměru má odkladný účinek na rozdíl od odvolání proti zálohovému výměru. Vzor poplatkového přiznání zakotvuje vyhláška č. 125/2004 Sb., kterou se stanoví vzor poplatkového hlášení a vzor poplatkového přiznání pro účely poplatku za odebrané množství podzemní vody. Formuláře ve formátu XLS si můžete stáhnout zde.

Ve stejném termínu je povinen předložit poplatkové přiznání příslušnému oblastnímu inspektorátu ČIŽP znečišťovatel, a to za účelem stanovení poplatků za vypouštění odpadních vod do vod povrchových. V poplatkovém přiznání uvede skutečné údaje o ukazatelích, objemu vypouštěných odpadních vod, odkladech (§ 96 vodního zákona) a zaplacených zálohách. Vzor tohoto poplatkového přiznání je obsažen ve vyhlášce č. 123/2012 Sb. ČIŽP ověří údaje uvedené v poplatkovém přiznání a stanoví výši poplatků za uplynulý kalendářní rok poplatkovým výměrem, který do 30. 4. běžného roku doručí znečišťovateli, příslušnému správci daně (celní úřad) a Státnímu fondu životního prostředí. Proti poplatkovému výměru, který je správním rozhodnutím, je přípustné odvolání, které však nemá odkladný účinek (srov. § 98 vodního zákona).

Podání poplatkových přiznání je realizováno v souladu s vodním zákonem skrze Integrovaný systém plnení ohlašovacích povinností (ISPOP).

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí