zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Ohlašování prostřednictvím systému ISPOP v roce 2018

10.05.2018
Firemní ekologie
Ohlašování prostřednictvím systému ISPOP v roce 2018

 V úterý 3. 4. 2018 bylo ukončeno hlavní ohlašovací období roku 2018, během kterého jsou plněny ohlašovací povinnosti dané jednotlivými složkovými zákony prostřednictvím systému Integrovaného systému plnění ohlašovacích povinností (ISPOP)

ISPOP je zřízen a veden v souladu se zákonem č. 25/2008 Sb., o integrovaném registru znečišťování životního prostředí a integrovaném systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí. ISPOP provozuje CENIA, česká informační agentura životního prostředí, správcem systému a odborným garantem jednotlivých ohlašovacích povinností je Ministerstvo životního prostředí.

Od začátku roku 2018 proběhly ohlašovací termíny, tzn. termíny dané legislativou ke splnění ohlašovací povinnosti:

  • 31.1.2018 - dle zákona č. 254/2001 Sb., o vodách, (údaje o Vodní bilanci)
  • 15.2.2018 - dle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, (Hlášení o produkci a nakládání s odpady a další vybrané ohlašovací povinnosti), dle zákona č. 477/2001 Sb., o obalech, a dle zákona č. 254/2001 Sb., o vodách, (Poplatková přiznání)
  • 31.3.2018 (resp. 3.4.2018) - dle zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, dle zákona č. 25/2008 Sb., o IRZ a ISPOP, a dle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, (Roční zprávy)
  • Následující ohlašovací termín připadá na 15.10.2018 dle zákona č. 254/2001 Sb., o vodách, (Poplatková hlášení).

Prostřednictvím ISPOP jsou zároveň plněny tzv. průběžné ohlašovací povinnosti bez pevného ohlašovacího termínu (ohlašovací povinnost vzniká událostí v souladu s legislativou), které mohou být plněny kdykoliv v průběhu roku.

K 3.4.2018 ISPOP přijal a zpracoval celkem 157 795 dokumentů. Z přijatých dokumentů bylo 3 111 žádostí o registraci subjektu/uživatele a 153 341 podaná hlášení. Do 3.4.2018 bylo v systému registrováno 2122 subjektů, celkem je tak v ISPOP registrováno 67 303 subjektů a 73 337 uživatelů navázaných na tyto subjekty.

Identifikace ohlašovací povinnosti*

Podaná validní hlášení k 3.4.2018

Hlášení do Integrovaného registru znečišťování (podle zákona č. 25/2008 Sb.) (F_IRZ)

2 791

Výkaz o obalech a odpadech z obalů - autorizovaná obalová společnost (F_OBL_AOS)

0

Hlášení o rozsahu a způsobu vedení evidence obalů a ohlašování údajů z této evidence (F_OBL_RV)

619

Údaje o dopravci odpadů (F_ODP_DO)

29

Evidenční list pro inventarizaci zařízení obsahujících PCB a odpadů PCB dle § 39 zákona č. 185/2001 Sb. (F_ODP_PCB)

0

Hlášení o produkci a nakládání s odpady (F_ODP_PROD)

90 758

Hlášení o sběru a zpracování autovraků, jejich částí, o produkci a nakládání s odpady (F_ODP_PROD_AV)

521

Hlášení o zpracování, využívání a odstraňování elektroodpadů vč. hlášení o produkci a nakládání s odpady (F_ODP_PROD_EL)

141

Hlášení údajů o zařízení ke sběru a výkupu, využívání a odstraňování odpadů, zařízení podle § 14 odst. 2 zákona a malých zařízení podle § 33b odst. 1 zákona (F_ODP_ZARIZENI)

601

Roční zpráva o plnění povinnosti zpětného odběru a odděleného sběru bateriií a akumulátorů (F_ODPRZ_BAT)

181

Roční zpráva o plnění povinnosti zpětného odběru elektrozařízení a odděleného sběru elektroodpadu (F_ODPRZ_EL)

54

Roční zpráva o plnění povinnosti zpětného odběru pneumatik (F_ODPRZ_PNEU)

129

Roční zpráva výrobce a akreditovaného zástupce vybraných vozidel o dosažení cílů stanovených v § 37 odst. 7 písm. b) zákona o odpadech (F_ODPRZ_VOZ)

25

Zpráva o halonech, systémech požární ochrany a hasicích přístrojích s halony (F_OVZ_PO)

10

Podání poplatkového přiznání (F_OVZ_POPL)

458

Zpráva o množství fluorovaných skleníkových plynů (získání nebo předání z nebo do jiného členského státu EU, zneškodnění) a regulovaných látek (znovuzískání, recyklace, regenerace a zneškodnění) (F_OVZ_RL)

66

Ohlášení souhrnné provozní evidence (F_OVZ_SPE)

17 592

Základní údaje předávané znečišťovatelem vodoprávnímu úřadu, správci povodí a pověřenému odbornému subjektu (F_VOD_38_4)

6 207

Vzdouvání nebo akumulace povrchové vody (F_VOD_AKU)

170

Odběr podzemní vody (F_VOD_ODBER_PODZ)

5 647

Odběr povrchové vody (F_VOD_ODBER_POVR)

1 112

Poplatkové hlášení / poplatkové přiznání za zdroj znečišťování (podle Vodního zákona) (F_VOD_OV)

1 163

(Poplatkové hlášení / přiznání za odběr podzemní vody (podle zákona č. 254/2001 Sb.) F_VOD_PV

4 744

Vypouštěné vody (F_VOD_VYPOUSTENI)

5 803

*Přehled ohlašovacích povinností včetně legislativního zmocnění a termínu je dostupný na adrese https://www.ispop.cz/magnoliaPublic/cenia-project/uvod/ohlasovani-aktualne.html

Míra chybovosti hlášení byla 3,3 % (tato hlášení nebyla v systému zpracovatelná, neboť nebyly dodrženy požadavky datového standardu).

V průběhu ohlašovacího období byla uživatelům ISPOP poskytována provozní technická podpora v písemné formě prostřednictvím systému EnviHELP a telefonická podpora prostřednictvím speciálně zřízeného call centra. V systému EnviHELP bylo zodpovězeno 2460 dotazů, na call centru bylo vyřízeno 963 dotazů.

Zdroj: CENIA

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí