zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Na Nový rok nabyla účinnosti novela vyhlášky č. 428/2001 Sb., kterou se provádí zákon o vodovodech a kanalizacích

16.01.2018
Voda
Legislativa
Na Nový rok nabyla účinnosti novela vyhlášky č. 428/2001 Sb., kterou se provádí zákon o vodovodech a kanalizacích

Dne 1. ledna 2018 nabyla účinnosti vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 428/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích), ve znění pozdějších předpisů.

Účelem novelizace byla především transpozice směrnice Komise (EU) 2015/1787 ze dne 6. října 2015, kterou se mění přílohy II a III směrnice Rady 98/83/ES o jakosti vody určené k lidské spotřebě. Nová právní úprava nicméně reflektuje také stávající problémy s kvalitou dodávané pitné vody v České republice, kdy praxe ukázala, že provádění kontroly kvality vody až u spotřebitele nelze považovat za dostatečně preventivní a kontrolu je nutné provádět již v průběhu výroby a distribuce pitné vody.

Některé části směrnice Komise (EU) 2015/1787 mají být podle předkladatele transponovány novelou zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví. Konkrétní požadavky na analytické metody, metody techniky odběru vzorků a minimálního rozsahu sledování kvality vody jsou částečně transponovány citovanou novelou, částečně mají být transponovány novelou vyhlášky č. 252/2004 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody.

Vyhláška dále upřesňuje obsah plánu financování obnovy vodovodů a kanalizací a podrobněji popisuje pravidla pro jeho zpracování.

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí