zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Založení Logistického a obchodního centra pro biomasu v modelovém regionu Trasimeno

02.01.2018
Energie
Bioodpady
Založení Logistického a obchodního centra pro biomasu v modelovém regionu Trasimeno

Dnes je podíl obnovitelné energie z biomasy pocházející z údržby veřejné zeleně malý, především kvůli její nízké geografické hustotě, různé kvalitě a sezónním výkyvům zásob..

Během projektu greenGain vznikl nápad rozvíjet hodnotový řetězec pomocí instalovaných Logistických a obchodních center pro biomasu (Biomass Logistic and Trade Centres - BLTC) v ohniskových bodech výroby, ve kterých lze zpracováním a tříděním vytvářet přidanou hodnotu kvalitě biomasy z údržby veřejné zeleně a současně tak spotřebiteli zabezpečit dodávky této suroviny.

Dnes je podíl obnovitelné energie z biomasy pocházející z údržby veřejné zeleně malý, především kvůli její nízké geografické hustotě, různé kvalitě a sezónním výkyvům zásob. Je potřeba brát v potaz, že marketingové aktivity pro biomasu z údržby veřejné zeleně (LCMW) musí řešit řadu problémů:

  • Nízké množství biomasy ve srovnání s produkcí lesů
  • Nízkou a proměnlivou kvalitu biomasy (znečištění, nečistoty jako např.: listí, kůra, malé větvičky, atp.)
  • Sezónnost a nekontinualitu zásob
  • Velké množství zúčastněných aktérů (přístupová práva, atd.)

Takové charakteristiky činí dodavatelský řetězec biomasy LCMW velmi komplexní a složitý, a tím činní podsektor méně konkurenceschopným ve srovnání s jinými typy biomasy.

Výhody Logistických a obchodních center pro biomasu BTLC

Obrázek 1: Sklad dřevní štěpky v centru BTLC (zdroj: http://www.biomasstradecentre2.eu)

Jedním z často diskutovaných nápadů, jak řešit výše uvedené problémy a posílit využití materiálu biomasy LCMW, je zavedení speciálních Logistických a obchodních center pro biomasu (BLTC) částečně určených právě pro tento druh biomasy. Obchodní centra pro biomasu jsou již zavedena v lesnictví (např.: projekt Biomass Trade Centre II), kde se ke zlepšení logistiky sektoru osvědčila. Nicméně zájem obchodních center o biomasu z údržby veřejné zeleně byl doposud spíše nižší.

Centra BTLC mohou producentům a zákazníkům této biomasy nabídnout různé služby jako; její zpracování (štěpkování, prosévání), kontrolu kvality a certifikaci produktů s dokladem o kvalitě a původu. Dále mohou usnadnit diverzifikaci produktů (tj. separace štěpky s různými vlastnostmi) nebo dokonce poskytovat obalové služby (například pro pelety).

Systém center BTLC může pro potenciální zákazníky - místní obyvatele, aktéry komerčního i průmyslového sektoru - představovat zabezpečení dodávky paliv s průhledností cen a podmínek a povzbudit je tak, aby investovali do systémů vytápění biomasou.

Další komplexní služby center BTLC:

  • Poskytování poradenských služeb jak výrobci, tak spotřebitelům biomasy, ohledně produktů z biomasy nebo zařízení na přeměnu energie, jako jsou kotle do kogeneračních zařízení.
  • Podpora zemědělců a společností při hledání finančních prostředků na udržitelný rozvoj jejich firem.

Kromě toho mohou centra BTLC vytvářet pracovní místa a udržovat ekonomickou hodnotu biomasy v regionu. Navíc, uváděním tohoto paliva na trh prostřednictvím center pro biomasu, vzniká přidaná hodnota jak pro výrobce tak pro zákazníky, kteří využívají sdružené, vysoce kvalitní dodávky místních dřevěných paliv.

Posouzení proveditelnosti center BTLC v modelovém regionu Trasimeno

Obrázek 2: Umístění sběrných míst a center BTLC (vypracování SYNCOM)

V průběhu projektu vyvinulo konsorcium greenGainu koncept pro zpracování lignocelulózové biomasy v centrech BTLC v regionu Trasimeno v italské Umbrii. Tato myšlenka se zrodila již během počátečních konzultací se zainteresovanými stranami v oblasti Trasimeno a byla průběžně diskutována i s ostatními aktéry po celou dobu trvání projektu, zejména během workshopu greenGain, který se konal 30. června 2017 v Perugii.

Na základě údajů shromážděných během projektu pracují projektoví partneři SYNCOM a SOGESCA na případové studii, která má zhodnotit skutečnou proveditelnost a výhody při vytváření takové infrastruktury v modelovém regionu. Studie se zaměřuje na dostupnost surovin, jejich rozmístění, logistiku, infrastrukturu a možné služby, které by mohly být nabízeny výrobcům a spotřebitelům biomasy. Jejím úkolem je správně definovat, jaká část biomasy prodávané prostřednictvím center BTLC může pocházet z údržby veřejné zeleně, aby odpovídala požadované kvalitě a jakým způsobem může být tato začleněna do biomasy z jiných zdrojů.

Tato případová studie nebyla původně plánovaným výstupem projektu a bude vydána do data ukončení projektu.

Autor: Federico de Filippi, SOGESCA

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí