zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Ministři životního prostředí EU v Bulharsku diskutovali o kvalitě ovzduší, ochraně klimatu a zlepšení implementace evropské legislativy

23.04.2018
Klimatické změny
Politika
Ministři životního prostředí EU v Bulharsku diskutovali o kvalitě ovzduší, ochraně klimatu a zlepšení implementace evropské legislativy

Ministři životního prostředí evropské osmadvacítky na neformálním setkání v Sofii jednali o zkušenostech členských států v boji proti znečištění ovzduší, o zjednodušeních při naplňování evropské legislativy a o přípravě na mezinárodní klimatická jednání, která uvedou do praxe schválenou Pařížskou dohodu. Českou republiku zastupoval náměstek ministra životního prostředí Vladislav Smrž.

Zástupci evropských států se shodují, že znečištění ovzduší je v celé EU závažným environmentálním a sociálním problémem, který představuje pro většinu členských států řadu výzev politických i odborných. V Evropě předčasně umírá na následky znečištěného ovzduší podle Evropské agentury životního prostředí [1] na 400 tisíc osob ročně. Podle odhadů Státního zdravotního ústavu pak v České republice v roce 2016 zemřely předčasně na následky nepříznivých vlivů zhoršené kvality ovzduší 4 tisíce lidí. Diskuze ministrů se proto soustředila na vyhodnocení současných přístupů a příklady dobré praxe v jednotlivých zemích. Účastnící neformální rady se pak shodli, že změny jsou nutné nejen v nastavených politikách, jejich vzájemném provázání a spolupráci všech úrovní veřejné správy, ale také do určité míry v životním stylu a postoji lidí.

,,Dle našeho názoru je potřeba se soustředit na konkrétní opatření a hledání účinných řešení, která místo nárůstu administrativy a zátěže v členských státech, krajích či obcích, povedou ke skutečně pozitivním dopadům. Jako příklad dobré praxe v obcích jsme uvedli u nás velmi úspěšné kotlíkové dotace, díky nimž se už vyměnilo nebo právě vyměňuje v českých domácnostech přes 65 tisíc starých neekologických kotlů. Jsou ale i oblasti, kde je nadále nutno podniknout razantnější změny. Jednou z nich je například narůstající znečištění ze spalovacích motorů ve velkých městech," zdůraznil náměstek Smrž některá témata z diskuze o dosažení lepší kvality ovzduší. Jako nutnost vyzdvihl i potřebu mezirezortní diskuze např. právě v otázce dopravy a společného přístupu třeba v otázce přeshraničního znečišťování ovzduší.

Dalším tématem jednání ministrů byly možnosti zlepšení a především zjednodušení implementace legislativy EU v oblasti životního prostředí pomocí stávajících nástrojů a sdílení zkušeností či tolik potřebné snížení administrativní zátěže. V otázce přezkumu provádění právních předpisů v oblasti životního prostředí (tzv. EIR) vidí Česká republika hlavní potenciál především v možnosti výměny zkušeností a sdílení příkladů dobré praxe. V tomto ohledu ČR uvítala spuštění nástroje spolupráce mezi členskými státy, tzv. Peer2peer, který se snaží aktivně využít. ,,Za ČR jsme podali již tři žádosti na konkrétní projekty mezistátní spolupráce - v oblastech plastů a nakládání s odpadem a kvality ovzduší. Zároveň se plánujeme zúčastnit i workshopů k oběhovému hospodářství a k implementaci směrnice o emisních stropech pro některé látky znečisťující ovzduší. Ty prostřednictvím stejného nástroje pořádá Maďarsko," uvedl Vladislav Smrž.

Druhý den zasedání ministři diskutovali mj. o aktuálních otázkách mezinárodních vyjednávání o ochraně klimatu a především určení strategického přístupu členských států EU během jednání v tomto roce. ,,Tento rok je zásadní vzhledem k tomu, že by měla být přijata pravidla pro provádění Pařížské dohody během zasedání smluvních stran Rámcové úmluvy OSN o změně klimatu, které proběhne v prosinci 2018 v polských Katovicích. Cílem naší diskuze byla snaha o nadefinování hlavních požadavků EU, které bychom měli prosazovat během nadcházejících vyjednávání. Během zasedání v Katovicích totiž proběhne klíčová politická debata zaměřená na první hodnocení cílů Pařížské dohody (tzv. Talanoa dialog), na naplňování opatření a politik před rokem 2020 či financování klimatických opatření," shrnul náměstek Smrž nejdůležitější aktuálně projednávané prvky mezinárodních klimatických jednání.

Poznámky:

[1] Evropská agentura životního prostředí

Zdroj: MŽP

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí