zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

EU chrání lidi před toxickou rtutí. Prosazuje celosvětová opatření

03.06.2017
Chemické látky
Zdraví
EU chrání lidi před toxickou rtutí. Prosazuje celosvětová opatření

Evropská unie dala v newyorském ústředí OSN impuls k tomu, aby vstoupila v platnost nová celosvětová dohoda, jež má snížit vystavení lidí a životního prostředí toxickým účinkům rtuti.

Ratifikací Minamatské úmluvy o rtuti Evropa potvrdila, že plní vedoucí úlohu v ochraně lidského zdraví a životního prostředí po celém světě.

Minamatská úmluva o rtuti byla sjednána a uzavřena v roce 2013 z podnětu EU. Pokud jde o rtuť, má Unie jednu z nejambicióznějších strategií ochrany. Protože v Evropě však 40 až 80 % usazené rtuti pochází z emisí v jiných částech světa, jsou pro ochranu zdraví lidí v EU zapotřebí rozhodné kroky na mezinárodní úrovni.

,,Nová celosvětová úmluva o rtuti pomůže chránit miliony lidí po celém světě před vystavením tomuto toxickému těžkému kovu. Ratifikace ze strany Evropské unie je rozhodujícím příspěvkem k naplnění cíle Minamatské úmluvy a podnětem pro její vstup v platnost," vysvětluje Karmenu Vella, evropský komisař pro životní prostředí, námořní záležitosti a rybolov, a dodává: ,,Jedná se o obrovský úspěch naší ,,zelené diplomacie". Je jasně vidět, že Evropa je pevně odhodlána prosazovat rozhodná a společná opatření na mezinárodní úrovni."

Tato úmluva, jejíž název je odvozen od místa, kde došlo k dosud nejrozsáhlejší kontaminaci rtutí v celé historii, nejenže po celém světě zpřísňuje environmentální normy, ale pomáhá také vytvořit rovné podmínky podnikání v tom smyslu, že všechny velké ekonomiky budou uplatňovat podobné požadavky na ochranu životního prostředí, jaké už platí v EU.

Rtutí v potravním řetězci jsou ohroženy především těhotné ženy a děti. Minamatská úmluva jejich expozici v dlouhodobém výhledu výrazně sníží, a to například tím, že u těchto zranitelných skupin obyvatelstva zakazuje používání zubního amalgámu.

Vzhledem k tomu, že EU hrála v jednáních o Minamatské úmluvě klíčovou úlohu, je obsah této úmluvy do značné míry inspirován unijní legislativou. V nařízení o rtuti jsou stanovena pravidla, na jejichž základě se má EU stát první ,,bezrtuťovou" ekonomikou. V rámci těchto pravidel se mimo jiné ukončuje veškeré používání rtuti v průmyslových procesech a zakazuje se veškeré nové používání rtuti ve výrobcích a průmyslu s výjimkou případů, kdy se prokáže, že je to nutné pro ochranu zdraví a životního prostředí.

První zasedání Konference smluvních stran Minamatské úmluvy se uskuteční ve dnech 24. až 29. září 2017 v Ženevě. V rámci setkání na vysoké úrovni ve dnech 28. a 29. září bude slavnostně vyzdvihnut závazek mezinárodního společenství k plnění této úmluvy.

Souvislosti

Rtuť je chemická látka s neurotoxickými účinky, která se používá v průmyslových procesech a v řadě výrobků, například v bateriích či teploměrech. Rtuť unikající do životního prostředí vstupuje do potravního řetězce, kde dochází k jejímu hromadění, především v rybách. Vystavení vysokým koncentracím rtuti může vést k poškození mozku, plic, ledvin a imunitního systému.

V posledních dvaceti letech vypracovala EU ucelený soubor právních předpisů, které se dotýkají všech aspektů životního cyklu tohoto kovu od primární těžby až po likvidaci odpadu. Předpisy upravují kromě jiného obchod se rtutí a zabývají se také výrobky s obsahem rtuti a znečištěním.

Další informace:

Otázky a odpovědi k politice EU týkající se rtuti a k Minamatské úmluvě

Znění Minamatské úmluvy a informace o stavu ratifikace:

Řešení problematiky rtuti na úrovni EU

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí