zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Co dnes a zítra projedná Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin EP

26.02.2018
Politika
Co dnes a zítra projedná Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin EP

Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin

ENVI(2018)0226_1

NÁVRH POŘADU JEDNÁNÍ

Schůze

Pondělí 26. února 2018, 15:00-18:30

Úterý 27. února 2018, 9:00-12:30

Brusel

Místnost: Paul-Henri Spaak (3C050)

26. února 2018, 15:00-18:30

1. Přijetí pořadu jednání

2. Sdělení předsedkyně

3. Sdělení předsedkyně týkající se doporučení koordinátorů ze dne 20. února 2018

4. Schválení zápisů ze schůzí:

?11. ledna 2018 PV - PE616.642v02-00

5. Zpráva o probíhajících interinstitucionálních jednáních

ENVI/8/02915

* změna nařízení (ES) č. 726/2004, kterým se stanoví postupy Společenství pro registraci humánních a veterinárních léčivých přípravků a dozor nad nimi a kterým se zřizuje Evropská agentura pro léčivé přípravky (Tanasescu)
* správa energetické unie (Turmes/Rivasi)

6. Evropský akční plán ,,Jedno zdraví" proti antimikrobiální rezistenci (AMR)

ENVI/8/11029

2017/2254(INI) COM(2017)0339

Zpravodajka:

Karin Kadenbach (S&D)

PR - PE613.613v01-00

Příslušný výbor:

ENVI

Stanoviska:

ITRE -

Lieve Wierinck (ALDE)

PA - PE613.604v01-00
AM - PE616.665v01-00

AGRI -

Matt Carthy (GUE/NGL)

PA - PE615.417v01-00

?projednání návrhu zprávy

?lhůta pro předložení pozměňovacích návrhů: 5. března 2018, 11:00

* * *

Společná rozprava

7. Prezentace studie EPRS o ekodesignu

ENVI/8/12232

8. Provádění směrnice o ekodesignu (2009/125/EC)

ENVI/8/09894

2017/2087(INI)

Zpravodajka:

Frédérique Ries (ALDE)

PR - PE616.861v01-00

Příslušný výbor:

ENVI

Stanoviska:

ITRE -

Michele Rivasi (Verts/ALE)

PA - PE615.480v01-00

?projednání návrhu zprávy

?lhůta pro předložení pozměňovacích návrhů: 6. března 2018, 11:00

* * *

9. Přezkum programu LIFE v polovině období

ENVI/8/11647

Spoluzpravodajové:

Dubravka Šuica (PPE)
Nicola Caputo (S&D)
Julie Girling (ECR)
Gerben-Jan Gerbrandy (ALDE)
Stefan Eck (GUE/NGL)
Marco Affronte (Verts/ALE)
Mireille D'Ornano (EFDD)

RE - PE616.751v01-00
QO - PE616.750v01-00

?projednání návrhu usnesení

?lhůta pro předložení pozměňovacích návrhů: 6. března 2018, 11:00

10. Kontrola uplatňování práva EU v roce 2016

ENVI/8/11758

2017/2273(INI) COM(2017)0370

Zpravodajka:

Marijana Petir (PPE)

PA - PE616.822v02-00

Příslušný výbor:

JURI -

Kostas Chrysogonos (GUE/NGL)

PR - PE617.980v01-00

?projednání návrhu stanoviska

?lhůta pro předložení pozměňovacích návrhů: 1. března 2018, 11:00

* * *

27. února 2018, 9:00-11:00

11. Politika soudržnosti a oběhové hospodářství

ENVI/8/11149

2017/2211(INI)

Zpravodaj:

Stanislav Polčák (PPE)

PA - PE616.863v01-00

Příslušný výbor:

REGI -

Davor Škrlec (Verts/ALE)

?projednání návrhu stanoviska

?lhůta pro předložení pozměňovacích návrhů: 7. března 2018, 11:00

*** Elektronické hlasování *** (přibližně v 9:30)

12. Směrnice, kterou se mění směrnice 2008/98/ES o odpadech

ENVI/8/05227

***I 2015/0275(COD) COM(2015)0595 - C8-0382/2015

Zpravodajka:

Simona Bonafe (S&D)

AM - PE585.616v02-00
AM - PE585.620v01-00
AM - PE585.619v01-00
AM - PE585.618v01-00
AM - PE585.617v01-00
AM - PE585.615v01-00

Příslušný výbor:

ENVI

Stanoviska:

ECON -

rozhodnutí: bez stanoviska

ITRE -

Miroslav Poche (S&D)

AD - PE582.196v02-00
AM - PE582.219v02-00
AM - PE585.467v01-00

JURI -

rozhodnutí: bez stanoviska

?hlasování o předběžné dohodě, která je výsledkem interinstitucionálních jednání

13. Směrnice, kterou se mění směrnice 94/62/ES o obalech a obalových odpadech

ENVI/8/05233

***I 2015/0276(COD) COM(2015)0596 - C8-0385/2015

Zpravodajka:

Simona Bonafe (S&D)

AM - PE585.639v03-00
AM - PE583.979v01-00

Příslušný výbor:

ENVI

Stanoviska:

ECON -

rozhodnutí: bez stanoviska

ITRE -

Joao Ferreira (GUE/NGL)

AD - PE582.211v02-00
AM - PE582.212v01-00

JURI -

rozhodnutí: bez stanoviska

?hlasování o předběžné dohodě, která je výsledkem interinstitucionálních jednání

14. Směrnice, kterou se mění směrnice 2000/53/ES o vozidlech s ukončenou životností, směrnice 2006/66/ES o bateriích a akumulátorech a odpadních bateriích a akumulátorech a směrnice 2012/19/EU o odpadních elektrických a elektronických zařízeních

ENVI/8/05252

***I 2015/0272(COD) COM(2015)0593 - C8-0383/2015

Zpravodajka:

Simona Bonafe (S&D)

AM - PE585.726v01-00

Příslušný výbor:

ENVI

Stanoviska:

ITRE -

Pavel Telička (ALDE)

AD - PE582.215v02-00
AM - PE582.216v01-00

?hlasování o předběžné dohodě, která je výsledkem interinstitucionálních jednání

15. Směrnice, kterou se mění směrnice 1999/31/ES o skládkách odpadů

ENVI/8/05254

***I 2015/0274(COD) COM(2015)0594 - C8-0384/2015

Zpravodajka:

Simona Bonafe (S&D)

AM - PE585.610v01-00

Příslušný výbor:

ENVI

Stanoviska:

ITRE -

Pavel Telička (ALDE)

AD - PE582.213v03-00
AM - PE582.214v01-00

?hlasování o předběžné dohodě, která je výsledkem interinstitucionálních jednání

16. Procesní pravidla v oblasti podávání zpráv o životním prostředí

ENVI/8/08826

***I 2016/0394(COD) COM(2016)0789 - C8-0526/2016

Zpravodaj:

Francesc Gambús (PPE)

AG - PE615.496v01-00
LA - GEDA/A/(2017)011666

Příslušný výbor:

ENVI

Stanoviska:

ITRE -

rozhodnutí: bez stanoviska

TRAN -

rozhodnutí: bez stanoviska

AGRI -

rozhodnutí: bez stanoviska

JURI -

rozhodnutí: bez stanoviska

?hlasování o předběžné dohodě, která je výsledkem interinstitucionálních jednání

17. Přezkum programu LIFE v polovině období

ENVI/8/11647

Spoluzpravodajové:

Dubravka Šuica (PPE)
Nicola Caputo (S&D)
Julie Girling (ECR)
Gerben-Jan Gerbrandy (ALDE)
Stefan Eck (GUE/NGL)
Marco Affronte (Verts/ALE)
Mireille D'Ornano (EFDD)

RE - PE616.751v01-00
QO - PE616.750v01-00

?přijetí otázky k ústnímu zodpovězení s rozpravou

18. Provádění 7. akčního programu pro životní prostředí

ENVI/8/09181

2017/2030(INI)

Zpravodajka:

Daciana Octavia Sârbu (S&D)

PR - PE612.036v01-00
AM - PE615.349v01-00

Příslušný výbor:

ENVI

?přijetí návrhu zprávy

?lhůta pro předložení pozměňovacích návrhů: 5. prosince 2017, 11:00

19. Pravidla a obecné zásady způsobu, jakým členské státy kontrolují Komisi při výkonu prováděcích pravomocí

ENVI/8/09311

***I 2017/0035(COD) COM(2017)0085 - C8-0034/2017

Zpravodajka:

Angélique Delahaye (PPE)

PA - PE615.396v01-00
AM - PE616.711v01-00

Příslušný výbor:

JURI -

József Szájer (PPE)

?přijetí návrhu stanoviska

?lhůta pro předložení pozměňovacích návrhů: 18. ledna 2018, 11:00

*** Konec elektronického hlasování ***

20. Evropa v pohybu: program pro budoucnost mobility v EU

ENVI/8/11553

2017/2257(INI) COM(2017)0283

Zpravodaj:

Damiano Zoffoli (S&D)

PA - PE617.993v01-00

Příslušný výbor:

TRAN -

István Ujhelyi (S&D)

PR - PE618.014v01-00

?projednání návrhu stanoviska

?lhůta pro předložení pozměňovacích návrhů: 22. března 2018, 11:00

27. února 2018, 11:00-12:30

21. Výměna názorů s místopředsedou Komise zodpovědným za energetickou unii panem Marošem Šefčovičem v rámci strukturovaného dialogu

22. Různé

23. Příští schůze

?12. března 2018, 19:00-20:30 (Štrasburk)

?14. března 2018, 14:00-15:30 (Štrasburk)

?19.-20. března 2018 (Brusel)

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Chystané akce
1
2. 2021
1.2-1.11.2021 - Seminář, školení
Litomyšl, Plzeň, Žďár nad Sázavou, Karlovy Vary, Znojmo, Liberec, Modrá, Tábor, Olomouc, Kutná Hora
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí