zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Proplácení žádostí o platbu v OPŽP 2014-2020 je obnoveno

22.01.2018
Obecné
Proplácení žádostí o platbu v OPŽP 2014-2020 je obnoveno

Státní fond životního prostředí ČR zahájil financování projektů na základě předložených zjednodušených žádostí o platbu v OPŽP 2014+ (ŽoP), které mohou příjemci dotace podávat prostřednictvím IS KP 14+ podle na termínů uvedených ve Finančních plánech projektu.

Finanční plán projektu je nutné udržovat po celou dobu administrace projektu aktualizovaný. Žádáme proto příjemce dotace, aby jej aktualizovali tak, že plánovaný a skutečný termín podání ŽoP jsou v rozmezí maximálně 30 kalendářních dní, jak se stanovuje v Pravidlech pro Žadatele.

S ohledem na četné dotazy dále informujeme, že v souladu se zákonem 218/2000 Sb. a s vyhláškou č. 367/2015 Sb. je příjemce povinen zaslat poskytovateli dotace (resp. SFŽP ČR jako zprostředkujícímu subjektu) finanční vypořádání. Projekty spolufinancované z prostředků EU se podle uvedené vyhlášky vypořádávají jednorázově ve stanovených termínech a se stavem k 31. prosinci roku, v němž byl projekt ukončen. Tyto projekty, jimž byly poskytnuty prostředky ve výši již uskutečněných výdajů formou ex-post nebo kombinovaných plateb, se tak považují za finančně vypořádané.

Finanční vypořádání za rok 2017 nemusí posílat žadatelé, kteří dostali prostředky v režimu ex-post anebo v případě kombinovaných plateb. Jedná se o všechny projekty s výjimkou projektů zahrnutých ve specifickém cíli 2.1, jejichž finanční vypořádání se dokládá jen v případě, že již byly všechny náklady plně zúčtované prostřednictvím Žádostí o platbu.

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí