zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 262/2012 Sb., o stanovení zranitelných oblastí a akčním programu

23.02.2018
Voda
Legislativa
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 262/2012 Sb., o stanovení zranitelných oblastí a akčním programu

Vláda nařizuje podle § 33 odst. 2 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách...

Citace: 27/2018 Sb. Částka: 15/2018 Sb.
Na straně (od-do): 314-315 Rozeslána dne: 21. února 2018
Druh předpisu: Nařízení vlády Autoři předpisu: Vláda ČR
Datum přijetí: 7. února 2018 Datum účinnosti od: 1. března 2018
Platnost předpisu: ANO Pozn. k úč.:
Vydáno na základě: 254/2001 Sb.
Předpis mění: 262/2012 Sb.
27

NAŘÍZENÍ VLÁDY

ze dne 7. února 2018,

kterým se mění nařízení vlády č. 262/2012 Sb., o stanovení zranitelných oblastí a akčním programu,
ve znění pozdějších předpisů


Vláda nařizuje podle § 33 odst. 2 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění zákona č. 20/2004 Sb.:


Čl. I

Nařízení vlády č. 262/2012 Sb., o stanovení zranitelných oblastí a akčním programu, ve znění nařízení vlády č. 448/2012 Sb., nařízení vlády č. 400/2013 Sb., nařízení vlády č. 117/2014 Sb., nařízení vlády č. 235/2016 Sb. a nařízení vlády č. 351/2016 Sb., se mění takto:

1. V § 7 odst. 6 písmeno c) zní:

"c)
odběry a rozbory vzorků půdy provede osoba odborně způsobilá, která má osvědčení o akreditaci podle § 16 zákona o technických požadavcích na výrobky,".

2. V § 7 se na konci odstavce 6 tečka nahrazuje slovem ", a" a doplňuje se písmeno e), které zní:

"e)
dusík využitelný pěstovanou plodinou v prvním roce vypočtený podle odstavce 5 písm. c) se do přívodu dusíku započte pouze z hnojiv aplikovaných až po datu odběru vzorků půdy.".

3. V § 7 odst. 8 písmeno a) zní:

"a)
maximální celkové dávky stanovené pro jednotlivé způsoby hnojení a hnojiva podle písmen A a B nelze mezi sebou sčítat,".

4. V § 12 odst. 1 písm. b) se slovo "tekutá" zrušuje a za slovo "dusíkem" se vkládají slova ", s výjimkou tuhých hnojiv".

5. V příloze č. 2 tabulce č. 1 vysvětlivka *** zní:

"***
platí i pro upravené kaly; pokud nedojde k následnému pěstování plodin v příslušném kalendářním roce, je zakázáno hnojení také v období od 1. června do 31. července.".

6. V příloze č. 3 tabulce č. 1 se číslo "34" nahrazuje číslem "35".

7. V příloze č. 3 tabulka č. 5 včetně nadpisu zní:

(tabulka není v digitální podobě)


Čl. II

Přechodné ustanovení

Řízení zahájená přede dnem nabytí účinnosti tohoto nařízení se dokončí podle nařízení vlády č. 262/2012 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto nařízení.


Čl. III

Účinnost

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. března 2018.


Předseda vlády:
Ing. Babiš v. r.

Ministr zemědělství:
Ing. Milek v. r.

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí