zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Netržní produkce lesa a návštěvnost lesa

23.10.2017
Les
Netržní produkce lesa a návštěvnost lesa

 Vlastní sběr prvotních dat a zjištění vstupních podkladů pro vyhodnocení dat a zpracování výsledků probíhalo v období od 1. 12. do 9. 12. 2016

Časové období i metodika sběru dat včetně dotazníku byla obdobná jako v minulých letech, čímž se zajistila potřebná kompatibilita vstupních dat a podkladů s předchozími roky šetření. Cílem bylo zjistit množství sbíraných lesních plodů a povědomí o ceně lesních plodů.

Sběr prvotních dat a zjištění vstupních podkladů provedla výzkumná marketingová agentura StemMark, s.r.o. v rámci periodického šetření s využitím stálé sítě školených tazatelů. Sběr byl proveden na reprezentativním souboru domácností ČR (na základě kvótního výběru) s využitím osobního F2F (Face to Face) dotazování. Dotazování bylo realizováno metodou CAPI (Computer Aided Personal Interview) s pomocí notebooků. Celkový počet uskutečněných rozhovorů a vyplněných dotazníků dosáhl 1008, což je rovněž v souladu s počtem respondentů v minulých letech.

Ze zjištěných údajů vyplývá, že rok 2016 je podprůměrným ve fyzickém objemu sběru lesních plodin v rámci celého sledovaného období, v němž se u nás dané informace zjišťují - tj. od roku 1994. Celkově bylo podle údajů nasbíráno 33,8 tis. t. lesních plodin, což je podprůměrný výsledek vzhledem dlouhodobému průměru 39,3 tis. t.. Výsledky potvrzují skutečnost, že ve sběru a produkci lesních plodin existují často meziroční rozdíly, působené řadou faktorů přírodních i ekonomických.

V odhadu peněžního vyjádření byl objem sběru v roce 2016 v hodnotě 5 060 mil. Kč nadprůměrným za celé sledované období (průměr činil 4 023 mil. Kč) v běžných cenách, ale jinak zcela srovnatelný s rokem 2015, kdy celková odhadovaná částka činila 5 851 mil. Kč. Na této hodnotě se výrazně podílí i nárůst cen za lesní plody v průběhu 23 let (včetně vlivu inflace) - viz tabulka 2. V intenzitě sběru uvedených lesních plodin na jednotku plochy existují značné rozdíly mezi kraji, což je způsobeno intenzitou sběru domácnostmi, ale i počtem obyvatel (domácností) připadajících na jednotku výměry lesní půdy přístupné veřejnosti (tj. zejména bez lesů ve správě Ministerstva obrany). Výrazně nadprůměrné množství lesních plodin na jednotku plochy je sbíráno na území Středočeského kraje (vliv obyvatel Prahy) oproti průměru ČR.

Návštěvnost lesa byla podle údajů v roce 2016 výrazně nadprůměrná, tj. 24,6 návštěv lesa na obyvatele, a 105,1 návštěv/ha lesa oproti dlouhodobému průměru 20,8 návštěv/obyvatele a 87,3 návštěv/ha lesa za celé sledované období (viz tabulka 3). Návštěvnost lesa je však výrazně místně diferencována, souvisí nejen s dostupností z velkých sídel, rekreační přitažlivostí a vybaveností, lesnatostí, ale i s výskytem lesních plodin. Opět platí, že návštěvnost lesů ve Středočeském kraji je v průměru výrazně vyšší oproti ostatním krajům.

Mezi nejčastěji sbírané plody patří houby, borůvky, maliny a ostružiny. Počet lidí, kteří je sbírají, meziročně mírně poklesl. Houby sbírá 68 % lidí, borůvky 43 %, maliny 35 % a ostružiny 31 % lidí. Bezinky a brusinky se sbírají nejméně, což se meziročně nezměnilo.

Celkové množství sběru hlavních lesních plodin návštěvníky lesa v ČR (v tis. t.)

Roky

Lesní plodiny

Houby

Borůvky

Maliny

Ostružiny

Brusinky

Bezinky

Celkem

1994

23,6

11,3

4,2

2,7

0,7

3,9

46,4

1995

29,7

15

5,8

2,8

1,3

3,9

58,5

1996

18,4

9,4

3,1

1,8

0,7

1,5

34,9

1997

17,8

8,7

4

1,7

0,9

2,2

35,3

1998

17,7

10,3

4,9

2,3

0,6

2,6

38,4

1999

20,2

13

3,5

2,3

1,2

3,2

43,4

2000

23,8

8,7

4,1

2,7

0,7

1,8

41,8

2001

23,4

8,9

3,7

2,3

0,7

1,4

40,4

2002

21,2

10,9

3,6

2,1

0,9

2,1

40,8

2003

13,5

6,5

2,6

2

0,4

1,4

26,4

2004

13,7

6,1

2,1

1,5

1,8

1,4

26,6

2005

19,5

7,6

2,6

1,3

0,8

1,3

33,1

2006

26

9,4

2,9

1,5

1

1,3

42,1

2007

29,8

10

2,6

2

0,7

1,8

46,9

2008

15,2

4,6

1,1

0,6

0,5

0,9

22,9

2009

16,2

7,5

1

0,9

0,5

1,3

27,4

2010

24,7

9,4

2,1

1,8

0,3

0,7

39,0

2011

29,6

8,9

2,1

2,3

1,1

2,3

46,2

2012

32,8

6,8

3,4

3,2

0,3

2,2

48,8

2013

33,0

13,4

2,8

1,6

0,4

1,9

53,1

2014

24,9

7,3

2,1

1,5

0,6

1,9

38,2

2015

21,4

10,1

3,1

2,4

0,6

2,5

40,2

2016

21,9

7,2

1,6

1,6

0,4

1,0

33,8

Průměr

22,5

9,2

3,0

2,0

0,7

1,9

39,3

Pramen: ČZU

Celkové množství sběru hlavních lesních plodin návštěvníky lesa v ČR (v mil. Kč v běžných cenách)

Roky

Lesní plodiny

Houby

Borůvky

Maliny

Ostružiny

Brusinky

Bezinky

Celkem

1994

1 314

881

180

161

22

140

2 698

1995

1 658

1 164

248

169

43

137

3 419

1996

1 082

456

173

129

42

113

1 995

1997

1 510

585

202

96

72

95

2 560

1998

1 578

727

260

138

51

118

2 872

1999

1 880

973

197

144

105

149

3 448

2000

2 087

628

290

218

66

72

3 361

2001

2 298

710

294

176

65

93

3 636

2002

1 922

821

261

162

89

111

3 366

2003

1 399

562

218

170

36

80

2 465

2004

1 420

538

198

138

194

102

2 590

2005

2 048

670

246

125

85

101

3 275

2006

2 677

849

257

130

103

103

4 119

2007

3 415

967

245

185

78

139

5 029

2008

1 968

430

106

63

71

57

2 695

2009

2 056

725

99

91

64

111

3 146

2010

2 950

920

215

187

35

63

4 317

2011

4 313

921

208

234

142

177

5 995

2012

5 241

762

422

382

45

222

7074

2013

5 388

1 484

329

182

69

209

7 661

2014

4 295

848

252

179

83

195

5 851

2015

3 523

1 227

419

344

111

268

5 890

2016

3 589

851

237

219

64

101

5 060

Průměr

2 592

813

242

175

75

129

4 023

Pramen: ČZU

Návštěvnost lesa přístupného veřejnosti v ČR

Roky

Počet návštěv ročně

na 1 obyvatele

na 1 ha*

1994

25,3

105,7

1995

22,4

93,4

1996

17,3

72,0

1997

23,4

97,4

1998

19,4

80,7

1999

21,6

89,9

2000

22,6

94,1

2001

23,1

96,3

2002

19,6

81,5

2003

19,3

80,4

2004

16,2

68,0

2005

20,4

85,9

2006

18,8

79,3

2007

18,9

79,6

2008

13,5

56,9

2009

16,5

69,6

2010

20,3

85,3

2011

23,1

98,5

2012

24,0

102,0

2013

25,7

109,3

2014

19,3

82,1

2015

22,1

94,0

2016

24,6

105,1

Průměr

20,8

87,3

Pramen: ČZU

Množství sběru hlavních lesních plodin návštěvníky lesa (v kg/domácnost ČR)

Roky

Lesní plodiny

Houby

Borůvky

Maliny

Ostružiny

Brusinky

Bezinky

Celkem

1994

6,15

2,95

1,11

0,7

0,17

1,03

12,11

1995

7,76

3,9

1,52

0,74

0,34

1

15,26

1996

4,79

2,47

0,82

0,46

0,19

0,39

9,12

1997

4,66

2,28

1,04

0,43

0,25

0,57

9,23

1998

4,63

2,69

1,28

0,61

0,16

0,68

10,05

1999

5,28

3,39

0,92

0,61

0,31

0,83

11,34

2000

6,21

2,27

1,06

0,7

0,19

0,46

10,89

2001

6,11

2,32

0,96

0,61

0,19

0,37

10,56

2002

5,55

2,84

0,94

0,56

0,24

0,55

10,68

2003

3,52

1,7

0,68

0,52

0,09

0,37

6,88

2004

4,3

1,91

0,67

0,47

0,57

0,43

8,35

2005

6,12

2,39

0,8

0,41

0,25

0,42

10,39

2006

8,17

2,96

0,92

0,49

0,32

0,41

13,27

2007

9,37

3,15

0,82

0,63

0,23

0,57

14,77

2008

4,78

1,44

0,34

0,19

0,17

0,29

7,21

2009

5,09

2,35

0,32

0,29

0,16

0,41

8,62

2010

7,75

2,94

0,67

0,57

0,08

0,22

12,23

2011

7,13

2,13

0,51

0,55

0,27

0,55

11,14

2012

7,91

1,65

0,82

0,77

0,07

0,53

11,75

2013

7,95

3,24

0,66

0,38

0,11

0,45

12,79

2014

5,99

1,75

0,51

0,37

0,13

0,45

9,21

2015

5,17

2,44

0,74

0,58

0,16

0,60

9,68

2016

5,29

1,75

0,38

0,39

0,09

0,24

8,14

Průměr

6,07

2,47

0,80

0,52

0,21

0,51

10,59

Poznámka:* lesní půda přístupná veřejnosti (zejména bez lesů MO a některých dalších území).

Pramen: ČZU

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí