zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

NA NEUDRŽITELNÉ VYUŽÍVÁNÍ MOŘÍ A OCEÁNŮ UPOZORŇUJE VÝSTAVA ,,ZACHRAŇTE OCEÁN" V PRAŽSKÉ ZOO

17.06.2017
Obecné
NA NEUDRŽITELNÉ VYUŽÍVÁNÍ MOŘÍ A OCEÁNŮ UPOZORŇUJE VÝSTAVA ,,ZACHRAŇTE OCEÁN  V PRAŽSKÉ ZOO

V pondělí zahájilo české centrum OSN spolu se Zoo Praha a švédskou ambasádou v Praze výstavu #ZachraňteOceán, která ukazuje problémy znečištění a neudržitelného využívání moří a oceánů. Výstavu, která potrvá do 30. června, zájemci najdou u Vzdělávacího centra.

Na 16 výstavních panelech se návštěvníci dozvědí základní fakta o současném stavu světového oceánů i o negativních dopadech lidské činnosti. Výstava hovoří o jednom jediném oceánu, i když geografie zná oceánů pět. Podle výstavy je ale oceán jednou nerozdělitelnou masou vody, která pokrývá 70 % plochy Země a přináší obživu miliardám lidí, stejně jako stovkám milionů dává práci.

Na zdravém oceánu ale přímo závisí i některé ekonomické obory, jako cestovní ruch nebo obchod. Oceán je také zásadně důležité z hlediska ovzduší a regulace zemského klimatu, protože vytváří polovinu kyslíku, který dýcháme a pohlcuje třetinu oxidu uhličitého, který vyprodukujeme.

Lidstvo ale zásadním způsobem oceán ovlivňuje. Například lidmi způsobená klimatická změna vede mimo jiné ke zvyšování hladiny moří a k častějším výskytům extrémního počasí.

Změna klimatu se nevyhýbá ani nejmenšímu světovému oceánu - severnímu ledovému oceánu. Jeho hladinu pokrývá větší část roku silná vrstva ledu a s okolním oceánem je propojen mořskými proudy, stejně jako jej zásobuje a sladká voda z velkých řek. ,,Kvůli globálnímu oteplování je jeho stabilita narušena a dochází k radikálním změnám na všech úrovních mořského ekosystému," upozorňuje doc. Josef Elster, vedoucí Centra polární ekologie Jihočeské univerzity.

Ve stejný den jako výstava v pražské zoo začala světová konference o oceánu v sídle OSN v New Yorku. Konference představuje první krok, který by měl pomoci zastavit poškozování oceánů. ,,Oceán je krví planety. Zároveň je ale v kritickém stavu. Nadměrný rybolov, odpadky a okyselování ohrožují oceán i společnost. Současný stav je výsledkem činnosti lidí," říká velvyslankyně Švédska v České republice Viktoria Li.

Státy OSN by měli na konferenci schválit tzv. Akční výzvu, stručné prohlášení, které udá směr k udržitelnější budoucnosti oceánu.

,,Závěry z konference v New Yorku nebudou jen návodem pro vlády států, ale měly by zvýšit povědomí o tom, co může udělat pro záchranu oceánu každý člověk," vysvětluje Michal Broža, vedoucí pražské kanceláře OSN. Ten upozorňuje na fakt, že i Česko má silný dopad na světový oceán. ,, Osmdesát procent našich odpadních vod odtéká do oceánu bez úpravy. A mezi stamiliony plastových lahví, které v mořích plují, jsou i naše lahve," dodává Broža.

Přestože se Zoo Praha především zaměřuje na ochranu suchozemských biotopů, ať již ve střední Africe či Mongolsku, připojila se také k pořádání výstavy o oceánu. ,,Naše planeta je jeden velký superorganismus, a tak nám nemůže být lhostejný ani osud oceánu," říká ředitel Zoo Praha Miroslav Bobek.

Cíl udržitelného rozvoje č. 14: Chránit a udržitelně využívat oceány, moře a mořské zdroje pro zajištění udržitelného rozvoje

14.1 Do roku 2025 předcházet a výrazně snižovat znečištění moří, zejména znečištění, které je způsobováno činností na pevnině, včetně odpadků a znečištění z živin

14.2 Do roku 2020 udržitelně spravovat a chránit mořské a pobřežní ekosystémy, aby se zabránilo výrazným negativním dopadům, mimo jiné posilováním jejich odolnosti a opatřeními na jejich obnovu s cílem zajistit zdravé a produktivní oceány

14.3 Minimalizovat a řešit dopady okyselování oceánů, mimo jiné prohlubováním vědecké spolupráce na všech úrovních

14.4 Do roku 2020 dosáhnout účinné regulace rybolovu a skoncovat s nadměrným rybolovem, nezákonným, nehlášeným a neregulovaným rybolovem a nešetrnými metodami rybolovu, zavést vědecky podložené plány hospodaření s cílem obnovit populace ryb v co nejkratším možném čase přinejmenším na úroveň, která dokáže produkovat maximální udržitelný výnos podle biologických vlastností jednotlivých druhů

14.5 Do roku 2020 zakonzervovat alespoň 10 procent pobřežních a mořských oblastí v souladu s vnitrostátním i mezinárodním právem a na základě nejlepších dostupných vědeckých informací

14.6 Do roku 2020 zakázat některé formy dotací na rybolov, které přispívají k nadměrnému rybolovu, odstranit dotace, které přispívají k nezákonnému, nehlášenému a neregulovanému rybolovu a upustit od zavádění obdobných nových dotací s vědomím , že odpovídající a efektivní zvláštní a diferencovaný přístup k rozvojovým a nejméně rozvinutým zemím by se měl stát nedílnou součástí vyjednávání Světové obchodní organizace o dotacích na rybolov*

* S ohledem na probíhající vyjednávání Světové obchodní organizace, Rozvojovou agendu a Dauhá a Hongkongským ministerským mandátem.

14.7 Do roku 2030 zvýšit ekonomický přínos z udržitelného využívání mořských zdrojů, mimo jiné prostřednictvím řízeného rybolovu, akvakultury a cestovního ruchu pro malé ostrovní rozvojové a nejméně rozvinuté státy

14.a Rozšířit vědecké poznání, rozvíjet výzkumné kapacity a transfer námořních technologií s ohledem na kritéria a pokyny Mezivládní oceánografické komise o transferu námořních technologií a s cílem zlepšit zdraví oceánů a zvýšit přínos biologické rozmanitosti moří na rozvoj rozvojových zemí, zejména malých ostrovních rozvojových a nejméně rozvinutých států

14.b Zajistit malým rybářům přístup k mořským zdrojům a trhům

14.c Posílit ochranu a udržitelné využívání oceánů a jejich zdrojů prostřednictvím mezinárodního práva, jak je zapsáno v Úmluvě o mořském právu, která stanovuje právní rámec pro zachování a udržitelné využívání oceánů a jejich zdrojů, s odvoláním na článek 158 dokumentu Budoucnost, jakou chceme (The Future We Want)

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí