zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Tématem Světového dne mokřadů je budoucnost měst

02.02.2018
Obec, město
Voda
Příroda
Tématem Světového dne mokřadů je budoucnost měst

 Oslavy Světového dne mokřadů připadají na 2. února.

Právě v tento den byla před 47 lety sjednána Úmluva o mokřadech majících mezinárodní význam především jako biotopy vodního ptactva. Světový den mokřadů každoročně připomíná, proč je zapotřebí bažiny, slatiny, rašeliniště, pobřežní pásma rybníků, lužní lesy, nivy řek, mrtvá ramena, tůně, zaplavované louky či prameniště chránit. MŽP na to upozorní i promítáním dokumentu Tajemný svět mokřadů.

Mokřady: budoucnost měst

Růst městských aglomerací zabírá stále více půdy, roste tlak na přírodní prostředí a často dochází k degradaci a zničení mokřadů, které se historicky nacházely a nachází ve městech nebo v jejich blízkosti. Města se totiž povětšinou zakládala v blízkosti řek, jezer, u zdrojů pitné vody.

Mokřady poblíž měst zajišťují mnohé významné funkce:

- Zachycují a zmírňují povodně a přívalové deště.

- Zvyšují vlhkost vzduchu a přirozeně ochlazují vzduch výparem. Jsou záchranou především v teplých měsících, kdy se vlivem klimatické změny kumuluje ve městech horký vzduch.

- Jsou zdroji a rezervoáry pitné vody.

- Zlepšují kvalitu vody tím, že jsou přirozenými filtry a jsou využívány i pro čištění odpadních vod.

- Poskytují lepší životní podmínky ve městech, jsou místem pro rekreační aktivity, jsou atraktivní pro turismus.

- Poskytují i zdroje potravin a suroviny pro řemeslnou výrobu.

- Mokřady svými funkcemi přirozených vodních filtrů a zásobáren živin mohou také urychlit obnovu území a pomoci při obnově oblastí zasáhnutých přírodními katastrofami.

MŽP si připomene Světový den mokřadů již ve čtvrtek 1. února od 17.00 h v pražském Kině Pilotů promítáním dokumentárního filmu Tajemný svět mokřadů, který přibližuje krásu, bohatost a tajemnost mokřadů a jejich biodiverzity (pozvánku naleznete v příloze). Snímek ukáže také význam mokřadů v krajině a objasní příčiny, proč mokřady z krajiny mizí. Film byl natočen v roce 2017 v rámci projektu Ochrana, výzkum a udržitelné využívání mokřadů České republiky, financovaného z EEA fondů.

K poznávání mokřadů můžete využít databázi, která vznikla díky projektu Ochrana a udržitelné využívání mokřadů České republiky v roce 2016. V současné době eviduje 2069 mokřadů. Její elektronickou verzi najdete zde. Využít můžete i mobilní aplikaci.Bližší informace o projektu a jeho výstupech jsou dostupné na této stránce.

Co jsou to mokřady?

Biotopy na rozhraní vody a souše, ekosystémy, které se podílejí na koloběhu vody v přírodě, udržují vodu v krajině, příznivě ovlivňují podnebí, pohlcují nadbytečný oxid uhličitý z ovzduší, jsou zdrojem potravy, zmírňují klimatické změny, jsou domovem specifických společenstev a jinde se nevyskytujících nebo vzácných druhů rostlin, živočichů, hub a mikroorganismů. Představují jedny z nejpotřebnějších, ale bohužel také nejohroženějších světových ekosystémů. Přes veškerou ochranu a snahu o jejich rozumné využívání, mokřady z krajiny mizí, a to zejména v důsledku jejich přeměny na zemědělskou půdu, velkoplošné i místní odvodňování, narovnávání a zahlubování koryt řek, budování vodních nádrží, urbanizace i těžby rašeliny. Současná podoba intenzivního zemědělství a nedostatek přirozené vegetace v krajině působí nejen znečišťování vod, degradaci půdy a její erozi, ale má podíl i na úbytku biodiverzity a na změně klimatu a šíření suchých oblastí. Velký podíl na úbytku mokřadů má i urbanizace a budování dopravních sítí.

Zdroj: MŽP

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí