zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Co dnes projedná Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin EP

08.06.2017
Obecné
Co dnes projedná Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin EP

Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin

ENVI(2017)0608_1

NÁVRH POŘADU JEDNÁNÍ

Schůze

Čtvrtek 8. června 2017, 9:00-12:30

Brusel

Místnost: József Antall (2Q2)

8. června 2017, 9:00-12:30

1. Přijetí pořadu jednání

2. Sdělení předsedkyně

3. Sdělení předsedkyně týkající se doporučení koordinátorů ze dne 30. května 2017

4. Schválení zápisů ze schůzí:

?20.-21. března 2017 PV - PE601.272v01-00

5. Zpráva o probíhajících interinstitucionálních jednáních

ENVI/8/02915

Balíček opatření týkajících se oběhového hospodářství - čtyři legislativní návrhy týkající se odpadů:
o návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice 2008/98/ES o odpadech,
o směrnice 94/62/ES o obalech a obalových odpadech,
o směrnice 1999/31/ES o skládkách odpadů, směrnice 2000/53/ES o vozidlech s ukončenou životností,
o směrnice 2006/66/ES o bateriích a akumulátorech a odpadních bateriích a akumulátorech a směrnice 2012/19/EU o odpadních elektrických a elektronických zařízeních (COM(2014)0397)

6. Energetická účinnost

ENVI/8/08697

***I 2016/0376(COD) COM(2016)0761 - C8-0498/2016

Navrhovatelka:

Jytte Guteland (S&D)

PA - PE604.565v01-00

Příslušný výbor:

ITRE -

Adam Gierek (S&D)

PR - PE604.805v01-00

?projednání návrhu stanoviska

?lhůta pro předložení pozměňovacích návrhů: 14. června 2017, 11:00

Přibližně v 9:45

*** Elektronické hlasování ***

7. Rozpočet na rok 2018 - mandát pro třístranná jednání

ENVI/8/09479

2017/2043(BUD)

Navrhovatelka:

Adina-Ioana Vălean (PPE)

Příslušný výbor:

BUDG -

Siegfried Mure?an (PPE)

?přijetí návrhu stanoviska ve formě dopisu

8. Uplatňování směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/35/ES ze dne 21. dubna 2004 o odpovědnosti za životní prostředí v souvislosti s prevencí a nápravou škod na životním prostředí (,,směrnice o odpovědnosti za životní prostředí")

ENVI/8/08014

2016/2251(INI)

Navrhovatel:

Benedek Jávor (Verts/ALE)

PA - PE599.800v01-00
AM - PE604.509v01-00

Příslušný výbor:

JURI* -

Laura Ferrara (EFDD)

PR - PE599.856v01-00

?přijetí návrhu stanoviska

?lhůta pro předložení pozměňovacích návrhů: 25. dubna 2017, 11:00

*** Konec elektronického hlasování ***

9. Legitimní opatření na ochranu oznamovatelů jednajících ve veřejném zájmu při zveřejňování důvěrných informací společností a veřejných orgánů

ENVI/8/09442

2016/2224(INI)

Navrhovatel:

Luke Ming Flanagan (GUE/NGL)

PA - PE604.553v01-00

Příslušný výbor:

JURI* -

Virginie Rozi?re (S&D)

?projednání návrhu stanoviska

?lhůta pro předložení pozměňovacích návrhů: 16. června 2017, 11:00

10. Provádění právních předpisů v oblasti ochrany životního prostředí

ENVI/8/04527

o akční plán pro přírodu, lidi a hospodářství (COM(2017)0198, SWD(2017)0139),
o směrnice 2009/147/ES o ochraně volně žijících ptáků a směrnice 92/43/EHS o ochraně přírodních stanovišť

11. Různé

12. Příští schůze

?12. června 2017, 19:00-20:30 (Štrasburk)

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí