zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Stavitelé města II. aneb jak připravit město i sebe na častější výskyt extrémních klimatických jevů?

04.04.2018
Obec, město
Ekologické vzdělání a výchova
Klimatické změny
Stavitelé města II. aneb jak připravit město i sebe na častější výskyt extrémních klimatických jevů?

Na jaře proběhne na čtyřech základních školách v Praze nový projekt Ekocentra Koniklec určený žákům 2. stupně základních škol - STAVITELÉ MĚSTA II.

O tom, že se množí extrémní klimatické jevy, dnes už není pochyb. Výkyvy počasí v podobě přívalových dešťů, extrémního sucha, vln veder, holomrazů a podobných jevů si vybavíme asi všichni. Vědecké prognózy praví, že právě jejich četnost se bude zvyšovat. Bez ohledu na skutečnost, do jaké míry se na nich člověk podílí, je nejvyšší čas začít se připravovat na situace, které mohou nejrůznějším způsobem omezit či ohrozit chod našich měst.

Projekt je zahájen simulační hrou, ve které si žáci vyzkoušejí, jaké negativní dopady mohou mít projevy změny klimatu na město, a jak je možné před klimatickými hrozbami chránit město (adaptovat jej) i sebe. Na základě hry žáci získají znalosti v problematice klimatické změny, jejích příčin, důsledků a řešení. Dozvědí se, že klimatickou změnu již nestačí jen zmírňovat, ale je třeba se jí přizpůsobit.

Celá třída v rámci další aktivity vyrazí do terénu, kde realizují řadu experimentů - měření teploty (termokamerou/teploměry), zasakovací zkoušku, test prašnosti ovzduší. Žáci také důkladně zmapují situaci v okolí školy, zejména z pohledu výskytu zeleně a vodních prvků (zelené a modré infrastruktury), ale také z pohledu dopravní situace - dostupnost MHD, obsazenost aut.

Ve třídě poté v rámci čtyřech následujících aktivit projektu (Povodně, deště, sucha/ Tepelný ostrov města/ Energetická náročnost a adaptace budov/ Udržitelná mobilita) zasadí výsledky z terénního měření do širších souvislostí a společně zpracují projekt úpravy okolí školy, s cílem zvýšit jeho odolnost na dopady extrémních klimatických jevů způsobených změnou klimatu. Ve svých projektech navrhnou vhodná adaptační opatření, která budou prezentovat zástupcům veřejné správy.

Prezentace budou představeny odborné komisi složené ze zástupců Magistrátu hlavního města Prahy. Žáci před komisí samostatně představí své návrhy a zdůvodní, v čem jsou jimi navržená opatření přínosná. Odborná komise vybere nejlepší návrh. Tři nejlepší práce budou oceněny finanční odměnou na realizaci některého z adaptačních opatření.

Projekt je podpořen z grantového řízení MHMP a je součástí komplexního projektu ,,Adaptace Prahy na změnu klimatu". Více informací na evp.adaptacepraha.cz a www.ekocentrumkoniklec.cz

Alžběta Škodová, Ekocentrum Koniklec

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí