zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Co zítra projedná Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin EP

27.09.2017
Legislativa
Politika
Co zítra projedná Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin EP

Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin

ENVI(2017)0928_1

NÁVRH POŘADU JEDNÁNÍ

Schůze

Čtvrtek 28. září 2017, 9:00-12:30 a 14:00-15:30

Brusel

Místnost: József Antall (2Q2)

28. září 2017, 9:00-12:30

1. Přijetí pořadu jednání

2. Sdělení předsedsedkyně

3. Schválení zápisu ze schůze:

?21.-22. června 2017 PV - PE607.870v01-00

4. Zpráva o probíhajících interinstitucionálních jednáních

ENVI/8/02915

Balíček opatření týkajících se oběhového hospodářství - čtyři legislativní návrhy ohledně odpadů:
o návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice 2008/98/ES o odpadech,
o směrnice 94/62/ES o obalech a obalových odpadech,
o směrnice 1999/31/ES o skládkách odpadů, směrnice 2000/53/ES o vozidlech s ukončenou životností,
o směrnice 2006/66/ES o bateriích a akumulátorech a odpadních bateriích a akumulátorech a směrnice 2012/19/EU o odpadních elektrických a elektronických zařízeních (COM(2014)0397)

Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice 2003/87/ES za účelem posílení nákladově efektivních způsobů snižování emisí a investic do nízkouhlíkových technologií

Návrh nařízení, kterým se mění směrnice 2003/87/ES, aby dále platila stávající omezení rozsahu činností v oblasti letectví a aby se připravilo provádění celosvětového tržního opatření od roku 2021

Společná rozprava

5. Námitka podle článku 106 jednacího řádu: geneticky modifikované sójové boby FG72 x A5547-127

ENVI/8/10953

Spoluzpravodajové:

Bart Staes (Verts/ALE)
Guillaume Balas (S&D)
Valentinas Mazuronis (ALDE)
Lynn Boylan (GUE/NGL)
Eleonora Evi (EFDD)
Sirpa Pietikäinen (PPE)

?projednání návrhu usnesení

6. Námitka podle článku 106 jednacího řádu: geneticky modifikované sójové boby DAS-44406-6

ENVI/8/11056

Spoluzpravodajové:

Bart Staes (Verts/ALE)
Guillaume Balas (S&D)
Valentinas Mazuronis (ALDE)
Lynn Boylan (GUE/NGL)
Eleonora Evi (EFDD)
Sirpa Pietikäinen (PPE)

?projednání návrhu usnesení

* * *

7. Námitka podle článku 106: akrylamid

ENVI/8/10950

Zpravodajka:

Elisabeth Köstinger (PPE)

?projednání návrhu usnesení

8. Námitka podle článku 106: vlastnosti endokrinních disruptorů

ENVI/8/10952

Spoluzpravodajové:

Jytte Guteland (S&D)
Bas Eickhout (Verts/ALE)

?projednání návrhu usnesení

*** Elektronické hlasování *** přibližně v 10:30

9. Námitka podle článku 106: geneticky modifikované sójové boby FG72 x A5547-127

ENVI/8/10953

Spoluzpravodajové:

Bart Staes (Verts/ALE)
Guillaume Balas (S&D)
Valentinas Mazuronis (ALDE)
Lynn Boylan (GUE/NGL)
Eleonora Evi (EFDD)
Sirpa Pietikäinen (PPE)

?přijetí návrhu usnesení

10. Námitka podle článku 106: geneticky modifikované sójové boby DAS-44406-6

ENVI/8/11056

Spoluzpravodajové:

Bart Staes (Verts/ALE)
Guillaume Balas (S&D)
Valentinas Mazuronis (ALDE)
Lynn Boylan (GUE/NGL)
Eleonora Evi (EFDD)
Sirpa Pietikäinen (PPE)

?přijetí návrhu usnesení

11. Námitka podle článku 106: akrylamid

ENVI/8/10950

Zpravodajka:

Elisabeth Köstinger (PPE)

?přijetí návrhu usnesení

12. Námitka podle článku 106: vlastnosti endokrinních disruptorů

ENVI/8/10952

Spoluzpravodajové:

Jytte Guteland (S&D)
Bas Eickhout (Verts/ALE)

?přijetí návrhu usnesení

13. Přizpůsobení několika právních aktů, které stanoví použití regulativního postupu s kontrolou, článkům 290 a 291 Smlouvy o fungování Evropské unie

ENVI/8/08810

***I 2016/0400(COD) COM(2016)0799 - C8-0524/2016

Zpravodajka:

Adina-Ioana Vălean (PPE)

AM - PE610.567v01-00
AM - PE605.960v01-00

Příslušný výbor:

JURI -

József Szájer (PPE)

DT - PE606.188v01-00

?přijetí návrhu stanoviska

?lhůta pro předložení pozměňovacích návrhů: 6. září 2017, 11:00

14. Provádění makroregionálních strategií EU

ENVI/8/09441

2017/2040(INI) COM(2016)0805

Zpravodajka:

Biljana Borzan (S&D)

PA - PE602.971v01-00
AM - PE607.956v01-00

Příslušný výbor:

REGI -

Andrea Cozzolino (S&D)

PR - PE604.868v01-00
AM - PE610.660v01-00

?přijetí návrhu stanoviska

?lhůta pro předložení pozměňovacích návrhů: 6. července 2017, 11:00

15. Mezinárodní správa oceánů: program pro budoucnost našich oceánů v souvislosti s cíli udržitelného rozvoje pro rok 2030

ENVI/8/09724

2017/2055(INI) JOIN(2016)0049

Zpravodaj:

José Inácio Faria (PPE)

PR - PE605.942v01-00
AM - PE607.955v01-00

Příslušný výbor:

ENVI*

Stanoviska:

TRAN* -

Cláudia Monteiro de Aguiar (PPE)

PA - PE606.174v01-00
AM - PE607.867v01-00

PECH -

Jarosław Wałęsa (PPE)

AD - PE602.837v02-00
AM - PE604.617v02-00

?přijetí návrhu zprávy

?lhůta pro předložení pozměňovacích návrhů: 5. července 2017, 11:00

*** Konec elektronického hlasování ***

16. Vnitřní trh s elektřinou (přepracování)

ENVI/8/10289

***I 2016/0379(COD) COM(2016)0861 - C8-0492/2016

Zpravodaj:

Ivo Belet (PPE)

PA - PE609.648v01-00

Příslušný výbor:

ITRE -

Krišjanis Karinš (PPE)

PR - PE597.757v01-00

?projednání návrhu stanoviska

?lhůta pro předložení pozměňovacích návrhů: 10. října 2017, 11:00

17. Vyhlídky a výzvy pro odvětví včelařství EU

ENVI/8/10292

2017/2115(INI)

Zpravodajka:

Mireille D'Ornano (ENF)

PA - PE609.657v01-00

Příslušný výbor:

AGRI -

Norbert Erdős (PPE)

PR - PE607.976v01-00
AM - PE610.608v01-00
AM - PE610.538v01-00

?projednání návrhu stanoviska

?lhůta pro předložení pozměňovacích návrhů: 3. října 2017, 11:00

18. Různé

19. Příští schůze

?11. října 2017, 9:00-12:30 a 14:30-18:30 (Brusel)

?12. října 2017, 9:00-13:00 (Brusel)

28. září 2017, 14:00-15:30

Neveřejná schůze

20. Schůze koordinátorů

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Chystané akce
1
2. 2021
1.2-1.11.2021 - Seminář, školení
Litomyšl, Plzeň, Žďár nad Sázavou, Karlovy Vary, Znojmo, Liberec, Modrá, Tábor, Olomouc, Kutná Hora
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí