zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Závěrečná konference projektu greenGain

02.01.2018
Energie
Bioodpady
Závěrečná konference projektu greenGain

 Závěrečná konference projektu greenGain se uskutečnila ve spolupráci s AEBIOM - Evropským sdružením pro biomasu během výroční konference European Bioenergy Future 21. 11. 2017 v Bruselu..

Název programu připravený pod hlavičkou greenGain, Biomasa z údržby veřejné zeleně jako zdroj obnovitelné energie, hezky shrnuje zaměření projektu v uplynulých třech letech. Větší povědomí o tomto typu biomasy je podmínkou jejího většího využití pro výrobu energie. Nezbytná je komunikace a spolupráce mezi obcemi, firmami, které se o veřejná prostranství starají, a provozovateli výtopen nebo bioplynových stanic. Stabilní podpora dalšího rozvoje bioenergetiky na evropské a národní úrovni je předpokladem husté sítě možných příjemců této biomasy na lokální úrovni.

Obrázek 1: Společná fotografie přednášejících a partnerů projektu greenGain na závěrečné konferenci (foto: Adam Moravec)

Přednášející představili zajímavé výsledky projektu greenGain a zkušenosti z několika regionů napříč Evropou, a to ve světle snah zvýšit uplatnění zbytkové biomasy z údržby zeleně na trhu paliv využitelných ve výtopnách na biomasu, bioplynových stanicích, pro produkci pelet, apod. Program byl rozdělený na dvě hlavní části: obecný kontext a konkrétní příklady úspěšných iniciativ, které se využití těchto materiálů věnují.

Správné podmínky

První blok přednášek patřil obecným podmínkám v oblasti bioenergetiky, které je důležité znát, pokud uvažujeme o energetickém využití biomasy z údržby zeleně, a jaké možnosti jsou v této oblasti pro podnikatele.

Christiane Volkmann z německé vládní agentury Fachagentur Nachwachsende Rohstoffe e.V. (FNR), koordinátor projektu, v úvodu nejprve stručně představila projekt greenGain.

Obrázek 2: Christiane Volkmann, koordinátor projektu greenGain

Thomas Schleker z Evropské komise, konkrétně z oddělení DG RTD, které se zaměřuje na výzkum a inovace, popsal nejdůležitější příležitosti pro zájemce o podporu ze zdrojů programu Horizont 2020 v oblasti obnovitelné zdrojů a bioenergetiky.

Wibke Baumgarten, která pracuje v již zmíněné německé agentuře FNR, se zaměřila na roli bioenergetiky a srovnání energetického využití biomasy z údržby zeleně v evropském a regionálním kontextu.

Christiane Volkmann následně shrnula relevantní politiky, finanční nástroje a regulace, jež se využití zbytkové biomasy z veřejné zeleně věnují, a které mohou přispět k tomu, že větší část těchto materiálů, než je tomu doposud, bude možné energetiky využívat.

Klaus Lenz z konzultační společnosti SYNCOM, obrátil pozornost účastníků k příležitostem pro podnikatele o obchodní důvody pro energetické vyžití těchto materiálů. Soustředil se na příležitosti pro pronajímatele zemědělské techniky v zimním období při údržbě stromů a výrobě dřevní štěpky a provozovatele bioplynových stanic, kteří by mohli přijímat posekanou trávu.

Obrázek 3: Klaus Lenz představil obchodní důvody pro využití biomasy z údržby zeleně

Regionální zkušenosti, evropská řešení

V druhé části programu se pozornost obrátila k příkladům z praxe a představení několika iniciativ v evropských regionech, které v energetickém využití biomasy ze zeleně získávají zkušenosti a zapojují tyto materiály do svých energetických systémů na lokální úrovni.

Maider Gomez, výzkumnice ze španělského CIRCE, shrnula hlavní výsledky práce projektu zaměřené na potenciál této biomasy z parků, živých plotů, podél komunikací atd. a pilotní zkušenosti ve španělských regionech Bajo Aragón a Matarrana, německých regionech Friesland a Rotenburg (Wümme), italském regionu v okolí Trasimenského jezera a v Kněžicích na Nymbursku v Česku.

Aline Clalüna z Agrární komory Dolního Saska podrobně představila úspěchy a překážky pro výrobu dřevní štěpky při pravidelné údržbě tradičních živých plotů v krajině v severoněmeckém regionu Friesland.

Federico De Filippi, projektový manažer z italské konzultační firmy SOGESCA, následně dostal příležitost popsat snahy založit logistické centrum pro biomasu v italském regionu Umbria, jež by přispělo k získávání biomasy pro energetické účely z údržby zanedbaných olivových hájů nebo vinic.

Juanjo Mayans ze španělské obce Serra ve Valencii doplnil program přednáškou o úspěšném obecním projektu zaměřeném na údržbu veřejné zeleně a produkci dřevních pelet, který dal do kontextu s problematikou neudržovaných ploch v krajině a rizikem požárů.

Christiane Volkmann na závěr poděkovala všem účastníkům konference a doporučila webové stránky projektu a INFORMAČNÍ PLATFORMU greenGain.eu, kde se lze dozvědět více o výstupech projektu. Konference úspěšně proběhla se zájmem přibližně šedesáti registrovaných účastníků, a umožnila přiblížit výsledky projektu greenGain a zkušenosti s energetickým využitím biomasy z veřejné zeleně i dalším návštěvníkům konference European Bioenergy Future.

Autor: Jan Doležal, CZ Biom

Prezentace

Thomas Schleker, Evropská komise

Wibke Baumgarten, FNR

Christiane Volkmann, FNR

Klaus Lenz, SYNCOM

Maider Gomez, CIRCE

Aline Clalüna, COALS

Federico De Filippi, SOGESCA

Juanjo Mayans, Serra

Program

Přednášející

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí