zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

MŽP chce celoroční sběr BRKO a místa pro sběr jedlých olejů

09.03.2018
Odpady
Legislativa
MŽP chce celoroční sběr BRKO a místa pro sběr jedlých olejů

MŽP předložilo do meziresortního připomínkového řízení návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 321/2014 Sb., o rozsahu a způsobu zajištění odděleného soustřeďování složek komunálních odpadů..

Hlavním záměrem předkládaného návrhu je zajistit, aby Česká republika splnila cíl daný směrnicí Rady č. 1999/31/ES o skládkách odpadů. MŽP toho chce dosáhnout hlavně celoročním sběrem biologicky rozložitelného odpadu a nově také povinností obcí zajistit místa pro odkládání jedlých olejů.

Česká republika dosud nesplnila cíl daný směrnicí Rady č. 1999/31/ES o skládkách odpadů, která stanoví pro rok 2013 snížení množství biologicky rozložitelných komunálních odpadů (dále jen ,,BRKO") ukládaných na skládky odpadů na 50 % produkce roku 1995 a v cílovém roce 2020 na 35 % produkce roku 1995. Při nesplnění tohoto cíle může dojít k zahájení řízení o porušení Smlouvy o fungování EU, které může vést až k uložení citelných finančních sankcí, příp. omezení financování z unijních finančních zdrojů.

Hlavním principem, který má dle navrhované právní úpravy tomuto předejít, je zavedení celoročního sběru BRKO, což přispěje ke splnění stanovených cílů. Nyní mají obce dle vyhlášky č. 321/2014 Sb., o rozsahu a způsobu zajištění odděleného soustřeďování složek komunálních odpadů, povinnost zajistit místa pro oddělené soustřeďování BRKO rostlinného původu pro období od dubna do října, což ke splnění daného cíle není dostačující.

Dále navrhovaná právní úprava zavádí nově povinnost obce zajistit místa pro odkládání jedlých olejů a tuků. V roce 2016 umožňovalo cca 10 % obcí občanům odevzdání jedlých tuků a olejů a to prostřednictvím sběrných míst nebo sběrných dvorů.

Pokud občané tyto odpady na určená místa neodloží, ve většině případů odpad končí v kanalizaci, což je v rozporu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Zajištění míst pro odkládání jedlých olejů a tuků má za cíl zvýšit dodržování tohoto zákona občany.

Termín připomínek do 23. 3. 2018

Dokumenty ke stažení:

Důvodová zpráva

Materiál

Platné znění s vyznačením změn

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí