zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

AKTUALIZOVÁNA PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY Z OPŽP 2014+

24.10.2017
Příroda
Zemědělství
AKTUALIZOVÁNA PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY Z OPŽP 2014+

Změna se týká notifikace veřejné podpory tak, aby o podporu v oblasti předcházení, minimalizace a nápravy škod způsobených chráněnými druhy živočichů (aktivita 4.2.4.) mohly žádat i subjekty z řad zemědělských prvovýrobců.

Ke dni 23. 10. 2017 byla zveřejněna 14. verze Pravidel pro žadatele a příjemce podpory z Operačního programu Životní prostředí 2014-2020. Provedená změna se týká aktivity 4.2.4 - Předcházení, minimalizace a náprava škod způsobených zvláště chráněnými druhy živočichů na majetku.

Revize podmínek byla vyvolána skutečností, že Řídicí orgán OPŽP přistoupil k notifikaci veřejné podpory tak, aby bylo umožněno financování tohoto opatření pro subjekty působící v oblasti zemědělské prvovýroby, které dosud žádat nemohly. Notifikace probíhá na základě Pokynů Evropské unie ke státní podpoře v odvětvích zemědělství a lesnictví a ve venkovských oblastech na období 2014 až 2020 (2014/C 204/01). Řídicí orgán touto notifikací reaguje na stále častější útoky zvláště chráněných druhů živočichů, zejména vlka obecného na hospodářská zvířata.

Pro projekty realizované subjekty činnými v odvětví zemědělské prvovýroby podléhající veřejné podpoře to přináší určitá omezení v časové a věcné způsobilosti výdajů a také změny v povinných přílohách k žádosti.

Pravidla pro žadatele a příjemce podpory OPŽP 2014-2020

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí