zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Prodej chemických směsí po 1. 6. 2017

28.06.2017
Chemické látky
Prodej chemických směsí po 1. 6. 2017

Datem 1. 6. 2017 skončilo přechodné období pro doprodej chemických směsí klasifikovaných a označených dle staré právní úpravy (směrnice 1999/45/ES, vyhl. 402/2011 Sb.), které byly uvedeny na trh před datem 1. 6. 2015.

Vzhledem k častým dotazům ke způsobu značení chemických látek a směsí uváděných na trh po tomto datu a zorientování se v tomto tématu mohou být užitečné následující informace.

Evropská agentura pro chemické látky (ECHA) zveřejnila na webu: https://echa.europa.eu/cs/clp-2017 informaci týkající se značení výrobků v souvislosti s koncem přechodného období a v článku uvádí: ,,Od 1. června 2017 musí být všechny chemické výrobky uváděné na trh označeny v souladu s nařízením o klasifikaci, označování a balení (nařízení CLP). Nařízení CLP je v současné době jediným právním předpisem, který se týká klasifikace a označování látek i směsí. Tím končí přechodné období pro směsi. Od 1. června lze dodávat pouze takové nebezpečné chemické látky, které jsou označené štítkem s výstražným symbolem podle nařízení CLP. Před uvedením nebezpečných chemických látek na trh musí společnosti provést jejich klasifikaci, označení a balení. Pokud máte stále zásoby výrobků s označením podle požadavků předchozích právních předpisů, musíte si nyní dát pozor na to, abyste je nadále neuváděli na trh nebo abyste provedli jejich novou klasifikaci a označení v souladu s nařízením CLP. Účelem klasifikace a označování nebezpečných látek je zajistit vysokou úroveň ochrany lidského zdraví a životního prostředí i volný pohyb chemických látek, směsí a předmětů. Tento postup je založen na globálně harmonizovaném systému schváleném OSN. S otázkami na vaše povinnosti podle nařízení CLP se obracejte na národní kontaktní místa."

Další související informace vztahující se k přechodnému období byla zveřejněná ECHA v newsletteru :

https://newsletter.echa.europa.eu/cs/home/-/newsletter/entry/labels-make-sure-you-re-legal-after-1-june-2017

Volně přeloženo

Pokud jste distributor nebo maloobchodník:

Směsi uváděné na trh od data 1. 6. 2015 mají být klasifikovány a označeny dle požadavků nařízení CLP. Pro směsi, které byly již před tímto datem uvedeny na trh, platilo přechodné období, v rámci kterého mohly být ještě doprodány a mohly se vyskytovat na trhu. Toto přechodné období skončilo dnem 1. 6. 2017 a konec jeho platnosti se týká všech účastníků dodavatelského řetězce (pozn. prakticky se týká výrobců, dovozců, následných uživatelů i distributorů). Od 1. 6. 2017 není tedy povoleno uvádět na trh žádné výrobky se ,,starou" klasifikací a označením, maloobchodníci mohou prodávat jen výrobky s novým označením provedeným podle nařízení CLP.

Pokud máte výrobky na skladě ještě se ,,starým" označením, po 1. 6. 2017 je nesmíte prodávat a musíte je odstranit z regálů do doby, než vám po dohodě dodavatel poskytne nové etikety, které budou v souladu s nařízením CLP. Pokud si vytisknete vlastní štítky, měli byste si býti jisti, že je klasifikace a označení provedeno správně. Váš dodavatel by vám měl být schopen pomoci.

Na základě výše uvedených informací lze konstatovat, že by se na výrobcích, na které se vztahuje povinnost klasifikace a označování dle nařízení CLP, neměly vyskytovat po 1. 6. 2017 prvky označení, které nesplňují požadavky nařízení CLP. V zásadě se na výrobcích nemá uvádět označení podle 2 různých právních úprav zároveň (týká se zejména výstražných symbolů, vět), tedy v provedení dle směrnice DPD a současně dle nařízení CLP. V takovémto případě může dojít k nesouladu s čl. 25 odst. 3 nařízení CLP, kde je uvedeno: ,,Dodavatel může v části pro doplňující informace na štítku uvést doplňující informace jiné než uvedené v odstavcích 1 a 2, pokud tím není ztížena identifikace prvků označení podle čl. 17 odst. 1 písm. a) až g) a pokud tyto informace udávají další podrobnosti a nejsou v rozporu s informacemi sdělovanými pomocí těchto prvků ani nezpochybňují jejich platnost."

Výsledky pilotního projektu ECHA zaměřeného na internetový prodej chemických látek a směsí a upozornění na nejčastější provinění zazní na konferenci Povinnosti v podnikové ekologii v roce 2018, která se uskuteční 20. Listopadu v Praze.

Související články:

Internetový prodej chemických látek a směsí

Autor: Mgr. Martin Marko, Česká inspekce životního prostředí

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí