zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Kompostování biologicky rozložitelných odpadů v České republice

29.05.2018
Odpady
Bioodpady
Kompostování biologicky rozložitelných odpadů v České republice

 Začátek května bývá prostřednictvím Mezinárodního týdne propagace kompostu věnován problematice nakládání s biologicky rozložitelnými odpady...

Kompostování je metoda využívání bioodpadu, kterou je za kontrolovaných podmínek aerobních procesů a činností mikroorganismů přeměňován biologicky rozložitelný odpad na kompost. Kompostování jako způsob využití biologicky rozložitelných odpadů je důležitým způsobem nakládání s odpady v ČR a jeho význam v posledních letech roste.

Biologicky rozložitelné odpady je třeba separovaně sbírat a následně využívat, a omezovat tak jejich ukládání na skládky, které může být ohrožující pro životní prostředí. Způsob nakládání s biologicky rozložitelnými odpady upravuje vyhláška č. 321/2014 Sb., o rozsahu a způsobu zajištění odděleného soustřeďování složek komunálních odpadů. Ta vstoupila v platnost 1. ledna 2015 a stanovuje v případě vybraných biologicky rozložitelných odpadů povinnost obcí zajistit místa pro jejich oddělené soustřeďování, a to minimálně v období od 1. dubna do 31. října kalendářního roku.

V návaznosti na vyhlášku došlo v ČR v roce 2016 k nárůstu třídění biologicky rozložitelných odpadů a zkompostováno jich tak bylo 889 303 tun, tj. 2,60 % z celkové produkce odpadů. Kdyby takové množství skončilo na skládce a následujících 55 let se rozkládalo, vzniklo by při tom přes 51 tis. tun metanu. Metan je silným skleníkovým plynem, dvacetpětkrát účinnějším než oxid uhličitý. Pokud by toto množství skleníkových plynů muselo být obchodováno v emisních povolenkách, vyšlo by ČR na téměř 185 mil. Kč.

V současné době neexistují jednotné oficiální údaje o kapacitě kompostáren v ČR. Jednou z možností, jak zjistit informace o kompostárnách v ČR v jednotlivých krajích, je jejich vyhledání pomocí mapové aplikace Výzkumného ústavu zemědělské techniky . Dle VÚZT je celková kapacita kompostáren v ČR vyšší než 1 mil. tun za rok, přičemž největší kapacitou kompostáren disponuje Středočeský kraj a Jihočeský kraj.

CENIA se rozhodla přispět ke snižování produkce biologicky rozložitelného odpadu a v současné době prověřuje možnost instalace domácích vermikompostérů přímo v sídle organizace.

Data ke kompostování odpadů je možné nalézt v Informačním systému statistiky a reportingu (ISSaR). Podrobnější informace k nakládání s odpady v ČR jsou obsaženy v publikacích CENIA , konkrétně ve Zprávě o životním prostředí České republiky a Statistické ročence životního prostředí České republiky pro jednotlivé roky.

Kompostování (kód N13), ČR [% z celkové produkce odpadů]

Zdroj: CENIA (ISSaR)

Zakládka v kompostárně

Zdroj: Dominika Patrovská/Ekolist.cz

Zdroj: CENIA

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí