zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Obce na Znojemsku výrazně zvýšily třídění odpadů, firma FCC sváží tříděný odpad přímo od domů

15.03.2018
Odpady
Obce na Znojemsku výrazně zvýšily třídění odpadů, firma FCC sváží tříděný odpad přímo od domů

Desítky obcí kolem Znojma využily nabídky svozové společnosti FCC a poskytly svým občanům barevné sběrné nádoby na třídění odpadů až do jejich rodinných domů. Podobně jako v jiných obcích a městech, kde se touto cestou vydali, jsou výsledky v navýšeném třídění jasně patrné. Firma říká tomuto systému pracovně ,,malá separace".

Sběrné nádoby přímo do domů

Jedná se celkem o 39 obcí, kde lidé dostali možnost lépe třídit tím, že už se svým odpadem nemusí jít na náves, či do jiné ulice. Svůj vytříděný odpad každý den prostě vhodí do té které barevné popelnice přímo u svého domu. Firma FCC v tomto systému nabízí občanům barevné kontejnery o velikosti 120 nebo 240 litrů. Zatím byly takto doplněny sběrné nádoby na papír (modrá) a na plasty (žlutá). Frekvence svozu pak může být 1 krát za 14 dní nebo 1 krát za měsíc, podle naplněnosti nádob.


V obcích vyrazně narostlo třídění odpadů

Po porovnání ročních výsledků svozu a třídění bylo zjištěno, že obce na Znojemsku výrazným způsobem navýšily procento vytřídění využitelných složek komunálních odpadů. Konkrétně papíru a plastů. U plastů došlo k nárůstu třídění v těchto obcích od roku 2015 z hodnoty 141,9 tun do roku 2017 na hodnotu 203,7 tun. U papíru byl nárůst z hodnoty 201 tun v roce 2015 na hodnotu 314, 6 tun v roce 2017. V obcích se podařilo vytřídit i větší množství bioodpadu, a to z 800,4 tun v roce 2015 na 1168,5 tun v roce 2017. Neméně důležitá je také skutečnost, že i když celková produkce odpadů v těchto obcích v letech rostla, množství směsných komunálních odpadů se systémem podařilo snížit o celých 144 tun. Tyto odpady tak nemusí na skládku ani do spalovny (ZEVO), což je velmi pozitivní.

V porovnání s obcemi, kde tento systém zaveden není je vytříděnost využitelných složek v obcích na Znojemsku nyní 6x až 8x větší a s postupem času rozdíl stále roste (viz obr. č. 1).

Dobrovolný systém funguje, jde to a bez navrhovaného násobného zdražení

Společnost FCC je členem České asociace odpadového hospodářství (ČAOH), která zavádění podobných systémů lepšího třídění dlouhodobě doporučuje jako součást opatření k dosažení budoucích evropských recyklačních cílů. Tato opatření přitom nevyžadují potřebu opakovaně navrhovaného násobného zdražení poplatků. Opatření je dobrovolné a motivační, nikoli represivní. Nejedná se o systémy ,,třiď, nebo zaplatíš". U takových systémů hrozí riziko černých skládek. Tento systém je naopak založen na dobrovolnosti a na tom, že firma co nejvíce zjednoduší samotné třídění tím, že občané s odpadem už nikam nemusí. Prostě jej vhodí do té správné popelnice u svého domu. Systém může být funkční i v případě, že sběrné nádoby budou nahrazeny pytli.

Čísla z obcí na Znojemsku, podobně jako čísla z řady jiných obcí a měst v České republice, kde tento systém zavedli, jasně ukazují, že to funguje. Lidé, pokud mají vhodné podmínky, rádi třídí a třídí stále efektivněji. Vzniká tak menší množství směsného komunálního odpadu, který nemusí jít na skládky ani do spaloven. A ani k tomu není třeba měnit zákon, či násobně zvyšovat nějaké poplatky.

Zdroj: Ing. Petr Havelka, ředitel České asociace odpadového hospodářství (www.caoh.cz) s využitím podkladů FCC Česká republika, s.r.o.

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí