zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

EU: Přezkum chemických látek a pesticidů v příloze III Rotterdamské úmluvy

24.04.2017
Chemické látky
EU: Přezkum chemických látek a pesticidů v příloze III Rotterdamské úmluvy

Postoj, který má být zaujat jménem Evropské unie na osmém zasedání konference smluvních stran Rotterdamské úmluvy, je, že Unie podpoří přijetí změn přílohy III Rotterdamské úmluvy o postupu předchozího souhlasu pro určité nebezpečné chemické látky a pesticidy v mezinárodním obchodu.

V Úředním věstníku EU bylo zveřejněno Rozhodnutí Rady (EU) 2017/674 ze dne 3. dubna 2017 o postoji, který má být jménem Evropské unie zaujat na osmém zasedání konference smluvních stran Rotterdamské úmluvy, pokud jde o změny přílohy III Rotterdamské úmluvy o postupu předchozího souhlasu pro určité nebezpečné chemické látky a pesticidy v mezinárodním obchodu

Vydáno dne: 3. 4. 2017

Účinné od: 3. 4. 2017

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, a zejména na čl. 192 odst. 1 a čl. 207 odst. 3 ve spojení s čl. 218 odst. 9 této smlouvy,

s ohledem na návrh Evropské komise,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Unie schválila Rotterdamskou úmluvu o postupu předchozího souhlasu pro určité nebezpečné chemické látky a pesticidy v mezinárodním obchodu (dále jen ,,Rotterdamská úmluva") rozhodnutím Rady 2006/730/ES (1). Rotterdamská úmluva vstoupila v platnost dne 24. února 2004.

(2)

Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 649/2012 (2) byla Rotterdamská úmluva provedena v Unii.

(3)

S cílem zajistit dovážejícím zemím ochranu poskytovanou Rotterdamskou úmluvou je nutné podpořit doporučení Výboru pro přezkum chemických látek, který je pomocným orgánem Rotterdamské úmluvy, pokud jde o zařazení karbofuranu, karbosulfanu, chrysotilového azbestu, chlorovaných parafinů s krátkým řetězcem, všech tributylcíničitých sloučenin, trichlorfonu, fenthionu (přípravků v ultranízkých objemech (ULV) s obsahem účinné látky 640 g/l nebo vyšším) a kapalných přípravků (emulgovatelného koncentrátu a rozpustného koncentrátu) s obsahem parakvat-dichloridu 276 g/l nebo vyšším, což odpovídá koncentraci iontů parakvatu 200 g/l nebo vyšší, do přílohy III Rotterdamské úmluvy. Tyto látky jsou v Unii již zakázány nebo přísně omezeny, a vztahují se na ně tudíž vývozní požadavky, které přesahují rámec toho, co je požadováno Rotterdamskou úmluvou.

(4)

Očekává se, že na osmém zasedání konference smluvních stran Rotterdamské úmluvy se rozhodne o navrhovaných změnách přílohy III Rotterdamské úmluvy. Unie by tyto změny měla podpořit,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

Postoj, který má být zaujat jménem Evropské unie na osmém zasedání konference smluvních stran Rotterdamské úmluvy, je, že Unie podpoří přijetí změn přílohy III Rotterdamské úmluvy o postupu předchozího souhlasu pro určité nebezpečné chemické látky a pesticidy v mezinárodním obchodu (3), pokud jde o zařazení karbofuranu, karbosulfanu, chrysotilového azbestu, chlorovaných parafinů s krátkým řetězcem, všech sloučenin tributylcínu, trichlorfonu, fenthionu (přípravků v ultranízkých objemech (ULV) s obsahem účinné látky 640 g/l nebo vyšším) a kapalných přípravků (emulgovatelného koncentrátu a rozpustného koncentrátu) s obsahem parakvat-dichloridu 276 g/l nebo vyšším, což odpovídá koncentraci iontů parakvatu 200 g/l nebo vyšší.

Článek 2

Toto rozhodnutí vstupuje v platnost dnem přijetí.

V Lucemburku dne 3. dubna 2017.

Za Radu

předseda

R. GALDES

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí