zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Co dnes projedná Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin EP

07.09.2017
Obecné
Co dnes projedná Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin EP

Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin

ENVI(2017)0907_1

NÁVRH POŘADU JEDNÁNÍ

Schůze

Čtvrtek 7. září 2017, 9:00-12:30

Brusel

Místnost: Paul-Henri Spaak (3C050)

1. Přijetí pořadu jednání

2. Sdělení předsedkyně

3. Sdělení předsedkyně týkající se doporučení koordinátorů ze dne 31. srpna 2017

4. Schválení zápisů ze schůzí:

?29.-30. května 2017 PV - PE605.965v01-00

?29. června 2017 PV - PE607.809v01-00

?10.-11. července 2017 PV - PE608.044v01-00

5. Námitka podle článku 106: Dovoz krmiv a potravin pocházejících nebo odesílaných z Japonska po havárii v jaderné elektrárně Fukušima

ENVI/8/10507

Spoluzpravodajové:

Michele Rivasi (Verts/ALE)
Christel Schaldemose (S&D)
Frédérique Ries (ALDE)
Lynn Boylan (GUE/NGL)
Piernicola Pedicini (EFDD)
Sirpa Pietikäinen (PPE)

?projednání návrhu usnesení

*** Elektronické hlasování *** (přibližně v 9:30)

6. Námitka podle článku 106: Dovoz krmiv a potravin pocházejících nebo odesílaných z Japonska po havárii v jaderné elektrárně Fukušima

ENVI/8/10507

Spoluzpravodajové:

Michele Rivasi (Verts/ALE)
Christel Schaldemose (S&D)
Frédérique Ries (ALDE)
Lynn Boylan (GUE/NGL)
Piernicola Pedicini (EFDD)
Sirpa Pietikäinen (PPE)

?přijetí návrhu usnesení

7. Opatření pro řízení, zachování a kontrolu platná v oblasti úmluvy Regionální organizace pro řízení rybolovu v jižním Tichomoří (SPRFMO)

ENVI/8/09621

***I 2017/0056(COD) COM(2017)0128 - C8-0121/2017

AM - PE607.791v01-00

Příslušný výbor:

PECH -

Linnéa Engström (Verts/ALE)

?přijetí pozměňovacích návrhů

?lhůta pro předložení pozměňovacích návrhů: 23. června 2017, 11:00

8. Víceletý plán pro populace malých pelagických druhů v Jaderském moři a rybolov využívající tyto populace

ENVI/8/09350

***I 2017/0043(COD) COM(2017)0097 - C8-0095/2017

AM - PE607.775v02-00

Příslušný výbor:

PECH -

Ruža Tomašić (ECR)

?přijetí pozměňovacích návrhů

?lhůta pro předložení pozměňovacích návrhů: 23. června 2017, 11:00

9. Konference OSN o změně klimatu v roce 2017 - COP 23 v Bonnu, Německo (13.-17. listopadu 2017)

ENVI/8/09541

2017/2620(RSP)

Spoluzpravodajové:

Adina-Ioana Vălean (PPE)
Peter Liese (PPE)
Gilles Pargneaux (S&D)
Ian Duncan
Gerben-Jan Gerbrandy (ALDE)
Estefanía Torres Martínez (GUE/NGL)
Marco Affronte (Verts/ALE)
Piernicola Pedicini (EFDD)

RE - PE604.637v01-00
QO - PE604.651v01-00
QO - PE604.652v01-00
AM - PE607.815v01-00

Příslušný výbor:

ENVI

?přijetí návrhu usnesení

?lhůta pro předložení pozměňovacích návrhů: 27. června 2017, 11:00

10. Energetická náročnost budov

ENVI/8/08699

***I 2016/0381(COD) COM(2016)0765 - C8-0499/2016

Zpravodajka:

Anneli Jäätteenmäki (ALDE)

PA - PE603.103v01-00
AM - PE606.194v01-00
AM - PE606.184v01-00

Příslušný výbor:

ITRE -

Bendt Bendtsen (PPE)

PR - PE603.067v01-00
AM - PE606.076v01-00
AM - PE606.077v02-00
AM - PE606.029v02-00

?přijetí návrhu stanoviska

?lhůta pro předložení pozměňovacích návrhů: 7. června 2017, 11:00

11. Energetická účinnost

ENVI/8/08697

***I 2016/0376(COD) COM(2016)0761 - C8-0498/2016

Zpravodajka:

Jytte Guteland (S&D)

PA - PE604.565v02-00
AM - PE606.032v01-00

Příslušný výbor:

ITRE -

Adam Gierek (S&D)

PR - PE604.805v01-00
AM - PE607.848v02-00
AM - PE607.849v01-00
AM - PE607.853v01-00
AM - PE607.814v01-00

?přijetí návrhu stanoviska

?lhůta pro předložení pozměňovacích návrhů: 14. června 2017, 11:00

*** Konec elektronického hlasování ***

12. Evropský sbor solidarity

ENVI/8/10034

***I 2017/0102(COD) COM(2017)0262 - C8-0162/2017

Zpravodajka:

Eleonora Forenza (GUE/NGL)

PA - PE608.053v01-00

Příslušný výbor:

CULT -

Helga Trüpel (Verts/ALE)

?projednání návrhu stanoviska

?lhůta pro předložení pozměňovacích návrhů: 13. září 2017, 11:00

13. Zpráva o postupu provádění Evropské strategie pro pomoc osobám se zdravotním postižením (2010-2020)

ENVI/8/09868

Zpravodajka:

Nessa Childers (S&D)

PA - PE606.210v01-00

?projednání návrhu stanoviska

?lhůta pro předložení pozměňovacích návrhů: 12. září 2017, 11:00

14. Úloha regionů a měst v EU při provádění Pařížské dohody z konference COP 21 o změně klimatu

ENVI/8/09270

Zpravodaj:

Gilles Pargneaux (S&D)

PA - PE607.983v01-00

?projednání návrhu stanoviska

?lhůta pro předložení pozměňovacích návrhů: 13. září 2017, 11:00

15. Různé

16. Příští schůze

?11. září 2017, 19:00-20:30 (Štrasburk)

Společná schůze výborů ITRE a ENVI (článek 55)

17. Příští schůze

?28. září 2017, 9:00-12:30 (Brusel)

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí