zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Ovzduší v Karlovarském kraji nejvíc znečišťují domácí kotle, ty nejstarší stát zakáže

14.03.2018
Ovzduší
Ovzduší v Karlovarském kraji nejvíc znečišťují domácí kotle, ty nejstarší stát zakáže

Karlovarský kraj se může ve srovnání s ostatními regiony České republiky pochlubit čistým ovzduším, tomu však škodí neekologické vytápění některých domácností. Hlavním zdrojem znečištění jsou staré typy domácích kotlů, stát se proto v posledních letech snaží podpořit výměnu jejich výměnu za novější pomocí takzvaných kotlíkových dotací. Zakázal také prodej těch nejméně ekologických kotlů a blíží se i zákaz jejich používání.

V Karlovarském kraji se nekoncentruje těžký průmysl, zároveň je kraj v rámci celé České republiky nejzalesněnější. Ovzduší je zde proto poměrně čisté, významným zdrojem znečištění však zůstává lokální vytápění a také doprava. Stanislav Průša, vedoucí odboru životního prostředí na karlovarském magistrátu, upozorňuje na údaje v Programu zlepšování kvality ovzduší vydaném ministerstvem životního prostředí. Podle něj na emisích pevných částic má v Karlovarském kraji nejvýznamnější podíl doprava, na emisích rakovinotvorného benzo(a)pyrenu se nejvýznamněji podílí vytápění domácností. Pevnými palivy je vytápěno kolem patnácti procent bytů v regionu. ,,Mohu předpokládat, že výsledný efekt na snížení emisí bude kladný," hodnotí Stanislav Průša nynější omezování prodeje starších typů kotlů.

Zásadní vliv modernizace lokálního vytápění na místní čistotu vzduchu potvrzuje docent Marek Vach, který vyučuje ochranu ovzduší na Fakultě životního prostředí České zemědělské univerzity v Praze. ,,V obecné rovině lze říci, že výměna starých kotlů na tuhá paliva určených k domácímu vytápění má z hlediska vlivu na kvalitu ovzduší v okolí těchto zdrojů zcela zásadní význam. Jde zejména o eliminaci emisí partikulárních částic (PM10, PM2,5), které mohou být z hlediska vlivu na zdraví velmi rizikové v souvislosti s tím, že na jejich povrchu se zpravidla fixují velmi toxické produkty spalování jako jsou PAU, dibenzodioxiny, toxické kovy. Mimo extrémně dopravně zatížené aglomerace, jako je Praha, případně oblasti s vysokou koncentrací těžkého průmyslu, například Ostravsko, jsou případy významně znečištěného ovzduší polétavým prachem prokazatelně způsobované právě provozem starých kotlů individuálního vytápění," konstatuje Marek Vach.

Významu znečištění ovzduší vytápěním domácností si všímají také ekologické organizace. ,,Domácí topeniště jsou významným zdrojem prachových částic PM10, PM2,5 a polyaromatických uhlovodíků, které vznikají nedokonalým spalováním. Podílí se asi na 25 % emisí arzenu, který je obsažen v uhlí, do ovzduší. V každém případě tím, jak se snižují emise z velkých zdrojů, význam malých topenišť stoupá," upozorňuje Jiří Kaňa, tiskový mluvčí ekologického sdružení Arnika.

Stát poprvé prodej domácích kotlů omezil k 1. lednu 2014, kdy začal platit zákaz prodeje zařízení 1. a 2. emisní třídy, tedy těch nejméně šetrných k životnímu prostředí. Na něj pak v roce 2016 navázaly povinné revize kotlů. Ty je třeba zopakovat nejpozději po dvou letech, tedy již letos, jinak majitelům hrozí až dvacetitisícová pokuta. Zákaz prodeje neekologických kotlů se od začátku letošního roku dále rozšířil na 3. emisní třídu, prodávat a uvádět do provozu se tedy budou smět již jen zařízení 4. a 5. třídy, k dalšímu zpřísnění dojde v roce 2020. O další dva roky později přijde i zákaz používání těch nejméně ekologických kotlů. Výměnu zastaralých zdrojů vytápění domácností se stát snaží podpořit takzvanými kotlíkovými dotacemi. Jejich druhá vlna v Karlovarském kraji nyní pomalu končí, krajská rada dosud schválila 400 žádostí a peníze čekají již jen na stovku zájemců.

Autor: Martin Plesný

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí