zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Brno: Město zvyšuje informovanost obyvatel o kvalitě ovzduší

21.02.2017
Ovzduší
Urbánní ekologie
Brno: Město zvyšuje informovanost obyvatel o kvalitě ovzduší

V souvislosti s problematikou smogu vydalo aktuálně město Brno prostřednictvím Odboru životního prostředí a Kanceláře Brno - Zdravé město MMB informační leták s názvem ,,Co dělat v případě smogové situace". V materiálu je stručně zmapován vývoj stavu ovzduší ve městě Brně, vliv jeho znečištění na lidský organismus, ale obsahuje i konkrétní doporučení, jak se v případě smogové situace chovat, včetně odkazů, kde hledat údaje k danému tématu.

Informační leták je distribuován na řadu veřejných míst, jako jsou školy, knihovny, městské organizace apod. K distribuci materiálu byla využita i rozsáhlá síť partnerských organizací v rámci projektu Brno - Zdravé město. Jak se chovat v případě smogu se tak Brňané dozvídají i ve vybraných zdravotnických zařízeních, ekologických, sportovních a dalších zájmových organizacích, včetně klubů seniorů, mateřských center a domů dětí a mládeže.

Novinkou města v oblasti zvyšování informovanosti obyvatel o aktuálním stavu ovzduší jsou elektronické informační panely, které jsou rozmístěny v budovách Magistrátu města Brna celkem na 9 místech. Jsou na nich zobrazeny aktuální hodnoty z měřících stanic, jež monitorují koncentrace škodlivin v ovzduší na území města. Hodnoty jsou zobrazeny jak v tabulce, tak v grafech, aby bylo patrné, zda je u dané látky překročen imisní limit, či nikoliv. Panely obsahují rovněž slovní hodnocení kvality ovzduší a zajímavosti vztahující se k této oblasti. Město Brno plánuje rovněž další kroky ke zlepšení informovanosti veřejnosti vztahující se k dané problematice.

V současné době vznikají dva významné dokumenty, jež by měly přispět ke zkvalitnění ovzduší ve městě - Akční plán zlepšování kvality ovzduší a Plán udržitelné městské mobility.

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí