zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Příroda spojuje Dolní Rakousko a Česko

04.01.2018
Chráněná území
Příroda spojuje Dolní Rakousko a Česko

Nový projekt INTERREG ,,Connecting Nature" podporuje propojení cenných přírodních stanovišť a chrání biodiverzitu v česko-rakouském pohraničí.

Velké nadšení jedenácti českých a rakouských projektových partnerů z oboru ochrany přírody, regionálního plánování a veřejné správy při prvním setkání v Podyjí: monitorovací výbor programu INTERREG před nedávnem oznámil své rozhodnutí o podpoře budoucích projektů. Jedním z nich je i společný projekt ,,Connecting Nature AT-CZ", spolupráce v oblasti ochrany přírody nyní bude ještě intenzivnější.

,,Spolupráce s naším severním sousedem, Českou republikou, má v Dolním Rakousku v mnoha oborech velkou důležitost. Tím více vítám tento společný projekt k propojení přírodních stanovišť a k ochraně vzácné kočky divoké," prohlásil náměstek zemského hejtmana Stephan Pernkopf.

Vytváření evropské strategie zelených infrastruktur tvoří podstatnou součást nové politiky EU pro biodiverzitu. Projekt ,,Connecting Nature" k ní přispěje pomocí velkoplošného propojení přírodních stanovišť, překračujícího státní hranice. Cílem je zachování migračních koridorů pro velké savce, spojujících Alpy, Český masiv a Karpaty. Ve dvou vybraných oblastech jsou již naplánovány konkrétní realizace. Kromě toho se uskuteční odsouhlasená přeshraniční opatření a harmonizace v péči o chráněná území a v ochraně rašelinišť. V Dolním Rakousku zodpovídají za realizaci projektu odbor ochrany přírody dolnorakouské zemské vlády, agentura NÖ.Regional.GmbH, Svaz ochrany přírody Dolního Rakouska, Zemědělská univerzita BOKU, Rakouské spolkové lesy a (ve funkci vedoucího partnera) Národní park Thayatal.

Jihomoravský kraj projekt podporuje. ,,Jedním z pětice českých partnerů tohoto projektu je vedle Jihočeského kraje, Kraje Vysočina, Agentury pro ochranu přírody ČR a Botanického ústavu AV ČR také Národní park Podyjí. Společně s rakouským Národním parkem Thayatal chrání jedinečnou říční krajinu v údolí Dyje. Aktuální projekt vytvoří důležité podklady pro budoucí plány péče obou národních parků," sdělil Miroslav Kubásek, radní Jihomoravského kraje pro oblast životního prostředí.

Pavel Hroch, náměstek hejtmanky Jihočeského kraje, se těší na výměnu informací a zkušeností v rámci projektu: ,,Všichni partneři do této kooperace přinášejí své rozsáhlé znalosti z oblasti ochrany přírody, regionálního plánování a veřejné správy. Krajina jižních Čech a severního Waldviertelu je společným prostorem, který zahrnuje početná rašeliniště vyžadující ochranu. Za zvláště důležité proto považujeme rozsáhlou koordinaci a společné uplatňování pravidel ochrany Natura 2000 u rašeliništních stanovišť."

V rámci projektu se bude konat několik workshopů pro správní orgány a obce na téma propojení přírodních stanovišť v regionálním plánování. Země a kraje se kromě toho budou pravidelně setkávat k diskusím o praktických tématech managementu chráněných území, tato setkání budou jednou ročně pokračovat i po dokončení projektu v roce 2020.
,,V Kraji Vysočina jsme zjistili již patnáct kritických bodů na migračních koridorech velkých savců. Od projektu očekáváme praktické návrhy na zlepšení průchodnosti těmito konkrétními problémovými místy. Migrační koridory také musí být začleněny do podkladů pro územní plánování," řekl Martin Hyský, radní Kraje Vysočina pro oblast lesního a vodního hospodářství, zemědělství a životního prostředí.

Výskyt vzácné kočky divoké se omezuje na lesní prostředí. Kočka se vyhýbá otevřené zemědělské krajině, takže je při migraci odkázána jen na síť lesních koridorů. ,,Chtěli bychom proto udělat z kočky divoké ambasadorku našeho projektu Connecting Nature. Na jejím příkladu lze názorně ukázat, jak důležité je vzájemné propojení velkých zalesněných území," uvedl vedoucí projektu Christian Übl, ředitel Národního parku Thayatal.
Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí