zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Ekonomický deník: Obce musí mluvit do nové podoby zákonů o odpadech, míní Havelka z odpadové asociace

29.03.2018
Obec, město
Odpady
Ekonomický deník: Obce musí mluvit do nové podoby zákonů o odpadech, míní Havelka z odpadové asociace

Ekonomický deník oslovil Petra Havelku z České asociace odpadového hospodářství s dotazy na téma blížícího se schválení evropského balíčku oběhového hospodářství a navazující přípravy nového zákona o odpadech v ČR.

Výbor ENVI Evropského parlamentu schválil výsledek trialogu k odpadovému a oběhovému hospodářství. Vzhledem k tomu, že šlo o trialog lze říct, že je to kompromis. Co z tohoto kompromisu nejvíce vítáte?

Petr Havelka - Ano, určitě se jedná o kompromis a my tento kompromis vítáme. Jsem rád, že Evropa nesnížila své ambice týkající se recyklace. Recyklační cíl ve výši 65% komunálního odpadu zůstal zachován, jen se posunul v čase o pět let, na rok 2035. Stejně tak byla dojednána shoda na cíli k omezení skládkování. Ten byl stanoven na 10% skládkování komunálních odpadů v roce 2035, tedy za 17 let. Oba cíle spolu souvisí a věřím, že v postupném vývoji odpadového hospodářství se je podaří kvalitně dosáhnout bez potřeby výrazných dopadů na ty, kdož služby nakládání s komunálními odpady platí. Tedy zejména na obce a města.

Stejně důležité jako jmenované cíle je také to, že Evropa by měla mít konečně jednotný systém vykazování a sledování plnění cílů, a to v rámci Eurostatu, a také jednotné definice. Srovnání mezi státy tak bude více vypovídající a myslím, že pro některé to může být celkem překvapení.

Co naopak z konečné verze trialogu vypadlo a je podle vaší asociace důležité?

Petr Havelka - Zatím jsme neobjevili něco zásadní, co bychom očekávali a nakonec tam nebylo. Aktuálně sledujeme, jak to Evropa myslí se zařazováním výstupů z některých zařízení, jako například popílku a strusky, či dalších nespalitelných výstupů ze spaloven, nebo bioodpadu ze zařízení na třídění odpadů.

Jaký hlavní signál vysílá Evropský parlament směrem k členským státům?

Petr Havelka - Že to myslí se zodpovědnějším přístupem k nakládání s odpady, jako se zdroji surovin pro další výrobu, skutečně vážně. V uvedeném horizontu k roku 2035 by odpady skutečně neměly být ukládány na skládky, či končit jako neupravený směsný komunální odpad ve spalovnách. Tento názor nezastává jen Evropský parlament, je to i Evropská komise a nakonec i jednotlivé členské státy, které se na věci ve finále také shodly. A to je pozitivní.

Jaké budou hlavní dopady na města a obce, tedy pokud výsledek odhlasuje Evropský parlament, což předpokládám?

Petr Havelka - To záleží spíše na tom, zda ten který stát bude chtít mít nastavení přísnější, než je to evropské. A nebo se bude řídit podle toho aktuálně schvalovaného evropského. V dopadech na obce a města to může být zásadní rozdíl. Ekonomicky je to tak, že čím přísnější nastavení a rychlejší cíle, tím větší náklady obcí a měst. To je samozřejmě logické. Podle nás je evropské nastavení a časování cílů vhodné a v pořádku a plně ho podporujeme. Při postupném vývoji jsme schopni evropské cíle splnit bez citelných a skokových dopadů na obce a města. Pokud by však obce a města chtěly evropské cíle splnit dříve, pak je to samozřejmě možné, ale za výrazně vyšších nákladů. To však příliš nepředpokládáme.

Jak se to promítne do legislativního procesu v ČR? Není dosud schválen nový zákon o odpadech, který "zůstal viset" v LRV, bude podle Vašeho názoru stažen a přepracován? Jaké další zákony budou muset projít revizí.

Petr Havelka - Na implementaci nových směrnic budeme mít cca 1,5 roku. Rok starý návrh nového odpadového zákona je samozřejmě třeba přepracovat a už nyní se ukazuje, že bylo velmi správné, že jsme se zákonem počkali. Evropský balíček přinesl zásadní změny. Budou stanoveny nové definice základních pojmů, nové postupy výpočtů stanovených cílů a další a další věci, které celý zákon významně ovlivňují.

Původní návrh zákona také více počítal se směřováním velkého množství neupravených směsných komunálních odpadů do kapacit nových spaloven. To bylo často ministerstvu vyčítáno. S ohledem na finální evropské recyklační cíle se ale ukazuje, že by to byla slepá ulička. ČR by prostě nesplnila vysoké evropské recyklační cíle. Což dlouhodobě říkaly např. i ekologické organizace.

Zákon je tedy třeba přepracovat a obce a města musí mít znovu prostor se k novému zákonu dostatečně vyjádřit. Obce a města budou po mnoho dalších let celý systém nakládání s komunálními odpady platit, a proto musí mít rozhodující slovo mimo jiné i k jeho ekonomickým nástrojům. Evropský balíček ukazuje, že původně navrhované čtyřnásobné zdražení, potřebné zejména pro spalovny, vůbec nebude třeba. Separace a recyklace takové zdražení nepotřebuje. To je podle nás pro obce jednoznačně dobrá zpráva.

V návaznosti na nové evropské směrnice pak bude jistě nutné, co nejdříve aktualizovat národní Plán odpadového hospodářství a s ním i všechny krajské plány odpadového hospodářství. To je jasné. Nové cíle je třeba co nejdříve zakotvit do strategických plánů. To vše vnímáme velmi pozitivně a jsme připraveni s tím jako Česká asociace odpadového hospodářství co nejvíce pomoci.

Zdroj: ČAOH a Ekonomický deník - originál článku je zde

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí