zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Změna nařízení (ES) 440/2008 - aktualizace zkušebních metod k nařízení REACH

05.06.2017
Chemické látky
Změna nařízení (ES) 440/2008 - aktualizace zkušebních metod k nařízení REACH

Dne 28. 4. 2017 bylo zveřejněno v Úředním věstníku Evropské unie v částce L 112 (s. 1 - 402), nařízení Komise (EU) 2017/735, kterým se přizpůsobuje technickému pokroku nařízení (ES) č. 440/2008, kterým se stanoví zkušební metody podle nařízení REACH.

Nařízení Komise (ES) č. 440/2008 obsahuje zkušební metody pro určování fyzikálně chemických vlastností chemických látek, jejich toxicity a ekotoxicity, které se mají používat pro účely nařízení (ES) č. 1907/2006.

Nařízení (ES) č. 440/2008 bylo třeba aktualizovat a zahrnout do něj nové a aktualizované zkušební metody, jež nedávno schválila OECD, aby byl zohledněn technický pokrok a v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2010/63/EU (3) došlo ke snížení počtu zvířat používaných pro pokusné účely. Předloha byla konzultována se zúčastněnými stranami.

OECD své pokyny ke zkouškám pravidelně přezkoumává, aby určila zkoušky, které jsou vědecky zastaralé. V rámci tohoto přizpůsobení technickému pokroku se ruší šest zkušebních metod, pro něž byly zrušeny odpovídající pokyny OECD ke zkouškám.

Přizpůsobení technickému pokroku obsahuje dvacet zkušebních metod: jednu novou metodu pro stanovení fyzikálně chemických vlastností, pět nových a jednu aktualizovanou zkušební metodu pro stanovení ekotoxicity, dvě aktualizované zkušební metody pro posouzení osudu a chování v životním prostředí a čtyři nové a sedm aktualizovaných zkušebních metod pro stanovení účinků na lidské zdraví.

Přehled začleněných metod je uveden v příloze nařízení Komise (EU) 2017/735.

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

(3) Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2010/63/EU ze dne 22. září 2010 o ochraně zvířat používaných pro vědecké účely (Úř. věst. L 276, 20. 10. 2010, s. 33).

Další informace - přímý přístup k legislativě

NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2017/735

Zdroj: Úřední věstník EU/Official Journal of the EU - webové stránky

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí