zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Jihomoravský kraj se zapojí do projektu LIFE "AirCzechia"

22.09.2017
Ovzduší
Klimatické změny
Státní správa
Jihomoravský kraj se zapojí do projektu LIFE  AirCzechia

Zastupitelstvo Jihomoravského kraje schválilo na svém zasedání 21. září 2017 zapojení do integrovaného projektu LIFE "AirCzechia", který pomůže naplnit cíle Programu zlepšování kvality ovzduší a přispějí ke snížení emisí a ke zlepšení kvality ovzduší

"Kvalita ovzduší je veřejným zájmem Jihomoravského kraje, a proto vnímám potřebu jejího řešení za velmi naléhavý problém, který je i přes prokazatelná zlepšení v uplynulých letech velmi zkresleně vnímán veřejností. Projevuje se to odklonem způsobu vytápění od ušlechtilých paliv k pevným palivům různé kvality, což vede k nárůstu emisí znečišťujících látek z vytápění domácností. Ty jsou pak v kombinaci se zhoršenými rozptylovými podmínkami v zimním období skutečnými viníky špatné kvality ovzduší v malých sídlech našeho kraje. Věřím, že tento projekt tak přispěje k lepší informovanosti a osvětě v otázkách ovzduší," uvedl Miroslav Kubásek, radní pro životní prostředí.

Veškeré výstupů z tohoto integrovaného projektu budu prostřednictvím Ministerstva životního prostředí aktivně předávány na další obce a kraje, které nejsou součástí tohoto projektu a také mezi zahraniční strategické partnery. "Jihomoravský kraj navíc navrhl začlenit do návrhu projektu několik specifických opatření. Jedná se například o pilotní projekt zvýšené intenzity čištění komunikací ve vybraných prioritních obcích v brněnské aglomeraci, spočívající v pořízení speciálního zametacího vozu, který nejen účinně čistí komunikace, ale současně významně eliminuje prašnost včetně monitorování imisních koncentrací polétavého prachu v daných místech pro prokázání efektu tohoto opatření. Dalšími navrhovanými výstupy projektu budou návrhy opatření na snižování prašnosti v důsledku narůstající větrné eroze zemědělské půdy, či zohlednění specifik Jihomoravského kraje pro výhodnější návrh ,,kotlíkových dotací" v následujícím programovém období tak, aby pro území kraje bylo alokováno více finančních prostředků a tento dotační nástroj mohl být dostatečně účinný ve snižování emisí z vytápění domácností." doplnil Miroslav Kubásek.

Předkladatelem a koordinátorem připravovaného integrovaného projektu je Ministerstvo životního prostředí, dalšími partnery projektu budou Ministerstvo dopravy, Hlavní město Praha, Ústecký kraj, Liberecký kraj Moravskoslezský kraj, Olomoucký kraj, města Frýdek - Místek, Nymburk, Liberec, Hranice a Přerov. Z odborných institucí pak budou partnery Centrum dopravního výzkumu, v.v.i., Český hydrometeorologický ústav, Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava a společnost Ekotoxa, s.r.o.

Celkový navrhovaný rozpočet programu LIFE "AirCzechia" je cca 435 mil. Kč, přičemž plnění pro území Jihomoravského kraje bude mít přímou finanční hodnotu cca 40 mil. Kč a finanční spoluúčast je pro Jihomoravský kraj na celé programové období 2018-2024 bude maximálně 17 mil. Kč.

Zdroj: Jihomoravský kraj

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí