zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

ECHA zveřejnila aktualizovaný Průběžný akční plán Společenství na léta 2018, 2019 a 2020

27.04.2018
Chemické látky
ECHA zveřejnila aktualizovaný Průběžný akční plán Společenství na léta 2018, 2019 a 2020

 Zveřejněný Průběžný akční plán Společenství obsahuje seznam 108 chemických látek, které jsou naplánovány k hodnocení v létech 2018 - 2020.


Chemické látky (dále látka/látky) uvedené v Průběžném akčním plánu Společenství (CoRAP) na léta 2018 - 2020 budou hodnoceny procesem hodnocení látky podle nařízení REACH (čl. 44 - 48) příslušnými úřady členských států.

CoRAP obsahuje 17 nově zařazených látek a 91 látek již publikovaných v předchozím CoRAP dne 21. 03. 2017. Látky jsou přiděleny k hodnocení 20 členským státům. V roce 2018 se bude 8 členskými státy hodnotit 21 látek.

V létech 2019 - 2020 se předpokládá hodnocení 42 a 45 látek. Je však možné, že v roce 2019 při další aktualizaci CoRAP může dojít ke změnám. Látky přidělené pro hodnocení UK v létech 2019 - 2020 byly přerozděleny (brexit) mezi ostatní členské státy.

Do CoRAP jsou zařazovány látky, u kterých je podezření, že jejich výroba a/nebo použití by mohlo představovat riziko pro lidské zdraví nebo ŽP, tj. látky s vlastnostmi PBT, CMR, nebo endokrinní disruptory v kombinaci se širokým spotřebitelským použitím.

V CoRAP jsou u každé hodnocené látky uvedeny kontaktní informace na příslušné úřady členských států, aby se usnadnila spolupráce registrantů s příslušným hodnotícím členským státem.

Určený členský státna hodnocení látky 12 měsíců ode dne zveřejnění CoRAP (20. 03. 2018).

Tam, kde je to nutné, připraví hodnotící členský stát návrh rozhodnutí s požadavkem na další důležité informace k vysvětlení rizik, tzn., že jsou od registrantů požadovány další důležité informace směřující k vyjasnění rizik. Rozhodnutí je přijímáno procedurou podle čl. 50 - 52nařízení REACH.

Návrhy jakýchkoliv rozhodnutí týkajících se látek zařazených k hodnocení v roce 2018 musí být předloženy ECHA do 20. 3. 2019. ECHA bezodkladně předá jakýkoliv návrh rozhodnutí registrantům k připomínkám. Návrhy rozhodnutí mohou být také revidovány příslušnými úřady jiných členských států a také ECHA. Jestliže jsou navrženy změny v návrzích rozhodnutí, pak tyto návrhy projednává Výbor členských států (MSC). V případě, že MSC jednomyslně odsouhlasí návrh rozhodnutí, vydá ECHA konečné rozhodnutí. Jinak přijímá rozhodnutí Evropská komise.

ECHA vybízí členské státy a registranty vést aktivní dialog, aby se vyjasnily jakékoliv obavy vztahující se k příslušné látce a to zejména v případě látek zařazených k hodnocení na rok 2018.

Registranti se naléhavě žádají o aktualizaci svých registračních dokumentací, zejména částí použití a expozičních scénářů.

Další informace:

ECHA Evropská agentura pro chemické látky/The European Chemicals Agency

SEv hodnocení látky/substance evaluation

eMSCA příslušný orgán hodnotícího členského státu/Evaluating Member State competent authority

CoRAP Průběžný akční plán Společenství/Community rolling action plan

MSC Výbor členských států/Member State Committee

PBT persistent, bioaccumulative and toxic/persistentní, bioakumulativní, toxické

CMR carcinogenic, mutagenic, reprotoxic/ karcinogenní, mutagenní toxický pro reprodukci

Zdroj: Evropská agentura pro chemické látky, http://echa.europa.eu/

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí