zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

AKTUALIZOVALI JSME NÁSTROJ A UŽIVATELSKOU PŘÍRUČKU UDRŽITELNOST 2014+

30.08.2017
Voda
AKTUALIZOVALI JSME NÁSTROJ A UŽIVATELSKOU PŘÍRUČKU UDRŽITELNOST 2014+

SFŽP ČR zveřejňuje aktualizovanou verzi nástroje Udržitelnost 2014+, verzi 1.4, platnou ke dni 24. 8. 2017. Nástroj platí pro projekty prioritní osy 1, specifické cíle 1.1 a 1.2.

Aktualizovaný nástroj obsahuje zejména aktualizaci ve smyslu změny zahájení referenčního období projektu a naplnění povinnosti dodržovat minimálně stávající tvorbu zdrojů do vodohospodářské infrastruktury (u projektů tzv. ,,Historických dat").

Ministerstvo životního prostředí jako Řídicí orgán OPŽP 2014-2020 rozhodlo o změně přístupu k zahájení referenčního období u dotčených projektů. Vzhledem k tomu, že u projektů prioritní osy 1, které mají příjem, není reálné získávat finanční prostředky (čisté příjmy) již v době jeho realizace, přistoupilo ministerstvo k úpravě zahájení plnění referenčního období tak, že délka tohoto období nadále trvá 30 let (v souladu s metodickými dokumenty OPŽP 2014-2020) s tím rozdílem, že zahájení referenčního období se váže až na první rok následující po roce, kdy dojde k vydání posledního kolaudačního souhlasu na projekt (tedy v prvním roce uvedení projektu do trvalého provozu).

Další změnou v rámci přístupu k udržitelnosti vodohospodářských projektů je změna v povinnosti tvorby finančních prostředků na obnovu vodohospodářské infrastruktury u projektů typu ,,Historická data". Nově je příjemce dotace povinen dodržovat takovou výši požadovaných zdrojů (pozn. 1), která nebude nižší než poslední známá skutečnost před vyplněním nástroje Udržitelnost 2014+ (v souladu s přílohou č. 20 vyhlášky ministerstva zemědělství č. 428/2001 Sb. v platném znění - pozn. 2) a kdy bude zároveň zohledněn makroekonomický vývoj indexací jednotlivých položek provozních nákladů v budoucích letech provozování.

Poslední významnější změnou nástroje Udržitelnost 2014+ je rozčlenění položky č. 4.2 Opravy infrastrukturního majetku v zadávané kalkulaci provozních nákladů VaK. S ohledem na správnější přiřazení požadovaných zdrojů na obnovu infrastrukturního majetku má žadatel povinnost v položce č. 4.2 Opravy infrastrukturního majetku vyplnit podpoložku ve formě procentuálního vyjádření obnovujících oprav (tato podpoložka není uváděna ve standardním formuláři u přílohy č. 19, resp. přílohy č. 20 vyhlášky ministerstva zemědělství č. 428/2001 Sb.). Tato změna má vliv na správné přiřazení oprav jako prostředků obnovy vodohospodářského infrastrukturního majetku do min. požadovaných zdrojů dle podmínek OPŽP (v závislosti na typu provozního modelu).

Jelikož výše uvedené změny nevedou ke zpřísnění stávajících podmínek stanovených příjemci dotace, doporučujeme všem žadatelům, kteří již mají schválené předchozí verze nástroje Udržitelnost 2014+, aby předložili aktualizovanou verzi nástroje Udržitelnost 2014+, verze 1.4 (ovšem se stejnými vstupními daty jako v předchozí schválené verzi odsouhlasené příslušným projektovým manažerem), přičemž závazný výsledek bude pro žadatele aktualizován a bude muset být schválen ze strany projektového manažera Odboru provozování vodohospodářské infrastruktury SFŽP ČR. Aktualizaci doporučujeme provést všem žadatelům v dostatečném předstihu před uvedením projektu do trvalého provozu.

Nástroj Udržitelnost 2014+ , verze 1.4 je zároveň platný pro všechny žadatele, kteří teprve předkládají podklady ke kontrole výběrového řízení na zhotovitele stavebních prací.

V případě nejasností se obraťte na svého projektového manažera z Odboru provozování vodohospodářské infrastruktury SFŽP ČR nebo svůj dotaz pošlete na e-mailovou adresu udrzitelnost.vhi@sfzp.cz.

Všechny uvedené změny jsou zohledněny také v Uživatelské příručce k nástroji Udržitelnost 2014+, verze 1.4.

Poznámky:
1) Tzn. součet položek č. 4. Ostatní přímé náklady, č. 6 Finanční náklady a případně č. 13. Zisk - vždy dle typu modelu provozování
2) Příloha č. 20 vyhlášky MZe č. 428/2001 - Porovnání všech položek výpočtu ceny pro vodné a pro stočné na kalendářní rok podle cenových předpisů s dosaženou skutečností v daném kalendářním roce

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí